Thời sự - Chính trị

Tổng kết công tác Thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng năm 2023

21:04, 11/12/2023

  ↵Chiều 11/12, UBND tỉnh tổng kết công tác Thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2023, ngành Thanh tra luôn bám sát mục tiêu, nhiệm vụ trên từng lĩnh vực công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Toàn ngành đã thực hiện 380 cuộc thanh tra hành chính, phát hiện sai phạm hơn 85,3 tỷ đồng và trên 100.000 m2 đất. Lực lượng thanh tra chuyên ngành phát hiện 961 tổ chức, cá nhân có vi phạm. Cùng với đó, ngành cũng đã thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật, qua đó kiến nghị kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với 48 tổ chức và 218 cá nhân có sai phạm. 

Về công tác tiếp công dân, toàn tỉnh đã tiếp hơn 5.400 lượt công dân đến cơ quan hành chính nhà nước khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Nhấn mạnh đến nhiệm vụ năm 2024, đồng chí Lê Hồng Vinh - Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị: Hoạt động thanh tra cần có trọng tâm, trọng điểm, bám sát định hướng của Thanh tra Chính phủ và bối cảnh tình hình hiện nay. Trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo cần chú trọng triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo; Tiếp tục kiểm tra, rà soát, tham mưu giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài; Tăng cường hoạt động quản lý nhà nước và hướng dẫn thực hiện pháp luật về phòng, chống tham  nhũng, nhất là việc theo dõi, đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng trên phạm vi toàn tỉnh và từng sở, ngành, địa phương.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trao cờ thi đua của UBND cho tập thể ngành Thanh tra
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trao cờ thi đua của UBND cho 1 tập thể của ngành Thanh tra.

​Dịp này, 1 tập thể ngành Thanh tra được nhận cờ thi đua của UBND tỉnh; nhiều tập thể, cá nhân được chủ tịch UBND tỉnh và Tổng thanh tra Chính phủ tặng bằng khen.

 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trao bằng khen cho các cá nhân, tập thể.

 

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện