Thời sự - Chính trị

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách quản lý, thực hiện các Chương trình MTQG

11:43, 08/03/2024
Sáng 8/3, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Chính phủ Chính phủ  Trần Lưu Quang; Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình MTQG giai đoạn 2021 – 2025 và các địa phương họp phiên thứ 5. Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. 
Toàn cảnh điểm cầu Nghệ An.

Theo báo cáo tại hội nghị, đến thời điểm hiện tại, cả nước có khoảng 78% xã đạt chuẩn NTM, bình quân cả nước đạt 17,1 tiêu chí/xã; có 280 đơn vị cấp huyện thuộc 58 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn NTM. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều năm 2023 còn 2,93%, giảm 1,1%, đạt chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ giao. 

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Nghệ An.

Về tình hình phân bổ, giao kế hoạch vốn thực hiện các Chương trình MTQG năm 2023, đến ngày 31/12/2023, 100% địa phương được giao kế hoạch vốn ngân sách trung ương đã giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển, dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của 03 Chương trình MTQG đến các cơ quan, đơn vị và cấp trực thuộc. Đối với kế hoạch năm 2024, Thủ tướng Chính phủ đã giao hơn 47.600 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương cho các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện các CTMTQG. Đến ngày 29/02/2024, có 45/48 địa phương được giao kế hoạch vốn ngân sách trung ương đã giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2024 của 03 Chương trình MTQG cho các cơ quan, đơn vị và cấp trực thuộc đạt tỷ lệ 89,5% kế hoạch. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long báo cáo tại hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long cho biết, tình hình giải ngân các nguồn vốn của NA cơ bản đạt kế hoạch đề ra. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cam kết tỉnh triển khai thực hiện đúng theo kế hoạch, nỗ lực hoàn thành 100%, đặc biệt là vốn sự nghiệp. Về triển khai thực hiện Nghị quyết 11, đến thời điểm hiện nay, Nghệ An đã có văn bản chỉ đạo triển khai giao cho các Sở, ngành để rà soát các nội dung xây dựng các trình tự thủ tục và Nghệ An đã ban hành các văn bản quản lý tổ chức thực hiện theo thẩm quyền.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Nghệ An.

Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện gặp một số khó khăn, vướng mắc. Cụ thể là mức hỗ trợ cơ bản chưa phù hợp với thực tiễn địa phương; Một số nội dung chưa có hướng dẫn. Vì vậy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Chính phủ sớm ban hành để hướng dẫn để các địa phương thực hiện Nghị quyết 111; xem xét sửa đổi các Quyết định để việc triển khai các dự án phù hợp với thực tế địa phương; xem xét, bổ sung một số đối tượng hưởng thụ….                                       

Phó Thủ tướng Chính phủ Chính phủ  Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị.

Trên cơ sở kiến nghị đề xuất, thắc mắc của các địa phương; lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan Trung ương đã trao đổi, làm rõ thêm các nội dung cần sửa đổi bổ sung. BCĐ cũng đã thảo luận và thống nhất triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các CT MTQG tại các địa phương.         

Lê Hằng - Trường Ca

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện