Thời sự - Chính trị

Ban Văn hóa Xã hội - HĐND tỉnh thẩm tra báo cáo, dự thảo Nghị quyết

18:50, 23/11/2021
Chiều 23/11, Ban Văn hóa Xã hội, HĐND tỉnh, thẩm tra các tờ trình, báo cáo, dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội. 

 

Toàn cảnh cuộc họp.
Toàn cảnh cuộc họp.

Tại cuộc họp, Ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh, đã thẩm tra các tờ trình, báo cáo, dự thảo Nghị quyết về các nội dung: Hỗ trợ quy định mức chi tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật, sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng; chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, câu lạc bộ trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể, nghệ sĩ đang làm việc tại trung tâm nghệ thuật truyền thống của tỉnh; quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, chính sách hỗ trợ đối với một số đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh; một số nội dung quan trọng khác như công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi phát biểu tại cuộc họp.
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi phát biểu tại cuộc họp.

Các thành viên Ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh và các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến vào các nội dung thẩm tra, làm rõ các vấn đề và điều chỉnh, bổ sung.

Ông Chu Đức Thái - Trưởng ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp.

Trưởng ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh cho rằng, các ý kiến của đại biểu đóng góp vào báo cáo, dự thảo các Nghị quyết đều đúng trọng tâm; Đồng thời đề nghị các Sở, ban, ngành tiếp thu ý kiến của các thành viên để từ đó phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn để thống nhất chỉnh sửa, tham mưu UBND tỉnh hoàn thiện nội dung các dự thảo Nghị quyết để báo cáo tại kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới./.

Dương Cầm

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện