Thời sự - Chính trị

Hội thảo khoa học đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của Đảng về công tác cán bộ

11:48, 26/10/2021
Sáng 26/10, Viện khoa học Tổ chức, cán bộ - Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An và Bắc Giang phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học về đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của Đảng về công tác cán bộ trong tình hình hiện nay. 

Đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì tại điểm cầu Nghệ An.

Toàn cảnh hội thảo tại điểm cầu Nghệ An.
Toàn cảnh hội thảo tại điểm cầu Nghệ An.

Nhiều tham luận của các nhà khoa học và cán bộ làm công tác tổ chức Đảng đã làm rõ về sự cần thiết của việc đổi mới phương thức kiểm tra, giám sát của Đảng về công tác cán bộ; Tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với việc kiểm tra, giám sát của Đảng về công tác cán bộ.

 

Tại hội thảo trực tuyến, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An và Công an tỉnh Nghệ An cũng đã trình bày một số tham luận, trong đó nhấn mạng đến đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của Đảng nhằm tiếp tục tạo sự chuyển biến, thống nhất trong tư tưởng, tổ chức về công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết TW 4 khóa 12; nhất là công tác tham mưu, cụ thể hóa các quy định của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác cán bộ; lựa chọn nội dung, đối tượng ưu tiên để kiểm tra, giám sát phù hợp yêu cầu thực tiễn./.

Dương Cầm - Chu Quý

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện