Thời sự - Chính trị

Thiết lập vùng cách ly y tế, cách ly xã hội xã Quỳnh Lâm - Quỳnh Lưu

21:22, 26/06/2021
Ngày 26/6, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 2119/QĐ-UBND về việc thiết lập khu cách ly y tế, cách ly xã hội để phòng chống dịch Covid-19 tại xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu.

Quyết định nêu rõ:

Thiết lập cách ly y tế đối với xóm 4, xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu.

Thiết lập khu vực cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện ca biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 và hướng dẫn tại Công văn số 2601/VPCP-KGVX ngày 3/4/2020 của Văn phòng Chính phủ đối với các xóm còn lại của xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu.

Thời gian áp dụng: Từ 0h00 ngày 26/6/2021.

Giao UBND huyện Quỳnh Lưu, Công an tỉnh, Sở Y tế, các Sở ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm việc cách ly y tế, cách ly xã hội các địa bàn nêu trên.

 

 

PV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện