Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Vinh lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025

08:05, 16/07/2020
Sáng nay (16/7), Đảng bộ Thành phố Vinh chính thức khai mạc Đại hội Đại biểu lần thứ 24, nhiệm kỳ 2020-2025

Về dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đ/c Ủy viên BTV Tỉnh ủy.

Tham dự Đại hội còn có đồng chí Lê Doãn Hợp - Nguyên Bộ trưởng Bộ TT&TT; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành và 300 đại biểu đại diện cho hơn 24 nghìn đảng viên của 90 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ Thành phố Vinh.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.

Kinh tế phát triển khá toàn diện - Đầu tàu tăng trưởng của tỉnh

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 23 trong bối cảnh có nhiều thuận lợi: Sự quan tâm của Trung ương và tỉnh; Cơ chế, chính sách ngày càng hoàn thiện, kết cấu hạ tầng được đầu tư nâng cấp, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện. Nhờ vậy, nhiệm kỳ qua, kinh tế phát triển khá toàn diện, là đầu tàu tăng trưởng của tỉnh. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 8,62%. Giá trị gia tăng bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 104,95 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Năm 2020, tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 5.470 tỷ đồng.

Đồng chí Trần Ngọc Tú - Phó Bí thư Thành ủy Vinh, Chủ tịch UBND Thành phố đọc diễn văn khai mạc Đại hội.

Dịch vụ phát triển khá nhanh và đa dạng, nhất là các lĩnh vực thương mại, du lịch, tài chính ngân hàng, viễn thông, vận tải. Giá trị sản xuất ngành dịch vụ năm 2020 ước đạt 25.900 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm ước đạt 7,99%. Thương mại phát triển khá nhanh, từng bước hình thành đầu mối tập kết, phân phối, tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ của tỉnh và vùng Bắc Trung Bộ. Giá trị gia tăng năm 2020 ước đạt 9.243 tỷ đồng, tăng bình quân 9,23%/năm. 

Một góc thành phố Vinh nhìn từ trên cao.

Du lịch có bước phát triển khá, tốc độ tăng trưởng lượng khách du lịch giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 7,1%. Bình quân mỗi năm đón khoảng 1,9 triệu lượt khách; doanh thu du lịch năm 2020 ước đạt 1.400 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 9%. Dịch vụ vận tải phát triển đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hoá và đi lại của người dân. Doanh thu ngành vận tải năm 2020 ước đạt hơn 4 ngàn tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 9,16%. 

Toàn cảnh đại hội.

Sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đã hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới vào năm 2016. Công tác thu hút đầu tư và hoạt động đối ngoại được đẩy mạnh, vị thế của thành phố ngày càng được nâng cao. Trong nhiệm kỳ có 52 dự án được cấp chứng nhận đầu tư, với tổng vốn hơn 7.900 tỷ đồng.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Trong nhiệm kỳ công tác quản lý, phát triển đô thị, tài nguyên và môi trường có nhiều tiến bộ; huy động nguồn lực, phát triển kết cấu hạ tầng đạt được nhiều kết quả quan trọng; Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện tốt hơn; Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với tăng cường quốc phòng, an ninh; thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân được củng cố vững chắc gắn với xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh toàn diện. 

Đồng chí Trần Thị Cẩm Tú - Chủ nhiệm UBKT Thành ủy, Chánh Thanh tra Thành phố báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội.

Công tác xây dựng Đảng đạt được nhiều kết quả quan trọng

Nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng Đảng đạt được nhiều kết quả quan trọng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng lên; Hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền được nâng lên; Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân được đổi mới cả về nội dung, phương thức. Công tác vận động, tập hợp, động viên các tầng lớp nhân dân có nhiều sáng tạo. Công tác giám sát, phản biện được tiến hành hiệu quả, đồng bộ. Việc góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền từng bước đi vào chiều sâu. Hệ thống tổ chức Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể từ thành phố đến cơ sở thường xuyên được củng cố, kiện toàn. Chủ động triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, 12 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị và các lĩnh vực đời sống xã hội tiếp tục có nhiều đổi mới. 

Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy trình bày báo cáo Chính trị trình Đại hội.

Bên cạnh kết quả đạt được, nhiệm kỳ qua, thành phố Vinh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế trong công tác điều hành, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng. Trong đó, kinh tế tăng trưởng chưa có bước đột phá. Các yếu tố hình thành trung tâm vùng trên các lĩnh vực còn nhiều khó khăn. Chất lượng sinh hoạt đảng, vai trò lãnh đạo và việc thực hiện các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng có lúc, có nơi chưa tốt. Cải cách hành chính, kỷ luật, kỷ cương hành chính, ý thức trách nhiệm và đạo đức công vụ của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa đáp ứng được yêu cầu; Công tác phát triển tổ chức hội đoàn viên trong doanh nghiệp ngoài nhà nước còn yếu. 

Huy động mọi nguồn lực, xây dựng Vinh thành đô thị văn minh, hiện đại

Trên cơ sở bài học kinh nghiệm, đại hội cũng đã đề ra phương hướng, mục tiêu cho 5 năm tới. Đồng thời xác định 6 mũi đột phá, đó là: Tập trung mở rộng, phát triển thành phố Vinh thành đô thị hiện đại, văn minh, giàu mạnh; ngày càng khẳng định vai trò đầu tàu tăng trưởng và giải quyết các nhiệm vụ trọng yếu về phát triển kinh tế của tỉnh; Xây dựng đô thị thông minh, đưa thành phố Vinh phát triển nhanh, bền vững, sớm trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung Bộ;

Phối cảnh quy hoạch một phân khu trên Đại lộ Vinh - Cửa Lò.
Phối cảnh quy hoạch một phân khu trên Đại lộ Vinh - Cửa Lò.

Đồng thời, nâng cấp, xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đáp ứng nhu cầu của người dân thành phố; Phát huy lợi thế so sánh về vị trí địa lý, lấy kết cấu hạ tầng, nguồn nhân lực, kinh tế đối ngoại làm nền tảng để phát triển thành phố Vinh trở thành đô thị hiện đại, văn minh, hội nhập quốc tế gắn với giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa xứ Nghệ.

Toàn cảnh phiên khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Vinh lần thứ 23, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Toàn cảnh phiên khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Vinh lần thứ 24, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, chính quyền đô thị, đảm bảo tiến bộ, công bằng xã hội, tạo thêm nhiều công ăn việc làm góp phần tăng thu nhập cho người dân; Ưu tiên phát triển nguồn nhân lực, nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của vùng; Phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường và củng cố an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị, nền hành chính trong sạch, vững mạnh.

 Đại hội cũng đặt ra các chỉ tiêu chủ yếu cho nhiệm kỳ 2020-2025:

Các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025:

Tốc độ tăng trưởng GTGT giai đoạn năm 2021 - 2025: 10 - 11%

 Bình quân thu nhập đầu người đến năm 2025 đạt từ 170 - 175 triệu đồng

Thu ngân sách đến năm 2025 trên địa bàn đạt 8.500 tỷ đồng

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2020 - 2025: 130.000 tỷ đồng

Tỷ lệ gia đình văn hóa trên 90%

Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia: 95%

Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên < 10,3%

Tỷ lệ lao động được đào tạo trên 73%;

Tỷ lệ giảm hộ nghèo hàng năm: 0,01- 0,02%

Số bác sỹ /1 vạn dân: 50 bác sỹ

Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch đạt 100%

Tỷ lệ cây xanh đô thị: 13m2/người

Tỷ lệ đất giao thông: 17,5%

Tỷ lệ phường, xã vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ: trên 90%

Hàng năm 90% số TCCS đảng được xếp loại HTTNV trở lên

Kết nạp đảng viên mới bình quân hàng năm: 400 - 430 đảng viên

Tại Đại hội, các đại biểu thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến vào các báo cáo trình đại hội. Các ý kiến tập trung vào các vấn đề về công tác quy hoạch, đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ nguồn gắn với bố trí, sử dụng cán bộ; Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá phát triển

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn đã biểu dương, ghi nhận những thành tựu đạt được của Đảng bộ và nhân dân TP Vinh trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, chỉ rõ những hạn chế, tồn tại cũng như đưa ra những định hướng, quan điểm phát triển và phương hướng, nhiệm vụ cho TP.Vinh trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Xuân Sơn ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tựu Đảng bộ và nhân dân thành phố Vinh đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các đại biểu phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, phân tích làm rõ các hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra những bài học kinh nghiệm để từ đó tìm ra giải pháp khắc phục, tạo bước tiến nhanh hơn, vững chắc hơn cho TP. Vinh trong thời gian tới. Trên cơ sở đó, nhiệm kỳ 2020 – 2025, thành phố tập trung mở rộng không gian đô thị, huy động hiệu quả mọi nguồn lực đưa thành phố Vinh phát triển nhanh, bền vững; Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Từng bước xây dựng nền tảng của đô thị thông minh và sớm trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa của vùng Bắc Trung Bộ trên một số lĩnh vực: Thương mại, du lịch, công nghệ thông tin, y tế, giáo dục - đào tạo.

Để đạt được mục tiêu này, Thành phố đưa ra 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá phát triển: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành tạo đột phá trong xây dựng thành phố thông minh; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại cả về kinh tế, xã hội. Trong đó ưu tiên hạ tầng về dịch vụ, thương mại, du lịch, hạ tầng thông tin, viễn thông, hạ tầng giao thông trọng điểm, cải tạo, chỉnh trang đô thị và phòng chống ngập úng, thích ứng với biến đổi khí hậu; đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính. Xây dựng nền hành chính liêm chính, kiến tạo, chuyên nghiệp, hiện đại lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

Đồng tình với mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đề nghị trên cơ sở Nghị quyết 26, Thông báo 55 của Bộ Chính trị, Quyết định 827 của Thủ tướng Chính phủ, để thấy được sứ mệnh của thành phố Vinh trong tỉnh, trong khu vực và cả nước. Định hình mô hình và bước đi của thành phó, ưu tiên những lĩnh vực có lợi thế; tạo hoài bão, quyết tâm mạnh mẽ hơn, nỗ lực cao hơn để xây dựng phát triển thành phố Vinh trở thành đô thị Hiện đại – Văn minh.

Bên cạnh đó, hoàn thành quy hoạch, đảm bảo tính khoa học, khả thi, tầm nhìn dài hạn, hướng tới phát triẻn bền vững. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, kiến trúc xây dựng, đất đai, nhất là quy hoạch phân khu các phường xã. Triển khai đồng bộ các giải pháp bảo vệ cảnh quan môi trường, mở rộngkhoonf gian đô thị, ứng phó rủi ro, thách thức. Phối hợp các cơ quan đơn vị liên quan quyệt liệt xử lý các vấn đề còn tồn đọng, chú ý sử dụng, phát huy nguồn lực đất đai để đảm bảo chiến lược phát triển lâu dài, bền vững cho thành phố.

Các đại biểu tham dự đại hội.
Các đại biểu tham dự đại hội.

Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp nhằm phát huy mọi khả năng, huy động mọi nguồn lực các thành phần kinh tế, tranh thủ tối đa sự giúp đỡ, hỗ trợ của Trung ương và các nguồn lực hợp pháp khác để đầu tư, xây dựng các công trình trọng điểm, cấp bách có sức lan toả, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và các đột phá.

Phó Bí thư Thường Tỉnh ủy cũng đề nghị TP Vinh cần quan tâm, chăm lo các lĩnh vực văn hoá – xã hội, phát huy tinh hoa văn hóa xứ Nghệ, xây dựng văn hoá đô thị Vinh có bản sắc, có văn minh, hiện đại. Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Quan tâm đầu tư phát triển sự nghiệp y tế gắn với thực hiện mục tiêu xây dựng Vinh thành trung tâm y tế vùng, trung tâm khám chữa bệnh chất lượng cao. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

Cùng với đó, tăng cường quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Thường xuyên chăm lo công tác xây dựng Đảng vững mạnh.

Đồng chí mong muốn và tin tưởng rằng, với truyền thống vẻ vang của Thành phố Đỏ anh hùng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Vinh sẽ nỗ lực, quyết tâm cao, đoàn kết, nhất trí phấn đấu hoàn thành xuất sắc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

 
 
Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Vinh lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong phiên làm việc sáng nay, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Vinh lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự kiến, Đại hội sẽ bầu 40 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới.

Hiến Chương - Thùy Dương - Hữu Hoàng

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm