Trong nước

Tổng Bí thư tiếp Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia

11:07, 18/10/2023
Sáng 18/10/2023, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia Prak Sokhonn đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia Prak Sokhonn.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia Prak Sokhonn.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia Prak Sokhonn. 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia Prak Sokhonn cùng các đại biểu chụp ảnh chung. 

 

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện