Thời sự - Chính trị

Giới thiệu bổ sung 23 nhân sự lãnh đạo

19:21, 08/07/2021
Ban chấp hành Trung ương nhất trí đề xuất, giới thiệu bổ sung 23 nhân sự đảm nhiệm một số chức danh lãnh đạo Nhà nước nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sau 4 ngày làm việc, hội nghị Trung ương 3 (khóa XIII) hoàn thành chương trình đề ra vào chiều 8/7, kết thúc sớm so với dự kiến một ngày.

Phát biểu bế mạc, về công tác cán bộ, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói Trung ương nhất trí cao với phương án do Bộ Chính trị trình về tiếp tục kiện toàn nhân sự chức danh lãnh đạo các cơ quan nhà nước nhiệm kỳ Quốc hội khoá XV.

Trước đó, hội nghị Trung ương 2 khóa XIII (tháng 3/2021) đã quyết định giới thiệu nhân sự ba chức danh chủ chốt là Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội, và cho ý kiến giới thiệu nhân sự đảm nhiệm 24 chức danh lãnh đạo khác của các cơ quan nhà nước.

Kỳ họp thứ mười một, Quốc hội khóa XIV (tháng 3 và 4/2021) đã bầu hoặc phê chuẩn các nhân sự được giới thiệu.

Hội nghị Trung ương 3 (khóa XIII) lần này không bỏ phiếu giới thiệu hoặc lấy ý kiến lại với 3 chức danh chủ chốt cũng như 24 chức danh lãnh đạo khác nêu trên; mà chỉ giới thiệu bổ sung 23 nhân sự đảm nhiệm một số chức danh lãnh đạo trong bộ máy Nhà nước nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đại biểu tham dự hội nghị Trung ương 3, khóa XIII.
Đại biểu tham dự hội nghị Trung ương 3, khóa XIII.

Như vậy, kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV dự kiến khai mạc vào ngày 20/7 tới sẽ bầu hoặc phê chuẩn 50 chức danh lãnh đạo, gồm các nhân sự đã được giới thiệu qua hai hội nghị Trung ương nêu trên.

Ngoài 3 chức danh chủ chốt và 24 chức danh lãnh đạo khác đã kiện toàn vào tháng 3, tháng 4/2021, các chức danh lãnh đạo còn lại trong bộ máy Nhà nước (được giới thiệu bổ sung tại hội nghị Trung ương lần này) gồm có:

Khối Chính phủ, vị trí Phó thủ tướng; các bộ trưởng, trưởng ngành ở các vị trí Bộ trưởng Công an; Tư pháp; Kế hoạch Đầu tư; Giao thông Vận tải; Tài nguyên Môi trường; Thông tin Truyền thông; Lao động Thương binh Xã hội; Khoa học Công nghệ; Y tế; và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Khối Quốc hội, vị trí Phó chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm một số Ủy ban...

Ngoài ra còn có vị trí Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Tổng hợp

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện