Thời sự - Chính trị

Nghệ An: Điều chỉnh việc thiết lập khu vực cách ly và giãn cách xã hội tại huyện Diễn Châu

22:08, 25/06/2021
Tối 25/6, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định hỏa tốc số 2107/QĐ-UBND về việc điều chỉnh việc thiết lập khu vực cách ly và giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19.

Quyết định nêu rõ:

 

1.Tiếp tục thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 về việc thực hiện các biện pháp cấp bách Phòng, chống dịch COVID-19 của Thủ tướng Chính phủ, đối với các xã: Diễn Thịnh, Minh Châu, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

2. Tiếp tục thực hiện cách ly y tế đối với thôn Vân Tập, xã Minh Châu, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

3. Dừng thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg Thủ tướng Chính phủ, chuyển sang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 tại địa bàn 04 xã của huyện Diễn Châu, gồm: Diễn Trung, Diễn Kim, Diễn Tân, Diễn Cát.

4. Dừng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 đối với 30 xã và 01 thị trấn thuộc huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

5. Thời gian thực hiện: Kể từ 00h00 ngày 26/6/2021.

Ủy quyền Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu: Căn cứ Quyết định số 2686/QĐ-BCĐ ngày 31 tháng 5 năm 2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID - 19 về việc ban hành Quy định đánh giá mức độ nguy cơ và các biện pháp hành chính tương ứng trong phòng, chống dịch COVID - 19 để đưa ra các giải pháp bổ sung phù hợp với tình hình thực tế tại địa bàn; Báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện. Giao UBND huyện Diễn Châu, Công an tỉnh, Sở Y tế, các Sở, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp, triển khai các nội dung tại Điều 1.
 

PV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện