Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Các đơn vị, địa phương tổ chức thành công Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025

16:51, 14/05/2020
Trong 2 ngày 13-14/5, Đảng bộ cơ sở ở các đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh tiếp tục tổ chức thành công đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

*Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Châu Hoàn (huyện Quỳ Châu) đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khóa XXI đề ra. Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt: 9,3%. Thực hiện mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế chủ yếu theo hướng phát triển Nông - Lâm nghiệp và chăn nuôi. Tỷ lệ phát triển nông nghiệp bình quân chiếm 71,5%, Thương mại - dịch vụ: 5,1%; Công nghiệp-xây dựng: 23,4%. Thu ngân sách trên địa bàn hàng năm vượt chỉ tiêu trên giao, thu nhập bình quân trên đầu 22,9 triệu/người/năm (năm 2019).

Các đại biểu tham quan khu trưng bày các sản phẩm chào mừng Đại hội Đảng bộ xã.

Công tác xây dựng Đảng phải được toàn Đảng bộ, đặc biệt là trong Ban thường vụ, Ban chấp hành quan tâm, đầu tư trí tuệ, công sức lãnh đạo, chỉ đạo đúng với ý nghĩa là nhiệm vụ then chốt, trong đó công tác cán bộ có vai trò quyết định để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị về phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN, phải được thực hiện đồng bộ và có chất lượng trên tất cả các mặt..

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH khóa mới.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội lãnh đạo huyện Quỳ Châu đề nghị Đại hội tập trung thảo luận một số nhiệm vụ trọng tâm: Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo đồng thuận cao trong đảng bộ, nhân dân; làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, tinh thần tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên; thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt, hiệu quả hoạt động của chi bộ; tạo chuyển biến tích cực trên lĩnh vực văn hóa, xã hội. Tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong đảng, đồng thuận trong xã hội. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội củng cố quốc phòng địa phương.

Ra mắt BCH khóa mới.

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, Đại hội đã bầu 13 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã khoá XXII Đồng chí Lữ Văn Đức được bầu dự chức vụ Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Quỳ Châu XXVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Kế Kiên - Sỹ Hiệp

*Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, bám sát tình hình thực tế địa phương, Đảng bộ xã Nghĩa Hiếu (Nghĩa Đàn) đã vận dụng khéo léo sáng tạo linh hoạt các chủ trương chính sách của các cấp, cùng với sự đồng thuận của cán bộ đảng viên và nhân dân nên kinh tế - xã hội có nhiều bước phát triển mạnh mẽ.

ỦY ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội chúc mừng Đại hội.

Sau 5 năm thực hiện NQ đại hội, có 18/19 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Tổng giá trị sản xuất đạt 136 tỷ đồng, cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tăng tỷ trọng ngành thương mại - dịch vụ, nông nghiệp theo hướng thâm canh, tăng năng suất, XDCB cũng phát triển mạnh. Hàng năm xã danh nguồn vốn từ 150 đến 300 triệu đồng đầu tư từ  13 đến 15 mô hình, tổng kinh phí đã đầu tư trong 5 năm đạt gần 1 tỷ đồng cho 85 mô hình các loại. Từ đó nhân dân được nhân rộng các mô hình, nâng cao thu nhập.  Thu ngân sách đạt 25,7 tỷ đồng.

Một góc NTM Nghĩa Hiếu.

Xã Nghĩa Hiếu được công nhận đạt chuẩn NTM vào năm 2015 và trở thành xã đứng đầu phát triển của cụm phía Tây của huyện Nghĩa Đàn. Công tác cải cách hành chính được quan tâm, thu hút nhiều loại hình kinh doanh trên địa bàn, tạo điều kiện cho địa phương phát triển. Tính đến cuối nhiệm kỳ tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,59%.  Lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm toàn diện, góp phần cải thiện đời sống tinh thần. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể có nhiều đổi mới, sáng tạo phát huy dân chủ, đoàn kết, đồng thuận cao trong toàn Đảng, toàn dân. 

Nhiệm kỳ tới, Nghĩa Hiếu tiếp tục phát huy dân chủ, khai thác tối đa các nguồn lực, đoàn kết xây dựng địa phương đạt chuẩn NTM nâng cao.

Bầu BCH Đảng bộ khóa mới.

Đại hội đã bầu ra BCH Đảng bộ Nghĩa Hiếu khóa VI nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 11 đồng chí.

Hoàng Hằng- Đức Anh

*Kho KX3 (Cục Hậu cần Quân khu 4) có nhiệm vụ tiếp nhận, cấp phát xăng, dầu cho LLVT Quân khu 4 trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ đột xuất khác.

Các tổ chức quần chúng Kho KX3 tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ Kho KX3 lần thứ XIII. 

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Kho KX3, đơn vị đã hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra. Đảng bộ kho thường xuyên quán triệt thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp; bảo đảm lượng xăng dầu dự trữ SSCĐ theo đúng quy định, đủ về số lượng, đồng bộ và chất lượng tốt; quản lý chặt chẽ số lượng, chất lượng xăng dầu, phương tiện kỹ thuật, vật tư.

Toàn cảnh đại hội.

Thường xuyên làm tốt công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa các công trình, trang bị của kho xăng, dầu. Đẩy mạnh phong trào thi đua“Quản lý, sử dụng xăng dầu an toàn, tiết kiệm, hiệu quả”, gắn với phong trào xây dựng kho “chính quy, an toàn, tiết kiệm”. Đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật gắn với quản lý tư tưởng, kiểm tra hàng năm 100% đạt yêu cầu, có trên 78,5% khá giỏi (tăng 0,82%); kịp thời giải quyết chế độ, chính sách cho các đối tượng, tích cực tham gia các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn. Đẩy mạnh công tác tăng gia, sản xuất, chăn nuôi nâng cao đời sống bộ đội.

Đại biểu tham quan khu trưng bày các sản phẩm chào mừng Đại hội Đảng bộ Kho KX3 lần thứ XIII.

Nhiệm kỳ 2020 -2025, Đảng bộ Kho KX3 xác định 3 khâu đột phá đó là: “Tập trung nâng cao tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, nhân viên trong tiếp nhận, bảo quản, cấp phát xăng dầu cho LLVT Quân khu. Nâng cao chất lượng huấn luyện, tăng cường quản lý chính trị tư tưởng, chấp hành pháp luật, kỷ luật và bảo đảm an toàn. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên mẫu mực, tiêu biểu”. 

Các đồng chí đảng viên tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ Kho KX 3 nhiệm kỳ 2020 – 2025  và đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ Cục Hậu cần lần thứ XVIII. 

Đại hội Đảng bộ Kho KX3 lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020 – 2025, thành công tốt đẹp; bầu Ban Chấp hành gồm 06 đồng chí và 05 đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ Cục Hậu cần lần thứ XVIII tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất và năng lực và Nghị quyết lãnh đạo, chương trình hành động nhiệm kỳ mới. 

Tường Hiếu

*Trong 2 ngày, 13, 14/5/2020, Đảng bộ Trường Cao đẳng Nghề số 4 (Quân khu 4) tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Đảng ủy viên Quân khu, Phó Tư lệnh Quân khu dự, chỉ đạo Đại hội. 

Quang cảnh Đại hội.

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ Trường Cao đẳng Nghề số 4 đã phát huy sức mạnh đoàn kết, trí tuệ, sáng tạo của toàn Trường, lãnh đạo giữ vững ổn định tư tưởng; hoàn thành vượt mức nhiều mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ V đã đề ra. Quy mô, địa bàn đào tạo tiếp tục phát triển, chất lượng đào tạo được nâng lên; khắc phục khó khăn, tự chủ về tài chính có hiệu quả. Nổi bật, là thực hiện có hiệu quả đề án “Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho bộ đội xuất ngũ và nguồn nhân lực có tay nghề cao tại các cơ sở dạy nghề trong quân đội đến năm 2020”. Đào tạo nghề cho bộ đội, công an xuất ngũ và các đối tượng chính sách xã hội với tổng quy mô trong nhiệm kỳ trên 65.000 học sinh, sinh viên (HS,SV), vượt 23,8% so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Nhà trường tổ chức tuyển sinh đào tạo nghề.

Thực hiện khâu đột phá “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên, viên chức theo tiêu chí trường chất lượng cao” có hiệu quả; cán bộ, giảng viên, viên chức có trình độ cao đẳng, đại học, sau đại học tăng 20 % so với năm 2015. Tham gia hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp các cấp đạt thành tích cao Tăng cường hợp tác với nhiều doanh nghiệp có uy tín để đào tạo theo đơn đặt hàng, tìm thị trường xuất khẩu lao động có tiềm năng.  

Đào tạo nghề tại Khoa Công nghệ Ô tô, Trường Cao đẳng Nghề số 4.

Trong 5 năm (2015 - 2020) Đảng bộ đạt TSVM tiêu biểu và hoàn thành tốt nhiệm vụ, Nhà trường được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất và là một trong những đơn vị dẫn đầu trong khối giáo dục nghề nghiệp Quân đội và Miền Trung.
Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ Trường Cao đẳng Nghề số 4 xác định tập trung đột phá vào các nội dung “Đổi mới mô hình tổ chức lực lượng, phương thức đào tạo; Tăng cường xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật; Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tư lệnh Quân khu phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tư lệnh Quân khu biểu dương thành tích, kết quả đạt được của Trường Cao đẳng Nghề số 4 trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, yêu cầu Đại hội cần tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ thảo luận, xác định thực hiện hiệu quả phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Các đại biểu bỏ phiếu thông qua Nghị quyết đại hội.

Trọng tâm, là xây dựng Nhà trường chính quy, chuẩn hóa, hiện đại; hoàn thành các tiêu chí trường chất lượng cao. Đào tạo 3-4 nghề trọng điểm tiếp cận trình độ Quốc tế, khu vực ASEAN, phát huy, mở rộng các ngành nghề theo nhu cầu xã hội và tạo nguồn thu cho Nhà trường. Quy mô đào tạo hàng năm trên 12.000 HS,SV; 90% HS,SV có việc làm sau khi tốt nghiệp; đạt chuẩn kiểm định chất lượng khu vực. Đến năm 2025, 100% cán bộ có trình độ đại học, sau đại học. Xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị tư tưởng, tổ chức, đạo đức, gắn với xây dựng Nhà trường VMTD. Thực hiện nghiêm túc “5 nguyên  tắc xây dựng Đảng”, xây dựng Đảng bộ Nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Bầu Ban chấp hành Đảng ủy Nhà trường nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Với tinh thần “Đoàn kết, sáng tạo, phát triển”, Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Nghế số 4 đã bầu Ban chấp hành Đảng ủy lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đảm bảo đúng nguyên tắc, số phiếu tín nhiệm tập trung cao.

Trần Dũng

Ngày 14/5, Đảng bộ Quân sự huyện Nghĩa Đàn đã tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy Nghĩa Đàn và Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng bộ quân sự huyện Nghĩa Đàn đã phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị cũng như xây dựng đơn vị vững mạnh. 

Cán bộ, chiến sỹ hỗ trợ ngày công lao động làm hơn 100m đường bê tông liên xóm.

Hàng năm, Đảng bộ, BCHQS huyện đã chủ động, tích cực tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng, quan sự địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc. Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện đạt loại giỏi, diễn tập chỉ huy cơ quan đạt kết quả tốt, an toàn tuyệt đối. Hàng năm tổ chức hấn luyện cho các đối tượng đảm bảo quân số, nội dung, thời gian quy định. 

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết.

Việc triển khai Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với Cuộc vận động: Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” với nhiều mô hình, cách làm hay có hiệu quả . Công tác xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức được quan tâm. Kết quả phân loại cán bộ, đảng viên hàng năm: 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, có 95% trở lên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ.

Đại biểu bỏ phiếu bầu BCH khóa mới.

Phát biểu tại Đại hội, Đại tá Phạm Văn Đông- Chính ủy tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đã ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ Quân sự huyện Nghĩa Đàn đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đ/c cũng mong muốn thời gian tới BCH Quân sự huyện Nghĩa Đàn tiếp tục bám sát sự chỉ đạo, lãnh đạo của cấp trên để chủ động triển khai nhiều biện pháp, giải pháp cụ thể góp phần cùng với Đảng bộ, nhân dân huyện nhà giữ vững ổn định chính trị, phát triển KT-XH, tăng cường QP-AN.

Ra mắt BCH Đảng bộ Quân sự huyện Nghĩa Đàn lần thứ IX,

Đại hội đã bầu 5 đ/c vào BCH Đảng bộ Quân sự huyện Nghĩa Đàn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Minh Thái

*Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Phòng tham mưu đã lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Phòng nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. Đồng thời tham mưu, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuẩn bị tốt công tác huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, đầu tư sáng kiến, cải tiến mô hình, học cụ và củng cố thao trường, bãi tập phục vụ huấn luyện. Quá trình huấn luyện đã chỉ đạo các đơn vị bám sát quan điểm, phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện sát đối tượng, tăng cường kiểm tra, đánh giá chất lượng chặt chẽ. Qua kiểm tra các khoa mục 100% đạt yêu cầu, có 80,3 - 85,5% khá, giỏi; riêng cán bộ giỏi từ 40- 43%, vượt 3%  so với chỉ tiêu nghị quyết đề ra.  

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội.

Với tinh thần “Dân chủ – kỷ cương - đối mới”, các ý kiến phát biểu tại đại hội đã chỉ rõ những hạn chế, yếu kém, tìm ra nguyên nhân; rút ra bài học kinh nghiệm cho việc lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời đề ra các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo nhiệm kỳ tới, thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Trung ương, Dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng bộ Sư đoàn.

Bỏ phiếu bầu ban chấp hành khóa mới.

Tại Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ phòng (nhiệm kỳ 2020 – 2025) gồm 8 đồng chí; bầu các chức danh Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra nhiệm kỳ 2020 – 2025; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Sư đoàn lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020 – 2025) gồm 16 đồng chí đại biểu chính thức, 2 đồng chí đại biểu dự khuyết, đảm bảo nguyên tắc, dân chủ, đủ số lượng, chất lượng phiếu bầu đạt kết quả cao. 

Đồng chí Thượng tá Hoàng Duy Chiến, phó bí thư đảng ủy, Sư đoàn trưởng tặng hao chúc mừng ban chấp hành mới và đại biểu đi dự đại hội đại biểu Sư đoàn

Hữu Tân

*Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ, kịp thời đề ra các chủ trương giải pháp, phát huy vai trò trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy viên, cán bộ chủ trì các ban tập trung lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết lãnh đạo nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra.

Toàn cảnh đại hội

Cấp ủy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, giáo dục đào tạo, xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật và xây dựng đơn vị VMTD. Tạo sự chuyển biến đồng đều, vững chắc trong xây dựng đơn vị VMTD, Đảng bộ hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ.

 

Phân loại cán bộ hàng năm đều thực hiện đúng quy trình, nguyên tắc, đúng đối tượng, có chất lượng kết quả có trên 98,5% HTNV, trên 85% HTTNV. Tham mưu tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện và chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ, diễn tập phòng chống cháy rừng 12 xã thị trấn đạt kết quả giỏi. Đặc biệt, năm 2019, diễn tập khu vực phòng thủ của huyện nhà đạt loại giỏi và trong nhiệm kì có 100% xã, thị trấn tổ chức thành công diễn tập chiến đấu phòng thủ đạt loại giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhiệm kỳ tới, Đảng bộ quân sự huyện phấn đấu 100% xã, thị trấn đạt Vững mạnh toàn diện; 75 %  xã, thị trấn năm 2025 có thao trường huấn luyện và kiểm tra bắn đạn thật; Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đủ về số lượng, chất lượng; Diễn tập phòng thủ cấp huyện đạt kết quả giỏi, 100% xã, thị trấn diễn tập chiến đấu phòng thủ đạt khá, giỏi; Phấn đấu hàng năm Đảng bộ hoàn thành xuất sắc  nhiệm vụ, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, có trên 85% hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ.

Ban chấp hành Đảng bộ Quân sự huyện Quỳ Châu nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt nhận nhiệm vụ. 

Đại hội đã bầu 7 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kì 2020-2025 và bầu 4 đồng chí đi dự đại hội Đảng bộ cấp trên.

Hà Thảo 

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm