Văn hoá giải trí

Thành lập 2 CLB nhằm bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc Thổ ở Nghĩa Đàn

12:09, 21/08/2022
UBND huyện Nghĩa Đàn vừa có quyết định thành lập 2 CLB nhằm bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc Thổ cấp huyện, gồm: CLB diễn xướng cồng chiêng dân tộc Thổ và CLB Văn hóa dân gian dân tộc Thổ.

Theo đó, CLB diễn xướng cồng chiêng dân tộc Thổ huyện Nghĩa Đàn được thành lập với 52 thành viên. Phạm vi hoạt động của CLB ở 5 xã: Nghĩa Thọ, Nghĩa Lợi, Nghĩa Lạc, Nghĩa Lâm, Nghĩa Mai.

Còn CLB Văn hóa dân gian dân tộc Thổ huyện Nghĩa Đàn được thành lập với 58 thành viên, hoạt động tại 4 xã: Nghĩa Thọ, Nghĩa Lợi, Nghĩa Lạc, Nghĩa Lâm.

 
Toàn huyện Nghĩa Đàn hiện có hơn 26.000 người dân tộc Thổ, chiếm hơn 18% dân số trên địa bàn.

Các CLB có nhiệm vụ nghiên cứu, sưu tầm, tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa địa phương, dân tộc, biểu diễn các tác phẩm dân ca dân tộc Thổ, nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của đồng bào dân tộc; Đồng thời, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho nhân dân, hạn chế tình trạng mai một, mất bản sắc văn hóa đồng thời đẩy mạnh phong trào hát dân ca, diễn xướng cồng chiêng, hát các làn điệu theo lời mới… dân tộc Thổ trong các tầng lớp nhân dân, chung tay xây dựng NTM, phát triển kinh tế xã hội gắn với du lịch.

a
UBND huyện Nghĩa Đàn vừa có quyết định thành lập 2 CLB nhằm bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc Thổ.

Toàn huyện Nghĩa Đàn hiện có hơn 26.000 người dân tộc Thổ, chiếm hơn 18% dân số, sinh sống chủ yếu ở các xã: Nghĩa Thọ, Nghĩa Lợi, Nghĩa Lạc, Nghĩa Lâm, Nghĩa Yên, Nghĩa Mai, Nghĩa Hưng, Nghĩa Minh, Nghĩa Thành, Nghĩa An, Nghĩa Đức và Nghĩa Long.

Đức Anh

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện