Thời sự - Chính trị

Danh sách lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh và Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

11:28, 04/07/2021
Ngày 4/7, tại kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã bầu các Trưởng ban, Phó Trưởng ban các Ban HĐND tỉnh  khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 và 22 Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.
 

 

 

NTV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện