Thời sự - Chính trị

Ban Dân tộc tỉnh ký kết chương trình phối hợp với các Sở, ban ngành

09:38, 02/10/2022
Ban Dân tộc tỉnh vừa tổ chức lễ ký kết Chương trình phối hợp với các Sở, ban, ngành cấp tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022 - 2025. 
Toàn cảnh lễ ký kết.
Toàn cảnh lễ ký kết.

Thực hiện chương trình phối hợp trong giai đoạn 2016 – 2021, các đơn vị đã phát huy sức mạnh tổng hợp trong việc chỉ đạo, triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, miền núi. 

a
Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Vi Văn Sơn phát biểu tại lễ ký kết.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện chương trình phối hợp vẫn còn một số hạn chế; một số nội dung chương trình phối hợp còn dàn trải, kết quả thực hiện chưa rõ nét cần khắc phục trong thời gian tới.

a
Ban Dân tộc tỉnh ký kết chương trình phối hợp với các Sở, ban ngành 

Các đơn vị đã trao đổi, thống nhất kế hoạch, chương trình và giải pháp nhằm tăng cường sự phối hợp giữa Ban Dân tộc tỉnh với các Sở, ban, ngành của tỉnh.

Ngân Huyền - Lang Linh

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện