Thời sự - Chính trị

Chống tham nhũng không dừng, không nghỉ, không chùng xuống

15:41, 04/08/2021
Phiên họp thứ 20 của BCĐ Trung ương về phòng, chống tham nhũng khẳng định quyết tâm của Đảng, Nhà nước với tinh thần không dừng, không nghỉ, không chùng xuống.

Ngày mai (5/8), tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng sẽ tổ chức Phiên họp thứ 20.

Phiên họp thảo luận, cho ý kiến đối với Dự thảo Báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; Báo cáo kết quả chỉ đạo, xử lý các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Phiên họp cũng thảo luận, cho ý kiến Dự thảo Đề án “Sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng”; Dự thảo Quy định về hoạt động kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng của Ban Chỉ đạo. 

Phiên họp 18 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.
Phiên họp 18 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Đây là sự kiện rất quan trọng, là Phiên họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng trong nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XIII của Đảng; diễn ra trong bối cảnh cả nước đang tập trung phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Qua đó khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của Đảng, Nhà nước trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, với tinh thần “không dừng”, “không nghỉ”, “không chùng xuống”.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện