HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII bầu bổ sung chức vụ Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

10:59, 07/12/2021
Trong chương trình Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII, sáng 7/12, HĐND tỉnh đã thực hiện quy trình miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh và bầu bổ sung chức vụ Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trình bày Tờ trình miễn nhiệm Chức vụ Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Ngọc Hà, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Nghệ An.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trình bày Tờ trình miễn nhiệm Chức vụ Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Ngọc Hà – nguyên Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Nghệ An, để chuyển công tác khác.

Đại biểu biểu quyết nhất trí miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Ngọc Hà – nguyên Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Nghệ An.

Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết nhất trí miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Ngọc Hà – nguyên Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Nghệ An.

Toàn cảnh kỳ họp.

Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trình bày Tờ trình bầu bổ sung Chức vụ Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phan Đại Nghĩa - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Nghệ An.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung chức vụ Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phan Đại Nghĩa - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh
Các đại biểu biểu quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phan Đại Nghĩa - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Nghệ An.

Đồng thời, các đại biểu cũng đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung chức vụ Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phan Đại Nghĩa - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Nghệ An.

Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý tặng hoa chúc mừng tân Ủy viên UBND tỉnh Phan Đại Nghĩa.

Kết quả, ông Phan Đại Nghĩa - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Nghệ An trúng cử chức vụ Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Hiến Chương-Thùy Dương-Hữu Hoàng

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện