Thời sự - Chính trị

Hoạt động của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại Hàn Quốc

07:47, 05/12/2022
Ngày 4/12, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Trưởng nhóm Hội những người uy tín Hàn Quốc, Chủ tịch Hiệp hội kinh tế, Văn hóa Hàn Quốc-Việt Nam, Chủ tịch Hội hữu nghị Hàn-Việt...
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Trưởng nhóm Hội những người uy tín Hàn Quốc, cựu Đại sứ tại Việt Nam Lee Hyuk.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Trưởng nhóm Hội những người uy tín Hàn Quốc, cựu Đại sứ tại Việt Nam Lee Hyuk.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Trưởng nhóm Hội những người uy tín Hàn Quốc, cựu Đại sứ tại Việt Nam Lee Hyuk.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Hiệp hội kinh tế, Văn hóa Hàn Quốc-Việt Nam Kim Kil Soo.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Hiệp hội kinh tế, Văn hoá Hàn Quốc-Việt Nam Kim Kil Soo.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Hiệp hội kinh tế, Văn hoá Hàn Quốc-Việt Nam Kim Kil Soo.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Hội hữu nghị Hàn-Việt Kim Joon.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Hội hữu nghị Hàn-Việt Kim Joon.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Lý Huân, Chủ tịch dòng họ Lý tại Hàn Quốc.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Lý Huân, Chủ tịch dòng họ Lý tại Hàn Quốc.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ, nói chuyện với cán bộ nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với cán bộ nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với cán bộ nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với cán bộ nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc.

 

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện