Một số chỉ tiêu lớn Chính phủ đặt ra trong năm 2022

07:45, 22/10/2021
Trong năm 2022, Chính phủ đặt ra nhiều chỉ tiêu về kinh tế, xã hội, môi trường và 12 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.
 

 

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện