Thời sự - Chính trị

Trình Thủ tướng phương án chuyển Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia về Bộ Công Thương

17:50, 15/06/2023
Bộ Công Thương đã trình Thủ tướng phương án chuyển Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia (A0) về Bộ Công Thương.

Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia (A0) là đơn vị hạch toán phụ thuộc của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Theo Tờ trình Thủ tướng của Bộ Công Thương, A0 hiện là đơn vị đảm nhận hai chức năng được quy định trong Luật Điện lực: Đơn vị điều độ hệ thống điện quốc gia và Đơn vị điều hành giao dịch thị trường điện lực. Hiện nay, A0 là đơn vị hạch toán phụ thuộc của EVN.

Để đảm bảo tính công bằng, minh bạch trong điều hành thị trường điện, Quyết định số 168/QĐ-TTg ngày 7/2-/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành điện giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025 đã quy định: A0 sẽ chuyển thành Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện hạch toán độc lập trong EVN trong giai đoạn 2019-2020, và sau đó chuyển thành đơn vị độc lập về nhân sự, pháp lý, tài chính, không chung lợi ích với bên bán điện và bên mua điện, do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ trong giai đoạn 2021-2025.

Bộ Công Thương đề nghị Thủ tướng Chính phủ chuyển nguyên trạng Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia về Bộ Công Thương.
Bộ Công Thương đề nghị Thủ tướng Chính phủ chuyển nguyên trạng Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia về Bộ Công thương.

Từ khi Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước được thành lập vào tháng 9/2018, nhiệm vụ tái cơ cấu A0 được giao cho cơ quan này. Tuy nhiên cho đến nay, việc tái cơ cấu A0 vẫn chưa được phê duyệt và triển khai thực hiện.

Tại Tờ trình này, Bộ Công Thương đề xuất với Thủ tướng 2 phương án: Phương án 1: A0 trở thành đơn vị sự nghiệp công lập cung cấp dịch vụ vận hành hệ thống điện và điều hành thị trường điện trực thuộc Bộ Công Thương.

Phương án 2: A0 trở thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHH MTV) Vận hành hệ thống điện và điều hành thị trường điện 100% vốn Nhà nước trực thuộc Bộ Công Thương.

Cả hai phương án nêu trên đều đảm bảo các tiêu chí về tính độc lập, khách quan của A0 so với hiện tại, khả năng phối họp với các đơn vị liên quan và khả năng linh hoạt đổi mới, sáng tạo.

Bộ Công Thương cho rằng, trong điều kiện hiện nay, để đáp ứng mục tiêu chuyển nguyên trạng A0 về trực thuộc Bộ Công Thương, mô hình đơn vị sự nghiệp công lập cung cấp dịch vụ vận hành hệ thống điện và điều hành thị trường điện là phù hợp. Trong giai đoạn tiếp theo, sau khi Luật giá và Luật điện luật sửa đổi được ban hành, có thể xem xét thêm phương án 2.

Bộ Công Thương đề nghị Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định chuyển nguyên trạng Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia về Bộ Công Thương.

Đồng thời, hiện Bộ Công Thương không có chức năng thực hiện việc quản lý, điều hành trực tiếp A0. Do đó, để điều chỉnh việc quản lý, chỉ đạo A0 về Bộ Công Thương, cần phải sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật.

Trước đó, ngày 6/6, Thủ tướng Chính phủ có công điện số 517/CĐ- TTg về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cung ứng điện mùa khô năm 2023 và thời gian tới, trong đó có giao Bộ Công Thương “khẩn trương điều chỉnh việc quản lý, chỉ đạo Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia về Bộ Công Thương theo quy định của Đảng và Nhà nước trong tháng 6 năm 2023 và nghiên cứu thực hiện các chính sách phù hợp, hiệu quả”.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện