Bộ Chính trị thống nhất ban hành Nghị quyết mới về xây dựng, phát triển Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn 2045

16:15, 25/05/2023
Sáng 25/5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bộ Chính trị đã họp để cho ý kiến vào Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 ngày 30/7/2013 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020. Tại cuộc họp, Bộ Chính trị đã thống nhất ban hành Nghị quyết mới xây dựng, phát triển Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

Dự cuộc làm việc có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Võ Văn Thưởng - Chủ tịch nước; Phạm Minh Chính - Thủ tướng Chính phủ; Vương Đình Huệ - Chủ tịch Quốc hội và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tham dự có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Trung ương trao đổi cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Trung ương trao đổi cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An. Ảnh: Báo Nghệ An.

Cách đây 10 năm, Bộ Chính trị khóa XI ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020 với mục tiêu “tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy nội lực, tận dụng, thu hút mọi nguồn lực cả trong, ngoài tỉnh và nước ngoài, phấn đấu xây dựng Nghệ An trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc vào năm 2015, tạo cơ sở đến năm 2020 cơ bản trở thành một tỉnh công nghiệp; là trung tâm về tài chính, thương mại, du lịch, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, y tế, văn hóa, thể thao, công nghiệp công nghệ cao của vùng Bắc Trung Bộ, có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao; có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc xứ Nghệ; quốc phòng, an ninh vững mạnh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo”, với 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thực hiện. 

Đến năm 2019, Bộ Chính trị đã chỉ đạo sơ kết và ban hành Thông báo số 55 -TB/TW ngày 20/4/2019 về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26 NQ/TW. Trong đó, trên cơ sở kế thừa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp chính của Nghị quyết số 26 NQ/TW, Bộ Chính trị đã cập nhật, điều chỉnh và bổ sung một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm phát triển tỉnh Nghệ An; đồng thời thống nhất tiến hành tổng kết Nghị quyết 26 vào năm 2023.

Nghị quyết số 26 và Thông báo số 55 đã thể hiện sự nhất quán, xuyên suốt và tính thực tiễn trong các chủ trương, định hướng của Đảng về phát triển tỉnh Nghệ An; là cơ sở quan trọng để Chính phủ, các bộ, ngành ban hành các cơ chế, chính sách nhằm bổ sung và thu hút các nguồn lực cho phát triển; là căn cứ quan trọng để tỉnh Nghệ An xây dựng chiến lược phát triển phù hợp với các chủ trương, đường lối của Đảng.

Toàn cảnh cuộc làm việc.
Toàn cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Báo Nghệ An

Tại cuộc họp, Bộ Chính trị đã tiến hành thảo luận và thống nhất đánh giá: Sau gần 10 năm thực hiện Nghị quyết 26, Nghệ An đang từng bước hướng tới là trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ về tài chính, thương mại, du lịch, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế, văn hóa, thể thao, công nghiệp công nghệ cao. Thành phố Vinh cùng với thị xã Cửa Lò đang từng bước đóng vai trò là cực tăng trưởng kinh tế của tỉnh; phát triển vùng miền Tây có nhiều khởi sắc. Khu Kinh tế Đông Nam đang trở thành khu kinh tế trọng điểm, đa ngành, đa chức năng, dần khẳng định vai trò động lực trong thu hút đầu tư. Đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần của nhân dân dần được nâng lên.

Kinh tế phát triển khá toàn diện, tăng trưởng khá nhanh, chất lượng tăng trưởng được cải thiện, quy mô kinh tế được mở rộng, năm 2022 đứng thứ 10 trong toàn quốc và gấp gần 2,5 lần năm 2013; GRDP bình quân đầu người tăng nhanh, đạt 51,4 triệu đồng, gấp hơn 2 lần năm 2013. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỉ trọng khu vực công nghiệp. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng nhanh. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông và đô thị được đầu tư, nâng cấp. Văn hoá, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; giáo dục, đào tạo phát triển khá toàn diện; y tế phát triển khá đồng đều ở các tuyến; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; an sinh xã hội được bảo đảm; bảo vệ môi trường, quản lý, khai thác tài nguyên được chú trọng. Quốc phòng, an ninh được củng cố. Đối ngoại đạt kết quả tốt, nhất là với các địa phương của nước bạn Lào có chung đường biên giới.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp uỷ các cấp, tổ chức đảng; chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội được nâng cao; khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường.

Tuy nhiên, sau gần 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26, Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn. Mục tiêu xây dựng Nghệ An trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc vào năm 2015, cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp vào năm 2020 chưa đạt được; chưa khẳng định được vài trò trung tâm vùng Bắc Trung bộ về thương mại, du lịch, công nghiệp công nghệ cao. Thành phố Vinh có bước phát triển nhưng còn thiếu các điều kiện để trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung bộ. Khu vực miền Tây còn nhiều khó khăn. Báo cáo Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 đã chỉ ra những nguyên nhân của các hạn chế, yếu kém, bài học kinh nghiệm; trên cơ sở đó đề xuất những định hướng phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Để xây dựng Nghệ An - Quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành tỉnh khá của cả nước, tương xứng với vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng trong vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ và cả nước, Bộ Chính trị thống nhất ban hành Nghị quyết mới về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, xác định mục tiêu Nghệ An là tỉnh phát triển khá của cả nước, kinh tế phát triển nhanh và bền vững, mang đậm bản sắc văn hoá xứ Nghệ; là trung tâm của khu vực về thương mại, logistics, y tế, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, công nghiệp và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; là một trong những động lực phát triển của khu vực Bắc Trung Bộ; hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng cao và đạt mức cao; các giá trị hệ sinh thái rừng, biển, đảo; văn hoá, lịch sử và truyền thống, nhất là văn hoá xứ Nghệ được bảo tồn và phát huy; quốc phòng, an ninh và chủ quyền biển, đảo được bảo đảm vững chắc; tổ chức đảng, hệ thống chính trị vững mạnh.

Các ý kiến tại hội nghị đã nhấn mạnh tính tự lực, tự cường; tư duy, tầm nhìn có sự đột phá mới và bố trí đúng cán bộ cho các động lực, lĩnh vực đột phá phát triển. Đặc biệt, khát vọng phát triển của tỉnh phải lớn lao hơn. Trong đó, tập trung đẩy mạnh CCHC, đột phá trong thu hút đầu tư; bám sát với Nghị quyết vùng gồm cả quan hệ quốc tế, kinh tế biển… Đô thị trung tâm thành phố Vinh phải có thể chế, chính sách đột phá để trở thành đô thị động lực.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Báo Nghệ An.
Đồng chí Thái Thanh Quý - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Báo Nghệ An.

Phát biểu tại cuộc làm việc, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý xin lĩnh hội đầy đủ, tiếp thu nghiêm túc ý kiến phát biểu của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, để phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương bổ sung và hoàn thiện lại báo cáo tổng kết, cũng như cụ thể hóa vào trong các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh.

Trân trọng cảm ơn các phát biểu của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khẳng định: Qua các ý kiến phát biểu, tỉnh nhận thức rõ hơn và sâu sắc hơn những vấn đề còn tồn tại, những bài học kinh nghiệm, nhất là các yếu tố tỉnh cần phải phát huy để khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế và đặc điểm, đặc thù của tỉnh Nghệ An.

Trong những năm qua, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã quán triệt nghiêm túc những định hướng, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết 26 và nỗ lực thực hiện, phấn đấu và đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo nền tảng quan trọng cho phát triển trong thời gian tới đây. Tuy nhiên, tỉnh cũng nhận thức được trong quá trình phát triển chưa có bước đột phá và nhiều chỉ tiêu quan trọng chưa đạt được; tổng thể kết quả đạt được chưa tương xứng với tiềm năng, kỳ vọng, mong muốn, yêu cầu đặt ra của Trung ương.

“Chính vì thế, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh có nguyện vọng tha thiết Bộ Chính trị tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng và ban hành Nghị quyết mới để tỉnh Nghệ An có thêm động lực mới, cú hích mới nhằm xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An nhanh hơn, mạnh hơn, bền vững, sớm trở thành tỉnh khá như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn, đặt ra cho tỉnh và xây dựng thành phố Vinh trở thành trung tâm mới của vùng, của cả nước”, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý phát biểu.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Đảng bộ, Nhân dân, Chính quyền tỉnh Nghệ An, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý hứa với đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, nỗ lực lớn hơn, năng động, sáng tạo, phối hợp tốt với các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các địa phương để thực hiện và tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, định hướng mà Bộ Chính trị sẽ giao cho Nghệ An trong thời gian tới đây.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận cuộc làm việc.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận cuộc làm việc.

Kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu địa phương cần cố gắng, quyết liệt hơn, là chủ lực sau khi được ban hành Nghị quyết mới nhưng trách nhiệm của các cơ quan trung ương cũng rất quan trọng. Giữa 2 bên phải thường xuyên tương tác, không để tình trạng khoán trắng cho địa phương và địa phương cũng không được ỷ lại Trung Ương. Nghị quyết mới phải ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện và dễ kiểm tra.

“Có Nghị quyết rồi nhưng vấn đề quyết định là tổ chức thực hiện như thế nào cho có hiệu quả. Cuối cùng phải biến Nghị quyết thành của cải, vật chất, thành những hiện thực sinh động. Điều chúng ta mong muốn Nghệ An phải giàu có hơn, mạnh mẽ hơn, các địa phương xung quanh cũng phải có đà tiến tốt hơn. Việc ra Nghị quyết mới chỉ là bước mở đầu, phải có biện pháp chỉ đạo thực hiện một cách cụ thể, tích cực, quyết liệt, có hiệu quả rõ rệt. Không phải TW ban hành Nghị quyết xong là khoán trắng cho địa phương, các ngành, các cấp phải vào cuộc. Liên quan đến quy định pháp luật phải chú ý tất cả đồng bộ, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt. Trên cơ sở tổng kết 10 năm ta đã có thêm kinh nghiệm. Lần này với tinh thần và ý chí mới, Bộ Chính trị ra Nghị quyết mới này thì phải tạo chuyển biến rõ rệt, phải bước thật mạnh, tiến thật xa, Nghệ An như thế mới là Nghệ An, nếu không ra Nghị quyết sẽ chẳng có ý nghĩa gì”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Trung ương chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An. Ảnh: Báo Nghệ An.

Bộ Chính trị giao Ban cán sự đảng Chính phủ, Đảng đoàn Quốc hội, các cơ quan, tổ chức đảng ở Trung ương chỉ đạo ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết để triển khai quán triệt và thực hiện tốt các nhiệm vụ được nêu tại Nghị quyết. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An triển khai nghiêm túc và có hiệu quả Nghị quyết; phát huy cao độ vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội nhằm sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Xuân Hướng - Cảnh Toàn

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện