Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Công bố quyết định Kiểm toán ngân sách địa phương năm 2018 tại Nghệ An

18:10, 15/06/2019
Chiều nay (15/6), UBND tỉnh và Kiểm toán Nhà nước khu vực II tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố quyết định Kiểm toán ngân sách địa phương năm 2018 và một số chuyên đề lồng ghép của tỉnh Nghệ An; Kiểm toán hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư của hợp phần 1 – Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Tuấn Anh – Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước; Lê Ngọc Hoa –  Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các Sở, ngành, các huyện, thành thị.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Mục tiêu kiểm toán nhằm xác nhận tính đúng đắn, trung thực của báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2018; Đánh giá việc tuân thủ pháp luật, tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công; kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách liên quan; Phát hiện kịp thời hành vi tham nhũng, lãng phí, sai phạm và kiến nghị xử lý vi phạm theo quy định.

Nội dung kiểm toán bao gồm: Quản lý, sử dụng các khoản thu, chi ngân sách, tiền và tài sản nhà nước; việc chấp hành pháp luật, chính sách, chế độ quản lý tài chính, kế toán và chế độ đầu tư xây dựng của Nhà nước; Chấp hành pháp luật về thuế và pháp luật quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thực hiện cơ chế tự chủ đối với các bệnh viện công lập trực thuộc tỉnh; Quản lý và sử dụng kinh phí; Quản lý, chỉ đạo, phối hợp thực hiện và kết quả thực hiện mục tiêu Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020. Phạm vi kiểm toán gồm: Ngân sách địa phương năm 2018; giai đoạn 2016 - 2018 đối với các bệnh viện công lập, Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững và các thời kỳ trước, sau có liên quan.

Tại hội nghị, Kiểm toán nhà nước khu vực II đã công bố Quyết định về Kiểm toán hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư của hợp phần 1 – Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh – Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước công bố Quyết định Kiểm toán hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư của hợp phần 1 – Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa, đề nghị các đơn vị được kiểm toán chỉ đạo các cơ quan, các đơn vị trực thuộc bố trí cán bộ có chuyên môn, nghiệp vụ, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu phối hợp làm việc với đoàn Kiểm toán.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa phát biểu tại hội nghị.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Lê Ngọc Hoa yêu cầu, trong quá trình kiểm toán, các cơ quan, đơn vị cần báo cáo trung thực, khách quan, thực hiện nghiêm quy định liên quan đến hoạt động kiểm toán, đảm bảo công tác kiểm toán đạt nội dung, yêu cầu đã đề ra; đồng thời chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan để làm rõ các vấn đề còn vướng mắc.

Hữu Đức – Hữu Dũng

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện