Thời sự - Chính trị

Anh Sơn: Trao tặng 61 huy hiệu cho các đảng viên

17:34, 07/01/2022
Huyện Anh Sơn vừa tổ chức trao Huy hiệu cho 61 đảng viên

Theo đó, toàn huyện có 1 đảng viên được trao tặng huy hiệu 75 năm tuổi Đảng; 6 đảng viên được trao tặng huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 15 đảng viên được trao tặng huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 6 đảng viên được trao tặng huy hiệu 50 năm tuổi Đảng;  9 đảng viên được trao tặng huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 19 đảng viên được trao tặng huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 5 đảng viên được trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

 
 
Trao huy hiệu cho các đảng viên.

Việc trao tặng huy hiệu cao quý của Đảng thể hiện sự ghi nhận, trân trọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến của các đảng viên trong sự nghiệp cách mạng, đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa.

Trao huy hiệu cho các đảng viên.

Qua đó, mong muốn các đồng chí đảng viên với bề dày kinh nghiệm tiếp tục tham gia công tác xây dựng Đảng, chính quyền ở địa phương; tích cực vận động các tầng lớp nhân dân, động viên con cháu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, cùng với Đảng bộ huyện Anh Sơn hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020- 2025 đã đề ra.

Thái Hiền

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện