Trong nước

Các mốc thời gian tiến hành Đại hội Đảng các cấp năm 2020

07:58, 03/03/2020
Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị quy định rõ các mốc thời gian tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp.
 
 

 

Theo VOV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện