Thời sự - Chính trị

Thông qua Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh

16:22, 24/10/2023
Chiều 24/10, UBND tỉnh tổ chức họp để nghe và cho ý kiến dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 13 ngày 5/2/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long chủ trì cuộc họp.
Toàn cảnh cuộc họp.

Việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi và kịp thời thống nhất việc áp dụng các quy định của Nhà nước trong hoạt động thông tin đối ngoại. Đặc biệt là giúp các cơ quan, đơn vị có cơ sở trong việc chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện, phân công nhiệm vụ rõ ràng nhằm nâng cao tính chủ động trong hoạt động…Dự thảo Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Nghệ An gồm 4 chương, 30 điều (Quyết định 13 trước đó có 3 chương, 15 điều). Quy chế này quy định nguyên tắc, nội dung hoạt động thông tin đối ngoại, nội dung quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại; trách nhiệm của các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã trong quản lý nhà nước và phối hợp, triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh. Đối tượng áp dụng gồm các đơn vị, địa phương, cơ quan báo chí, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ngoài việc tuân thủ 4 nguyên tắc hoạt động thông tin đối ngoại quy định tại quy định trước đây, Quy chế còn quy định thêm 5 nguyên tắc để phù hợp với thực tế của tỉnh Nghệ An…

Đại diện lãnh đạo Sở TTTT phát biểu tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã đóng góp ý kiến để hoàn thành dự thảo, nội dung các ý kiến xoay quanh các vấn đề: Vai trò, trách nhiệm của các sở, ngành địa phương khi tham gia hoạt động thông tin đối ngoại; việc sử dụng, thanh toán kinh phí hoạt động; trật tự sắp xếp các điều trong Quy chế; việc xử lý khi cung cấp sai lệch thông tin…Phát biểu ý kiến tại cuộc họp, Sở Thông tin và Truyền thông - cơ quan soạn thảo Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh đã giải trình và tiếp thu ý kiến đóng góp của các sở, ban, ngành, đơn vị để hoàn thiện bản dự thảo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long kết luận cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long quyết định thông qua Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục chỉnh sửa theo ý kiến góp ý của các đại biểu để hoàn thiện và ban hành trong thời gian tới.

 

 

 

Xuân Hướng – Hữu Song

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện