Tin tức - Sự kiện

Nghệ An: Hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 bảo đảm kịp thời, chính xác, đúng đối tượng

12:06, 02/05/2020
Ngày 29/4, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Kế hoạch số 226/KH-UBND về việc triển khai Kế hoạch thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42 và Quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo kế hoạch, việc triển khai kịp thời NQ số 42 và QĐ số 15 của Thủ tướng Chính phủ, góp phần ổn định đời sống, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh yêu cầu việc hỗ trợ đảm bảo đúng đối tượng, công khai, minh bạch, kịp thời, không để lợi dụng, trục lợi chính sách, tham nhũng, tiêu cực. Đối tượng hỗ trợ thuộc diện được hưởng từ 2 chính sách trở lên thì được hưởng một chế độ hỗ trợ cao nhất, tránh trùng, lặp đối tượng. Huy động sự tham gia của toàn bộ hệ thống chính trị, phải được các cấp, các ngành triển khai với nỗ lực, quyết tâm cao nhất.

UBND tỉnh phân công trách nhiệm cụ thể cho các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành, thị xã, UBND phường, xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc thực hiện Nghị quyết Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng đúng quy trình, thủ tục quy định, đảm bảo sự đồng bộ, tính hiệu quả, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, ngành, địa phương trong quá trình thực hiện.

Trao quà cho các hộ gặp khó khăn do dịch Covid-19 ở huyện Đô Lương.
Ủy ban MTTQ tỉnh trao quà hỗ trợ cho các hộ gặp khó khăn do dịch Covid-19 ở huyện Đô Lương.

Theo đó các đối tượng được hỗ trợ bao gồm: Người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương (quy định tại Chương I, Quyết định số 15); Hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh từ ngày 1/4/2020 theo Công văn 1956 của UBND tỉnh; Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp (quy định tại Chương III, QĐ số 15); Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm (quy định tại Chương IV, QĐ số 15); Người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng (quy định tại điều 9, Chương V, QĐ số 15); Hộ nghèo, hộ cận nghèo (quy định tại Điều 10, Chương V, QĐ số 15); Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng (theo quy định tại Điều 11, Chương V, QĐ số 15); Người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động (quy định tại Chương VI, QĐ số 15).

Nội dung thực hiện kế hoạch cụ thể như sau:

 

 

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện