Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023

14:26, 08/12/2022
Trong phiên họp ngày thứ 2 của Kỳ họp thứ 11 - HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đã có bài phát biểu nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2023. 

*NTV xin trích toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch UBND tỉnh:

Toàn cảnh kỳ họp.

Kính thưa đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh!

Kính thưa Chủ tọa kỳ họp!

Kính thưa các vị đại biểu, các vị đại biểu HĐND tỉnh!

Kính thưa toàn thể cử tri và nhân dân tỉnh nhà!

Trước hết, thay mặt UBND tỉnh, tôi xin gửi tới Chủ tọa kỳ họp, các vị đại biểu HĐND tỉnh và toàn thể cử tri, nhân dân tỉnh nhà lời chào trân trọng và lời chúc sức khỏe tốt đẹp nhất. Chúc Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII thành công tốt đẹp!

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại kỳ họp.

Kính thưa quý vị đại biểu, các vị đại biểu HĐND tỉnh, toàn thể cử tri, nhân dân tỉnh nhà!

Tại kỳ họp này, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh 20 báo cáo và 13 dự thảo Nghị quyết. Qua theo dõi, tổng hợp thảo luận tại tổ và tại hội trường, ý kiến của cử tri, UBND tỉnh nhận thấy, đa số các vị đại biểu HĐND tỉnh cơ bản bày tỏ sự đồng tình và cơ bản nhất trí với nội dung các báo cáo, các dự thảo nghị quyết, đặc biệt đánh giá và nhất trí cao báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ trong Kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2023 mà UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ họp này.

Trong số ý kiến phát biểu của các vị đại biểu HĐND tỉnh, UBND tỉnh nhận thấy rất nhiều ý kiến trách nhiệm, thẳng thắn, sâu sắc, sát thực tiễn, trên tinh thần xây dựng. Các ý kiến ngoài ghi nhận kết quả đạt được, đã chỉ ra nhiều vấn đề tồn tại, hạn chế mà UBND tỉnh phải tiếp tục xem xét khắc phục trong thời gian tới. Đối với vấn đề mà cử tri kiến nghị, quan trọng là kết quả giải quyết. UBND tỉnh nhận thấy, nhiều vấn đề do nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan nên chưa được giải quyết. Thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo để các sở, ngành, địa phương quan tâm giải quyết, đạt được mong muốn, sự quan tâm của cử tri.

Các đại biểu dự kỳ họp
Các đại biểu dự kỳ họp.

Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể cử tri, nhân dân tỉnh nhà!

Năm 2022 là năm hết sức khó khăn. Ngay từ đầu năm chúng ta đã phải đối mặt với dịch Covid-19; những diễn biến, biến động của giá nguyên vật liệu, giá năng lượng thiết yếu tác động lớn đến việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đến gần cuối năm, chúng ta tiếp tục chịu ảnh hưởng thiên tai, mưa lũ, ngập lụt, lũ quét, lũ ống ở huyện Kỳ Sơn, đã tác động rất lớn đến các địa phương, đến việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, với sự lãnh đạo, chỉ đạo, thống nhất, sự đồng tâm hiệp lực của toàn bộ hệ thống chính trị, sự ủng hộ của người dân và doanh nghiệp, chúng ta đã đạt được kết quả tích cực, toàn diện trong phát triển kinh tế - xã hội với nhiều điểm sáng. Tăng trưởng, thu ngân sách, thu hút đầu tư, các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự xã hội... cơ bản đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch.

Trên cơ sở kết quả đạt được, UBND tỉnh đã tổng kết được 3 bài học kinh nghiệm:

Thứ nhất, sự đoàn kết, thống nhất, chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp.

Thứ hai, sự phối hợp, chia sẻ, hỗ trợ để cùng thực hiện nhiệm vụ chung. Thể hiện là HĐND tỉnh đã tổ chức 7 kỳ họp, trong đó có 5 kỳ họp chuyên đề, ban hành 84 Nghị quyết, cơ bản các Nghị quyết đều để giải quyết các vấn đề liên quan đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, công tác đối ngoại.

Thứ ba, trong giải quyết công việc đã lựa chọn những trọng tâm, trọng điểm để xử lý, bố trí nguồn lực để thực hiện.

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, UBND tỉnh cũng nhìn nhận thẳng thắn các tồn tại, hạn chế; trong đó có 3 tồn tại, hạn chế cần phải tập trung tiếp tục giải quyết, khắc phục:

Thứ nhất, trong một số trường hợp cụ thể chưa kịp thời nắm bắt tình hình để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và một số vấn đề liên quan đến đời sống của người dân, nhất là trong bối cảnh của năm 2022 với nhiều vấn đề mới phát sinh.

Thứ hai, công tác giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia. Đây là vấn đề đã được giải trình nhưng trong đó có nguyên nhân chủ quan là còn tình trạng chưa chủ động; một số ngành, địa phương xem nhiệm vụ này của chính quyền, của chủ đầu tư; sự tham gia lãnh đạo của cấp ủy, sự giám sát của đại biểu HĐND tỉnh chưa kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, nhất là vấn đề liên quan đến việc triển khai thủ tục dự án.

Thứ ba, cải cách hành chính có chuyển biến nhưng chưa đáp ứng yêu cầu để giải quyết những vấn đề đặt ra, mà người dân và doanh nghiệp mong muốn. Đặc biệt là sự phối hợp giữa các ngành, các địa phương trong giải quyết thủ tục hành chính chưa đảm bảo để đạt mục tiêu. Trong tình hình hiện nay, ý thức công vụ, đạo đức của một bộ phận cán bộ, công chức trong thực hiện công vụ chưa tốt, trong vấn đề này có trách nhiệm của người đứng đầu, vẫn còn tình trạng "trên thoáng nhưng dưới chưa thông".

Về kế hoạch của năm 2023, bối cảnh hết sức khó khăn. Vấn đề tỷ giá, lãi suất, lạm phát, bất ổn của thị trường dẫn đến giảm nhu cầu đơn hàng, ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, ảnh hưởng đến đời sống, việc làm của người lao động. Chính vì vậy, việc đề ra chỉ tiêu tăng trưởng GRDP năm 2023 là 9-10% đã được UBND tỉnh xem xét, cân nhắc các yếu tố. Đây là chỉ tiêu tương đối phù hợp, mặc dù chỉ tiêu này thấp hơn chỉ tiêu bình quân chung trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX (9,5 - 10,5%).

Để thực hiện được các mục tiêu, chỉ tiêu trên, UBND tỉnh đề ra 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Ngay sau khi kết thúc kỳ họp, UBND tỉnh sẽ triển khai ngay các Nghị quyết của HĐND tỉnh để thực hiện nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, công tác đối ngoại của năm 2023; sớm giao kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 để các ngành, địa phương thực hiện. Trong điều hành, UBND tỉnh sẽ chủ động xây dựng kịch bản, phân công việc theo dõi để thực hiện nhiệm vụ.

Trong năm 2023, UBND tỉnh sẽ tập trung cho 5 nhiệm vụ trọng tâm, nội dung lớn, quan trọng.

Thứ nhất, rà soát, đánh giá các mục tiêu, chỉ tiêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX để thực hiện tốt hơn. Bởi đây là năm quan trọng, qua đó tạo tiền đề để thực hiện và hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Thứ hai, UBND tỉnh sẽ phối hợp thực hiện tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về phát triển tỉnh Nghệ An; trên cơ sở đó trình ban hành Nghị quyết mới. Trên góc độ của UBND tỉnh sẽ cụ thể hóa trong việc tham mưu ban hành thêm cơ chế, đặc thù cho tỉnh phát triển.

Thứ ba, sau khi được phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, UBND tỉnh sẽ tổ chức công bố và triển khai thực hiện quy hoạch có hiệu quả.

Thứ tư, tiếp tục triển khai thực hiện 2 dự án hạ tầng chiến lược là Cảng biển nước sâu Cửa Lò và nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Quốc tế Vinh.

Thứ năm, tập trung triển khai xây dựng, trình các cấp có thẩm quyền thông qua Đề án mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh; Đề án điều chỉnh mở rộng Khu Kinh tế Đông Nam để tỉnh có thêm dư địa thu hút đầu tư, thực hiện mục tiêu phát triển tỉnh.

Ngoài ra, UBND tỉnh sẽ quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia; chăm lo, đảm bảo văn hóa - xã hội, an sinh xã hội, đảm bảo chăm lo sức khỏe, khám chữa bệnh cho người dân; kết nối, tạo việc làm.

Các đại biểu dự kỳ họp.
Các đại biểu dự kỳ họp.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính theo tinh thần "Chính quyền phục vụ, đồng hành với người dân, doanh nghiệp”, tháo gỡ, giải quyết những vấn đề thực tế đặt ra, chứ không phải chỉ ra những vấn đề khó khăn, chưa đúng mà không giải quyết được.

Tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số, năng lực cạnh tranh của tỉnh để tỉnh thu hút được nhiều nguồn lực đầu tư hơn; tập trung thực hiện Nghị quyết số 09 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số. Trong đó, trước mắt là thực hiện có hiệu quả Đề án số 06 của Chính phủ.

UBND tỉnh sẽ tiếp tục nắm bắt kịp thời, giải quyết sớm những vấn đề mà cử tri, nhân dân quan tâm, dư luận phản ánh; phối hợp với các ngành, địa phương giải quyết ngay từ cơ sở, tránh những vấn đề phức tạp, bất ổn trên địa bàn các địa phương nói riêng, cũng như trên địa bàn tỉnh nói chung, đảm bảo ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Kính thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh, thưa toàn thể cử tri, nhân dân tỉnh nhà!

Với tinh thần phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2022 cũng như thời gian qua, tinh thần đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị; dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, cụ thể của Tỉnh ủy; với sự phối hợp, giám sát hiệu quả của HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, của các tổ chức, đoàn thể xã hội, UBND tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện và hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra của năm 2023 với phương châm “Đổi mới - kỷ cương - hiệu quả”.

UBND tỉnh rất mong các cơ quan: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, các ngành, các địa phương, các vị đại biểu HĐND tỉnh có sự quan tâm, đồng hành, cùng hỗ trợ UBND tỉnh đạt được mục tiêu phát triển chung của tỉnh.

Cuối cùng, kính chúc các vị đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh, cùng toàn thể cử tri và nhân dân tỉnh nhà sức khỏe, hạnh phúc và hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2023.

Xin trân trọng cảm ơn!

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện