Thời sự - Chính trị

Lấy ý kiến góp ý dự án luật công nghiệp quốc phòng và động viên công nghiệp

17:56, 12/04/2024
Sáng 12/4, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý dự án luật công nghiệp quốc phòng an ninh và động viên công nghiệp. 
Toàn cảnh hội nghị.

Dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp gồm có 7 chương, 81 điều. Luật này quy định về vị trí, nhiệm vụ, nguyên tắc tổ chức, hoạt động, chế độ, chính sách và nguồn lực cho công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh lưỡng dụng; chuẩn bị và thực hành động viên công nghiệp; trách nhiệm quản lý nhà nước, trách nhiệm của cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Đại diện BĐBP Nghệ An phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại biểu có ý kiến đề nghị chỉnh lý khái niệm động viên công nghiệp phù hợp với quy định của Hiến pháp về quyền sở hữu; cân nhắc cụm từ “tỷ lệ góp vốn không có quyền quyết định” cho phù hợp; bổ sung trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không thuộc đối tượng động viên công nghiệp nhưng tự nguyện thực hiện theo lời kêu gọi của Nhà nước Việt Nam khi đất nước xảy ra tình trạng chiến tranh; quy định cụ thể nội dung “cải tiến, hiện đại hóa, tăng hạn sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật” trong dự thảo luật…

Đại diện lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến góp ý của đại biểu.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến góp ý của đại biểu. Đoàn sẽ tiếp thu và tổng hợp đầy đủ các ý kiến làm căn cứ tham gia thảo luận tại kỳ họp Quốc hội tới đây.

Sỹ Đức - Chu Quý

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện