Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Cử tri Quỳ Châu mong muốn sớm đầu tư điện lưới quốc gia cho các xã vùng sâu 

16:43, 13/06/2019
Ngày 13/6, các vị  ĐB HĐND Tỉnh đã tiếp xúc cử tri của 7 xã: Châu Phong, Châu Hoàn, Diên Lãm, Châu Thắng, Châu Tiến, Châu Bính và Châu Thuận của huyện Quỳ Châu.
Các đại biểu dự buổi tiếp xúc cử tri 3 xã Châu Phong, Châu Hoàn, Diên Lãm.

Là những xã vùng sâu, vùng xa, nên các cử tri mong muốn Tỉnh, các cấp ngành và huyện  quan tâm đầu tư, sớm đưa điện lưới quốc gia đến các bản chưa có điện để phục vụ dân sinh, ổn định phát triển kinh tế. bà con cũng nêu lên  khó khăn hiện nay là thiếu đất sản xuất.

Đại diện cử tri xã Châu Phong kiến nghị về những bất cập trong việc bố trí việc làm cho Công an xã khi có Công an chính quy về thay thế.
Đại diện cử tri xã Châu Phong kiến nghị về những bất cập trong việc bố trí việc làm cho Công an xã khi có Công an chính quy về thay thế.

Cử tri các xã Châu Phong, Châu Hoàn, Diên Lãm còn kiến nghị:  công tác sáp nhập xóm, bản  hiện nay đang gặp khó khăn do các bản ở địa hình cách xa, dân cư sống thưa thớt hay vấn nạn về ma túy ngày càng gia tăng. 

Cử tri Lang Xuân Chính có ý kiến cân tổ chức nhóm hộ chăm sóc vật nuôi khi được nhận chính sách hỗ trợ 30a.

Còn với cử các xã Châu Thắng, Châu Tiến, Châu Bính, Châu Thuận phản ánh: “Việc hỗ trợ con giống của Nhà nước cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chính sách 30a đang còn manh mún nên cử tri mong muốn địa phương, ngành chuyên môn cần hướng dẫn khi nhận hỗ trợ về có cách tổ chức nhóm hộ để góp chung nuôi sẽ hạn chế được công chăm sóc, cũng như có hiệu quả hơn.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri 4 xã  Châu Thắng, Châu Tiến, Châu Bính, Châu Thuận. 

Bên cạnh đó, các cử tri đã có nhiêu ý kiến trong công tác cần duy tu bảo dưỡng các công trình thủy lợi, cầu dân sinh, đường GT  cho bà con vùng sâu trước khi mùa mưa bão đến. 

Cử tri Sầm Hải Lan xã Châu Tiến có ý kiến về tu sửa lại hệ thống thủy lợi và xây mới các công trình cầu tràn mất ATGT trước mùa mưa lũ.

Trả lời các kiến nghị của cử tri, lãnh đạo huyện Quỳ Châu nhấn mạnh:  Đối với việc sáp nhập xóm, bản, xã ở miền núi, huyện tính đến yếu tố đặc thù về khoảng cách, địa lý. Vì mục tiêu sáp nhập là để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý trên địa bàn. Còn đối với việc xây dựng các cầu dân sinh, huyện sẽ có kế hoach bố trí nguồn vốn và lộ trình để đưa vào đầu tư xây dựng.

Lãnh đạo huyện Quỳ Châu phát biểu và giải trình các kiến nghị của các cử tri.

Về vấn đề điện lưới, đại diện HĐND tỉnh đã tiếp thu ý kiến và tiếp tục trình ý kiến tại các kì họp trong thời gian tới, trong thời gian chờ đợi, mong muốn các xã sắp xếp bố trí lồng ghép các nguồn vốn như 135,30a nhằm xây dựng các trạm điện phục vụ tạm thời nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của nhân dân.  Đồng thời rà soát, phân loại lại các đối tượng hộ nghèo để có phương án bố trí hợp lí các nguồn hỗ trợ tránh tình trạng trông chờ, ỷ lại, không thoát nghèo. /.
Hà Thảo - Bé Vinh

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện