Thời sự - Chính trị

Thiết lập khu vực cách ly y tế, cách ly xã hội xã Trung Phúc Cường - Nam Đàn

22:04, 26/06/2021
Ngày 26/6, UBND tỉnh Nghệ An đã có Quyết định số 2120/QĐ-UBND thiết lập khu vực cách ly xã hội để phòng, chống dịch Covid-19 đối với xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn.

Quyết định nêu rõ:

Thiết lập cách ly y tế đối với các khu vực: 1/2 số hộ gia đình thuộc nhóm Phượng Kiều (xóm 4, xã Nam Cường cũ) và 1/5 số hộ gia đình thuộc xóm Dương Phổ theo ranh giới: Đường tàu - đường Đê bao - đường cơ đê 5 nam thuộc xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn (182 hộ, 643 nhân khẩu).

Thiết lập khu vực cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 và hướng dẫn tại Công văn số 2601/VPCP-KGVX ngày 3/4/2020 của Văn phòng Chính phủ đối với các xóm: Duy Tân; Đông Thọ; Thọ Toán; Phú Xuân và phần còn lại xóm Phượng Kiều và xóm Dương Phổ, xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 đối với các xóm còn lại của xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Thời gian áp dụng: Từ 0h00 ngày 26/6/2021.

Giao UBND huyện Nam Đàn, Công an tỉnh, Sở Y tế, các Sở, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm việc cách ly y tế, cách ly và giãn cách xã hội các địa bàn nêu trên.

 

 

PV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện