Thời sự - Chính trị

Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với các Sở ngành khối Kinh tế - Ngân sách

18:55, 21/05/2024
Chiều 21/5, Thường trực HĐND tỉnh có cuộc làm việc với các sở, ngành khối Kinh tế - Ngân sách về việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội tại Nghị quyết số 18, ngày 13/12/2020 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025. 

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Như Khôi – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. 

Toàn cảnh buổi làm việc.

Trên cơ sở giám sát trực tiếp và giám sát qua báo cáo tại một số địa phương trong tỉnh, tại cuộc làm việc, các thành viên đoàn giám sát HĐND tỉnh nêu một số vấn đề từ thực tiễn, đòi hỏi phải có giải pháp cụ thể. Đáng quan tâm là tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, thu nhập bình quân đầu người, tổng vốn đầu tư toàn xã hội ở một số địa phương dự báo khó đạt theo kế hoạch đề ra.

Đồng chí Cao Tiến Trung - Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Bên cạnh đó, một số vấn đề tồn tại, khó khăn chậm có giải pháp hữu hiệu để giải quyết liên quan đến tình trạng nợ đọng đầu tư xây dựng cơ bản, nhất là các công trình từ nguồn vốn chương trình phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; tiến độ xây dựng nông thôn mới, nhất là địa bàn miền núi, vùng khó khăn chững lại, không đạt kế hoạch đề ra. Công tác quản lý đất đai tại một số địa phương chưa chặt chẽ, còn tình trạng lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép; tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu tồn đọng cho người dân còn chậm, chưa đạt kế hoạch đề. Việc thu hút, đầu tư xây dựng các công trình nước sạch tập trung cho người dân còn khó khăn….

Đồng chí Nguyễn Như Khôi – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Từ những kiến nghị đề xuất của các địa phương và vấn đề đoàn giám sát đặt ra; lãnh đạo các sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tiếp thu và giải trình trực tiếp một số nội dung thuộc thẩm quyền tham mưu, quản lý của ngành; đồng thời kiến nghị một số vấn đề còn vướng mắc, đề nghị HĐND tỉnh quan tâm tháo gỡ.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình phát biểu kết luận buổi làm việc.

Kết luận tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình đề nghị các sở ngành tiếp tục rà soát, đánh giá lại kết quả thực hiện tại thời điểm giám sát và dự báo sát hơn kết quả thực hiện cuối nhiệm kỳ, để từ đó đề ra các giải pháp để đạt kết quả cao nhất; đề nghị các ngành, đặc biệt là ngành Kế hoạch đầu tư tham mưu cách xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH nhiệm kỳ tiếp theo hoàn chỉnh hơn, khả thi hơn; từ nhận định, đánh giá tình hình để đưa ra các chỉ tiêu, mục tiêu.

Lê Hằng - Cảnh Toàn

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện