Thời sự - Chính trị

Quốc hội dự kiến thông qua 09 dự án luật và cho ý kiến về 08 dự án luật

19:58, 14/07/2023
Kỳ họp thứ 6 Quốc hội dự kiến thông qua 09 dự án luật và cho ý kiến về 08 dự án luật; xem xét Quy hoạch không gian biển quốc gia; xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023 và 2024 và các báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ về phát triển kinh tế - xã hội.

 

Chiều 14/7, Ủy ban TVQH Tổng kết kỳ họp thứ 5 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 6 của Quốc hội. Theo đó, Kỳ họp thứ 6 Quốc hội dự kiến thông qua 09 dự án luật và cho ý kiến về 08 dự án luật; xem xét Quy hoạch không gian biển quốc gia; xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023 và 2024 và các báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ về phát triển kinh tế - xã hội.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường thông báo những kết quả đạt được của Kỳ họp thứ 5, đồng thời chỉ rõ còn những bất cập cần tiếp tục khắc phục như: Tình trạng gửi tài liệu của một số dự án luật còn chậm. Có Luật chưa khắc phục đáng kể được tình trạng “luật khung, luật ống”, còn để nhiều điều, khoản giao Chính phủ quy định hoặc quy định chi tiết gây khó khăn cho việc triển khai thực hiện. 

Quốc hội dự kiến thông qua 09 dự án luật và cho ý kiến về 08 dự án luật (Ảnh: Quochoi.vn).
Quốc hội dự kiến thông qua 09 dự án luật và cho ý kiến về 08 dự án luật (Ảnh: Quochoi.vn).

Một số đại biểu sử dụng quyền tranh luận chưa đúng quy định của Nội quy kỳ họp Quốc hội (dùng quyền tranh luận để phát biểu ý kiến). Một số câu trả lời chất vấn còn chung chung, chưa đi vào trọng tâm câu hỏi, chưa thực sự đưa ra các giải pháp hữu hiệu để giải quyết vấn đề. Việc tổ chức thành 02 đợt họp đã phát sinh chi phí di chuyển đối với những Đoàn đại biểu ở xa.

Về kỳ họp thứ 6, Quốc hội dự kiến thông qua 09 dự án luật và cho ý kiến về 08 dự án luật; xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023 và 2024; các báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ về thực hiện các kế hoạch 05 năm giai đoạn 2021 - 2025 về phát triển kinh tế - xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế, đầu tư công trung hạn, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công; xem xét các báo cáo về việc thực hiện một số Nghị quyết về giám sát chuyên đề, chất vấn của Quốc hội khóa 14 và từ đầu nhiệm kỳ khóa 15 đến hết Kỳ họp thứ 4; giám sát chuyên đề tối cao và các vấn đề quan trọng khác; trong đó, Quy hoạch không gian biển quốc gia là nội dung cần được trình Quốc hội xem xét quyết định để đáp ứng yêu cầu tại Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Một số nội dung như: Dự án Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp (sửa đổi); Việc điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết số 53 năm 2017 về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành, trên cơ sở chuẩn bị của Chính phủ, Ủy ban TVQH  sẽ đưa vào dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp. Dự kiến Kỳ họp thứ 6, Quốc hội làm việc 23 ngày, khai mạc vào thứ Hai, ngày 23/10 và bố trí 02 đợt họp.

Đồng tình với việc bố trí Kỳ họp thành 02 đợt họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho rằng: “Kỳ họp chia thành 2 đợt là phù hợp, được nhiều ĐBQH đồng tình. ĐBQH về địa phương bộ, ngành giải quyết công việc, TVQH họp 4 ngày để giải trình, tiếp thu các Luật. Cách làm này rất là kỹ, chương trình tổng thể bố trí như vậy là hợp lý đúng quy định quy trình.

Thống nhất về nguyên tắc, đợt 1 tập trung vào những nội dung Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua để thảo luận hội trường sớm, sau đó là có thời gian để các cơ quan tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện báo cáo Ủy ban TVQH trong thời gian hai đợt họp. Sang đợt 2 thì tập trung chủ yếu vào biểu quyết thông qua và thảo luận hội trường ở nội dung cho ý kiến”.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, Kỳ họp thứ 6 Quốc hội bố trí 9 ngày nghỉ giữa 2 đợt họp, đề nghị chậm nhất là trong tháng 7 phải đăng ký những nội dung sẽ xem xét quyết định theo thẩm quyền của Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6, trong đó đặc biệt chú ý đến Quy hoạch không gian biển quốc gia cần sớm hoàn thiện để trình Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết: “Trong tháng bảy này không có đăng ký, không có hồ sơ trình để cho ý kiến thì sẽ thôi vì kỳ họp đã quá nhiều nội dung: 9 Dự án luật thông qua, 8 dự án luật cho ý kiến và các nội dung khác. Những nội dung bắt buộc phải có như: thuế tối thiểu toàn cầu; báo cáo đánh giá rà soát pháp luật quy hoạch không gian biển quốc gia không thể nào để trì hoãn hơn. Những nội dung đó thì phải tính toán, đề nghị Hội đồng dân tộc, các cơ quan Quốc hội, chủ động rà soát, thống nhất định trong tháng bảy, tránh chuyện cứ phải “đưa ra đưa vào”. Đây là việc của Quốc gia đại sự cần được chuẩn bị một cách kỹ lưỡng”.

Cũng trong chiều nay, Ủy ban TVQH đã nghe báo cáo về kết quả giám sát bước đầu về chuyên đề giám sát về “Việc thực hiện Nghị quyết số 88 năm 2014 Quốc hội khóa 13 và Nghị quyết số 51 năm 2017 Quốc hội khóa 14 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông”.

Bế mạc phiên họp 24, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ: sau 2 ngày rưỡi làm việc, Ủy ban TVQH đã hoàn thành 7 nội dung phiên họp. Chủ tịch Quốc hội đề nghị hoàn thiện Nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 để trong 1 tuần ký ban hành nhằm kịp thời triển khai thời gian tới. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ: Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách được tổ chức trong khoảng cuối tháng 8 tới do đó, đề nghị đề xuất những nội dung cần thảo luận tại Hội nghị để sớm xây dựng kế hoạch cụ thể.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện