Thời sự - Chính trị

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát chuyên đề tại Sở Văn hóa - Thể thao

14:27, 29/01/2024
Sáng 29/1, bà Thái Thị An Chung, Phó Trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì buổi giám sát chuyên đề thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018-2023 tại Sở Văn hóa - Thể thao.
Toàn cảnh buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc.

Tính đến ngày 31/12/2023, Sở Văn hóa - Thể thao đã sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị trực thuộc từ 15 đơn vị xuống còn 10 đơn vị. Trong đó, đã triển khai hợp nhất Trung tâm Đào tạo - Huấn luyện thể dục, thể thao với Trung tâm Thi đấu và Dịch vụ thể dục, thể thao thành Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao Nghệ An; hợp nhất Trung tâm Bảo tồn và Phát huy di sản dân ca xứ Nghệ với Đoàn ca múa nhạc dân tộc thành Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống Nghệ An.

Ông Trần Nhật Minh - ĐBQH chuyên trách đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.
Ông Trần Nhật Minh - ĐBQH chuyên trách đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Việc tinh giản biên chế theo Nghị quyết Trung ương giai đoạn từ 2018 đến 2023, Sở Văn hóa - Thể thao đã giảm được 36 viên chức. Đối với việc thực hiện cơ chế tự chủ, hiện có 5 đơn vị trực thuộc Sở tự đảm bảo một phần chi thường xuyên, 5 đơn vị do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên.

Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH tỉnh Thái Thị An Chung phát biểu kết luận buổi làm việc.
Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH tỉnh Thái Thị An Chung phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Thị An Chung đề nghị Sở Văn hóa - Thể thao trước mắt khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án vị trí việc làm, hoàn thành mục tiêu giai đoạn 2022-2025 tinh giản biên chế 10%; Phối hợp với các ngành để đẩy nhanh tiến độ phê duyệt sử dụng tài sản công; Tham mưu, đề xuất các cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách trong việc đầu tư cơ sở vật chất, nguồn nhân lực cho hoạt động văn hóa - thể thao.

Hoàng Hiếu - Cảnh Hồng

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện