Thời sự - Chính trị

Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An nêu ý kiến thảo luận về Dự án Luật Sở hữu trí tuệ

16:51, 31/05/2022
Tiếp tục Chương trình làm việc kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV, sáng 31/5, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và tiến hành thảo luận tại hội trường.

Báo cáo trước Quốc hội, liên quan đến việc thực hiện quyền sở hữu trí tuệ đối với Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho chỉnh lý khoản 2 Điều 7 như sau: “Việc thực hiện quyền sở hữu trí tuệ không được xâm phạm lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và quy định khác của pháp luật có liên quan. Tổ chức, cá nhân thực hiện quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không được ngăn chặn, cản trở việc phổ biến, sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca”.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. (Ảnh: Quochoi.vn)
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. (Ảnh: Quochoi.vn)

Tham gia thảo luận, đại biểu Thái Thị An Chung - Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An cơ bản đồng tình với báo cáo tiếp thu, giải trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Bên cạnh đó, đại biểu đề nghị xem xét thiết kế lại quy định tại Khoản 9 Điều 1 “Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm không cho người khác xuyên tạc; không cho người khác sửa đổi, cắt xén tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả”. Đại biểu cho rằng cần bỏ cụm từ “gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả” để đảm bảo sự thống nhất trong toàn bộ dự thảo Luật.

Đại biểu Thái Thị An Chung - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH Nghệ An phát biểu thảo luận. Ảnh: internet
Đại biểu Thái Thị An Chung - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH Nghệ An phát biểu thảo luận. Ảnh: internet

“Tại nội dung sửa đổi bổ sung Điều 25 về các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả, dự thảo luật có quy định về “sao chép bằng cách đăng tải lại trên báo, ấn phẩm định kỳ, phát sóng hoặc các hình thức truyền thông khác tới công chúng những bài giảng, bài phát biểu, bài nói khác được trình bày trước công chúng trong phạm vi phù hợp với mục đích thông tin thời sự, trừ trường hợp tác giả tuyên bố giữ bản quyền”, đại biểu Thái Thị An Chung nêu ý kiến.

Cũng trong phiên thảo luận, nhiều ý kiến đại biểu đồng tình việc sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ là cần thiết; cần quy định rõ các biện pháp bảo đảm quyền tác giả cho người khuyết tật; làm rõ quy định miễn trừ trách nhiệm pháp lý về quyền tác giả àm rõ quy định miễn trừ trách nhiệm pháp lý về quyền tác giả.

Thu Phương - Trần Định

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện