TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Nghệ An: Giảm 20 đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019 - 2021

11:45, 25/09/2019
Tại kỳ họp thứ mười (kỳ họp bất thường) - HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII đã thông qua chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã tên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2019 – 2021. Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, toàn tỉnh còn lại 460 đơn vị hành chính cấp xã.
Toàn cảnh kỳ họp thứ 10 (kỳ hợp bất thường) - HĐND tỉnh khóa XVII.
Toàn cảnh kỳ họp thứ 10 (kỳ hợp bất thường) - HĐND tỉnh khóa XVII.

Nghệ An hiện có 480 xã, phường, thị trấn. Theo quy định tại Nghị quyết số 1211 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Nghệ An có: 50 đơn vị đạt 100% cả 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiện và quy mô dân số; 413 đơn vị đạt từ 50% đến dưới 100% và 17 đơn vị chưa đạt 50% về diện tích tự nhiên và quy mô dân số, thuộc diện phải sắp xếp, sáp nhập trong giai đoạn 2019 – 2021.

Trong năm 2019, toàn tỉnh có 39 đơn vị đã thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, giảm 20 đơn vị, còn lại 19 đơn vị cấp xã, gồm: 16 đơn vị mới, 3 đơn vị thay đổi diện tích tự nhiên, quy mô dân số và địa giới hành chính.

Cụ thể: sau sáp nhập, huyện Quế Phong giảm 1, còn lại 13 đơn vị hành chính cấp xã, gồm thị trấn Kim Sơn và các xã: Mường Nọc, Tiền Phong, Hạnh Dịch, Đồng Văn, Thông Thụ, Châu Kim, Nậm Giải, Châu Thôn, Cắm Muộn, Quang Phong, Nậm Nhoóng, Tri Lễ;

Huyện Tương Dương giảm 1, còn lại 17 đơn vị hành chính cấp xã, gồm: TT Thạch Giám, các xã Tam Quang, Tam Đình, Tam Thái, Tam Hợp, Xá Lượng, Lưu Kiền, Lượng Minh, Hữu Khuông, Nhôn Mai, Mai Sơn, Yên Na, Yên Tĩnh, Yên Hòa, Yên Thắng, Nga My, Xiêng My;

Huyện Thanh Chương giảm 2, còn lại 38 đơn vị hành chính cấp xã, gồm: TT Thanh Chương, các xã Cát Văn, Phong Thịnh, Thanh Hòa, Thanh Nho, Thanh Đức, Thanh Mỹ, Hạnh Lâm, Thanh Liên, Thanh Tiên, Thanh Hương, Thanh Lĩnh, Thanh Thịnh, Thanh An, Thanh Chi, Thanh Khê, Thanh Thủy, Võ Liệt, Thanh Long, Thanh Hà, Thanh Tùng, Thanh Giang, Thanh Mai, Thanh Xuân, Thanh Lâm, Thanh Phong, Thanh Đồng, Đồng Văn, Thanh Ngọc, Ngọc Sơn, Xuân Tường, Thanh Dương, Thanh Lương, Thanh Yên, Thanh Khai, Thanh Sơn, Ngọc Lâm, Đại Đồng;

Huyện Diễn Châu giảm 2, còn lại 37 đơn vị hành chính cấp xã, gồm: TT Diễn Châu, các xã DIễn Lâm, Diễn Đoài, Diễn Trường, DIễn Yên, Diễn Hoàng, Diễn Hùng, DIễn Mỹ, Diễn Hồng, DIễn Phong, Diễn Hải, Diễn Tháp, Diễn Liên, Diễn Vạn, DIễn Kim, Diễn Kỷ, Diễn Xuân, Diễn Thái, Diễn Đồng, Diễn Bích, Diễn Hạnh, Diễn Ngọc, Diễn Quảng, Diễn Nguyên, Diễn Hoa, Diễn Thành, Diễn Phúc, Diễn Cát, Diễn Thịnh, Diễn Tân, Diễn Thọ, Diễn Lợi, Diễn Lộc, Diễn Trung, Diễn An, Diễn Phú, Minh Châu;

Toàn tỉnh giảm 20 đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019  - 2021. (Ảnh tư liệu)

Huyện Nghi Lộc giảm 1, còn lại 29 đơn vị hành chính cấp xã, gồm: TT Quán Hành, các xã Nghi Lâm, Nghi Văn, Nghi Kiều, Nghi Công Nam, Nghi Công Bắc, Nghi Mỹ, Nghi Hưng, Nghi Đồng, Nghi Phương, Nghi Hoa, Nghi Thuận, Nghi Diên, Nghi Vạn, Nghi Trung, Nghi Long, Nghi Yên, Nghi Tiến, Nghi Thiết, Nghi Quang, Nghi Xá, Nghi Thinh, Nghi Trường, Nghi Phong, Nghi Thái, Phúc Thọ, Nghi Xuân, Nghi Thạch, Khánh Hợp;

Huyện Nam Đàn giảm 5, còn lại 19 đơn vị hành chính cấp xã, gồm: TT Nam Đàn, các xã Nam Anh, Nam Xuân, Nam Lĩnh, Nam Giang, Xuân Hòa, Hồng Long, Hùng Tiến, Xuân Lâm, Kim Liên, Nam Cát, Nam Thanh, Nam Hưng, Nam Thái, Nam Nghĩa, Khánh Sơn, Nam Kim, Thượng Tân Lộc, Trung Phúc Cường;

Huyện Nghĩa Đàn giảm 2, còn lại 23 đơn vị hành chính cấp xã, gồm: TT Nghĩa Đàn, các xã Nghĩa Mai, Nghĩa Yên, Nghĩa Lạc, Nghĩa Lâm, Nghĩa Sơn, Nghĩa Lợi, Nghĩa Bình, Nghĩa Thọ, Nghĩa Minh, Nghĩa Phú, Nghĩa Hưng, Nghĩa Hồng, Nghĩa Thịnh, Nghĩa Trung, Nghĩa Hội, Nghĩa Hiếu, Nghĩa Đức, Nghĩa An, Nghĩa Long, Nghĩa Lộc, Nghĩa Khánh, Nghĩa Thành;

Huyện Hưng Nguyên giảm 5, còn lại 18 đơn vị hành chính cấp xã, gồm: TT Hưng Nguyên, các xã Hưng Trung, Hưng Yên Nam, Hưng Yên Bắc, Hưng Tây, Hưng Đạo, Hưng Mỹ, Hưng Thịnh, Hưng Lĩnh, Hưng Thông, Hưng Tân, Hưng Lợi, Hưng Phúc, Long Xá, Hưng Thành, Xuân Lam, Châu Nhân, Hưng Nghĩa.

Thị xã Thái Hòa giảm 1, còn lại 9 đơn vị hành chính cấp xã (phường), gồm các phường Hòa Hiếu, Quang Tiến, Quang Phong, Long Sơn và các xã Nghĩa Tiến, Nghĩa Mỹ, Nghĩa Thuận, Đông Hiếu, Tây Hiếu.

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, toàn tỉnh còn lại 460 đơn vị hành chính cấp xã, gồm: 411 xã, 32 phường, 17 thị trấn.

Sau khi bố trí cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở các xã mới theo quy định còn dôi dư: 184 cán bộ, 198 công chức, người hoạt động không chuyên trách 306 người.

Việc sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức trong giai đoạn 2020 – 2025 được dự kiến: Đối với cán bộ, công chức xã giải quyết chế độ nghỉ hưu theo Luật Bảo hiểm xã hội; Nghỉ thôi việc ngay những người tuổi cao và chưa đủ thời gian đóng BHXH; Nghỉ chế độ theo NĐ 18 năm 2014 của Chính phủ và NĐ 113 năm 2018 của Chính phủ về tinh giản biên chế; Nghỉ chế độ theo NĐ số d26 năm 2015 của Chính phủ; ĐIều chuyển đến công tác tại các đơn vị khác còn khuyết chức vụ, chức danh hoặc thiếu công chức trong các tổ chức của hệ thống chính trị ở cấp xã nếu đủ điều kiện và trình độ chuyên môn. Đối với những người hoạt động không chuyên trách cho nghỉ và giải quyết chế độ hỗ trợ theo chính sách của tỉnh. Những trường hợp dôi dư khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã được xem xét chế độ hỗ trợ của UBND tỉnh.

Biểu quyết
Các đại biểu biểu quyết thông qua Chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã tên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2019 – 2021.

Kỳ họp đã thông qua chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã tên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2019 – 2021.

Hiến Chương - Thùy Dương

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm