Trong tỉnh

Thành phố Vinh giữ vững vị trí đầu tàu tăng trưởng của tỉnh Nghệ An

09:39, 16/07/2020
5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020, kết quả thực hiện kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của TP Vinh phát triển khá toàn diện, là đầu tàu tăng trưởng của tỉnh Nghệ An.
Toàn cảnh phiên khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Vinh lần thứ 23, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Toàn cảnh phiên khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Vinh lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 23, nhiệm kỳ 2015 - 2020, thành phố Vinh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng và khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Kinh tế giữ vững vị trí đầu tàu tăng trưởng

Giai đoạn 2016 - 2020, tốc độ tăng trưởng bình quân ước đạt 8,62%. Giá trị gia tăng bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 104,95 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Năm 2020, tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 5.470 tỷ đồng, gấp 1,82 lần so với năm 2015; tốc độ tăng thu bình quân giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 12,78%.

Dịch vụ phát triển khá nhanh và đa dạng, nhất là các lĩnh vực thương mại, du lịch, tài chính ngân hàng, viễn thông, vận tải. Giá trị sản xuất ngành dịch vụ năm 2020 ước đạt 25.900 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm ước đạt 7,99%; Từng bước hình thành đầu mối tập kết, phân phối, tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ của tỉnh và vùng Bắc Trung Bộ. Giá trị thương mại gia tăng năm 2020 ước đạt 9.243 tỷ đồng, tăng bình quân 9,23%/năm.

Tốc độ tăng trưởng lượng khách du lịch giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 7,1%. Bình quân mỗi năm đón khoảng 1,9 triệu lượt khách; doanh thu du lịch năm 2020 ước đạt 1.400 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 9%.

Một góc TP Vinh nhìn từ trên cao.
Một góc TP Vinh nhìn từ trên cao.

Hệ thống các tổ chức tín dụng được mở rộng. Thông tin, truyền thông phát triển nhanh, hạ tầng ngày càng hiện đại. Dịch vụ vận tải phát triển đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hoá và đi lại của người dân.

Công nghiệp, xây dựng có bước tăng trưởng khá. Giá trị sản xuất năm 2020 ước đạt 25 ngàn 900 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 9,87%. Cơ cấu ngành công nghiệp có sự chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng các ngành có tiềm năng lợi thế. Thực hiện tốt việc quy hoạch, đầu tư, xây dựng hạ tầng gắn với thu hút đầu tư các cụm công nghiệp.

Giá trị sản xuất nông nghiệp từ 473 tỷ đồng (năm 2015) đến năm 2020 ước đạt 540 tỷ đồng. Việc ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất được quan tâm. Nhiều giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao được thử nghiệm thành công và nhân rộng. Thành phố đã hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới vào năm 2016.

Doanh nghiệp và kinh tế tập thể phát triển nhanh, đa dạng các ngành nghề, lĩnh vực. Công tác thu hút đầu tư và hoạt động đối ngoại được đẩy mạnh, vị thế của thành phố ngày càng được nâng cao. Trong nhiệm kỳ có 52 dự án được cấp chứng nhận đầu tư, với tổng vốn hơn 7.900 tỷ đồng.

Quản lý, phát triển đô thị, tài nguyên và môi trường có nhiều tiến bộ; huy động nguồn lực, phát triển kết cấu hạ tầng đạt được nhiều kết quả quan trọng. Thực hiện quản lý và phát triển đô thị theo Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Vinh tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn 2050; Triển khai thực hiện tốt việc quy hoạch phân khu các phường xã, quy hoạch xây dựng các khu đô thị, khu dân cư để mở rộng không gian đô thị; xây dựng các công trình hạ tầng gắn với chỉnh trang đô thị. Bộ mặt đô thị ngày càng khang trang, sạch, đẹp.

Công tác quản lý tài nguyên và môi trường được tăng cường. Công tác huy động nguồn lực đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hệ thống kết cấu hạ tầng được đầu tư, nâng cấp. Trong nhiệm kỳ đã hoàn thành nhiều công trình, dự án hạ tầng trọng điểm với tổng nguồn vốn huy động giai đoạn gần 79 ngàn 500 tỷ đồng.

Huy động nguồn lực đầu tư trọng tâm, trọng điểm

Nhiệm kỳ 2015-2020, công tác quản lý, phát triển đô thị, tài nguyên và môi trường của thành phố có nhiều tiến bộ; huy động nguồn lực, phát triển kết cấu hạ tầng đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, thực hiện quản lý và phát triển đô thị theo Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Vinh tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn 2050. Thành phố triển khai thực hiện tốt việc quy hoạch phân khu các phường xã, quy hoạch xây dựng các khu đô thị, khu dân cư để mở rộng không gian đô thị; xây dựng các công trình hạ tầng gắn với chỉnh trang đô thị. Bộ mặt đô thị ngày càng khang trang, sạch, đẹp.

Công tác quản lý tài nguyên và môi trường được tăng cường; Xây dựng và thực hiện tốt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm; Nâng cao chất lượng thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về đất đai. Công tác bảo vệ môi trường, quản lý và thu gom rác thải, nước thải được quan tâm chỉ đạo. 

Công tác huy động nguồn lực đạt được nhiều kết quả quan trọng; hệ thống kết cấu hạ tầng được đầu tư, nâng cấp; Thực hiện việc đầu tư công có trọng tâm, trọng điểm; gắn với huy động các nguồn lực để đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội. Trong nhiệm kỳ đã hoàn thành nhiều công trình, dự án hạ tầng trọng điểm với tổng nguồn vốn huy động giai đoạn gần 79 ngàn 500 tỷ đồng.

Phối cảnh quy hoạch một phân khu trên Đại lộ Vinh - Cửa Lò.
Phối cảnh quy hoạch một phân khu trên Đại lộ Vinh - Cửa Lò.

Bên cạnh đó, lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện tốt hơn. Thành phố thực hiện tốt chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo đáp ứng tốt hơn nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội; Chú trọng xây dựng và phát triển văn hoá đô thị, bảo tồn và phát huy tốt giá trị các di tích lịch sử, văn hoá. Hoạt động thể dục, thể thao quần chúng có bước phát triển mạnh. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và dân số, gia đình, trẻ em được tăng cường, có nhiều tiến bộ. Lao động, việc làm và đảm bảo an sinh xã hội tiếp tục được thực hiện hiệu quả. Trong 5 năm, đã giải quyết việc làm cho gần 25.000 lao động. Cơ sở vật chất kỹ thuật từng bước được đầu tư, nâng cấp. Tiềm lực, năng lực khoa học, công nghệ được nâng lên, từng bước tạo yếu tố trung tâm của vùng.

Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự; ngăn chặn hiệu quả các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Thực hiện tốt công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội. Công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư được quan tâm, không để xảy ra khiếu kiện phức tạp, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

 

Hiến Chương - Thuỳ Dương - Hữu Hoàng

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện