BTV Tỉnh uỷ họp phiên thường kỳ tháng 2/2024

20:23, 29/02/2024
Chiều 29/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 2/2024. Đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. 

Dự cuộc làm việc có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Đồng chí Bùi Duy Đông - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Đô Lương trình bày Tờ trình báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Đồng chí Bùi Duy Đông - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Đô Lương trình bày Tờ trình báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tại cuộc làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến dự thảo Nghị quyết và Đề án xây dựng, phát triển huyện Đô Lương đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đó, Đô Lương hiện nay đang hội tụ những điều kiện rất tốt về thiên thời, địa lợi, cho phát triển. Tuy nhiên, để duy trì đà tăng trưởng thì huyện cần sớm có những tác động để khơi thông các điểm nghẽn, đặc biệt là điểm nghẽn về hạ tầng kết nối để mở rộng không gian phát triển, thúc đẩy quá trình đô thị hóa, phát triển các ngành nghề phi nông nghiệp để thúc đẩy tụ cơ và tạo nền tảng năng lực sản xuất mới.

Đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy phát biểu tại phiên họp.
Đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy phát biểu tại phiên họp.

Cùng với việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 39 về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn 2045; Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050, Ban Thường vụ Huyện ủy Đô Lương đã thống nhất mục tiêu xây dựng Đô Lương trở thành thị xã trước năm 2030. Để đạt được mục tiêu đó, bên cạnh nội lực của địa phương, Đô Lương cần có sự hỗ trợ, giúp đỡ và sự chỉ đạo sát sao, cụ thể cua tỉnh bằng một Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cơ chế đặc thù cho sự phát triển của huyện.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh uỷ phát biểu tại phiên họp.
Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh uỷ phát biểu tại phiên họp.

Tại cuộc làm việc, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương ban hành; đồng thời đóng góp ý kiến vào mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của dự thảo nghị quyết và các nội dung của đề án. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung lưu ý giải pháp để trở thành thị xã là nhiệm vụ quan trọng nhất, điều kiện tiên quyết của Đô Lương là phải huy động nguồn lực để phát triển được hạ tầng, nhất là hạ tầng kỹ thuật, đô thị, giao thông, các hạ tầng xã hội cần thiết, gắn với đó là cơ cấu lại các ngành. Đặc biệt, danh mục các dự án, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh cần rà soát, lựa chọn kỹ những dự án ưu tiên để tạo động lực.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp.
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Đối với việc ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù của huyện, đồng chí Nguyễn Đức Trung cho biết, sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết về Đô Lương thì sẽ xây dựng và ban hành để hỗ trợ huyện thực chất, hiệu quả nhất.

Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đánh giá quá trình chuẩn bị nghiêm túc, bài bản, ý thức tốt, nhưng phải chuyển từ trí tuệ, cách nhìn nhận, đánh giá của các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu phù hợp với thực tiễn của Đô Lương, của tỉnh. Xác định xây dựng Đô Lương trở thành thị xã trước năm 2030 là mục tiêu xuyên suốt, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý nhấn mạnh giải pháp phải phát triển hạ tầng: Giao thông, đô thị, xã hội và công nghiệp đối với huyện. Vì vậy, nội dung Nghị quyết cần chỉ rõ nhiệm vụ của tỉnh trong việc huy động nguồn lực, cũng như kết nối với Trung ương để phát triển đô thị Đô Lương theo tinh thần Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị khi Đô Lương được xác định là một trong 6 đô thị động lực của Nghệ An; gắn với đó là giải pháp phát huy nguồn lực nội tại của huyện, của con em quê hương Đô Lương.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý phát biểu kết luận nội dung về ban hành Nghị quyết và Đề án xây dựng, phát triển huyện Đô Lương đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý phát biểu kết luận nội dung về ban hành Nghị quyết và Đề án xây dựng, phát triển huyện Đô Lương đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Liên quan đến các dự án đầu tư trên địa bàn, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý thống nhất là dựa trên quan điểm “có trọng tâm, trọng điểm”, để lựa chọn những công trình mang tính căn cơ, tiền đề, làm đòn bẩy để xây dựng Đô Lương thành thị xã; Đồng thời phải xác định các tiêu chí Đô Lương trở thành thị xã để có giải pháp đầu tư hoàn thiện.

Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất ban hành Nghị quyết, Đề án về xây dựng, phát triển huyện Đô Lương đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tuy nhiên, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý cũng lưu ý, trên cơ sở tiếp thu ý kiến tại cuộc làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Đô Lương phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh biên soạn lại, gửi xin lại ý kiến các đồng chí Ban Thường vụ Tỉnh ủy bằng văn bản để hoàn thiện để ban hành Nghị quyết đảm bảo chặt chẽ, logic, khoa học, tiến độ đề ra.

Toàn cảnh phiên họp.
Toàn cảnh phiên họp.

Cũng tại cuộc làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống thông qua qua chủ trương Đề án mở rộng Khu Kinh tế Đông Nam và đổi tên thành Khu Kinh tế Nghệ An; cho ý kiến về chủ trương điều chỉnh dự án Khu liên hợp xử lý và tái chế chất thải rắn Ecovi tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghi Yên, huyện Nghi Lộc. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã cho ý kiến kết quả thực hiện Nghị quyết số 13 ngày 1/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc quản lý dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Về nội dung này, các ý kiến đều ghi nhận sự hiệu quả của thu hút đầu tư, phát huy nguồn lực từ khi ban hành Nghị quyết. Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý cũng nhắc lại quan điểm của tỉnh là nói không với các dự án bất động sản buộc phải giải phóng các hộ dân, tái định cư đi nơi khác. Chủ trương này nhằm tránh mâu thuẫn, bất công bằng với lợi ích người dân. Bí thư Tỉnh uỷ đánh giá, tuy mới triển khai với thời gian 9 tháng nhưng Nghị quyết đã đi vào cuộc sống, đề nghị tiếp tục tăng cường thực hiện.

Trong chiều nay, BTV Tỉnh uỷ cũng đã cho ý kiến về chủ trương điều chỉnh từ lập quy hoạch chung đô thị Con Cuông sang lập quy hoạch xây dựng vùng huyện Con Cuông. Quy hoạch cũ năm 2015 với mục tiêu xây dựng toàn huyện Con Cuông lên Thị xã đã không còn phù hợp. BTV Tỉnh uỷ đã nhất trí cao với chủ trương này.

BTV Tỉnh uỷ cũng đã tổ chức công bố Quyết định của Ban Bí thư chỉ định Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.
Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Các đồng chí trong Thường trực Tỉnh uỷ đã tặng hoa chúc mừng các đồng chí Bùi Quang Thanh và đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ đã được điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ GD&ĐT.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý phát biểu chúc mừng.
Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý phát biểu chúc mừng.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý chúc mừng đồng chí Bùi Quang Thanh chính thức tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025, vừa được thăng quân hàm Thiếu tướng. Bí thư Tỉnh uỷ mong Thiếu tướng Bùi Quang Thanh phát huy tinh thần trách nhiệm cao, đóng góp công sức, trí tuệ, tâm huyết cũng như thể hiện quan điểm, chính kiến trong các quyết sách, tiếp tục xây dựng tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy đoàn kết, thống nhất, vững mạnh. 

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu.
Đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu.

Với đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý trân trọng ghi nhận, cảm ơn những cống hiến, đóng góp tích cực trong hoạt động của tập thể của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng như đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Nghệ An trong thời gian qua; Đồng thời, chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi có bước trưởng thành mới rất vinh dự: Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Với trọng trách, vị trí công tác mới, Bí thư Tỉnh uỷ mong đồng chí tiếp tục dõi theo, ủng hộ, giúp đỡ tỉnh Nghệ An trong việc triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, nhất là giúp tỉnh trở thành trung tâm về giáo dục, đào tạo của vùng Bắc Trung Bộ theo tinh thần Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị.

Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An phát biểu.
Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An phát biểu.

 

Xuân Hướng - Cảnh Toàn

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện