Y tế

Điều chỉnh cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ ngày 12/11

10:42, 13/11/2021
Căn cứ các tiêu chí của Bộ Y tế và Thông báo cấp độ của các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn, Sở Y tế tỉnh Nghệ An cập nhật các cấp độ dịch của các khu vực trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ 11h ngày 12/11/2021.

Cấp độ dịch theo quy mô xã/phường/thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An:

 
 

Sở Y tế Nghệ An đề nghị  các địa phương chỉ đạo chính quyền cấp cơ sở, các tổ chức chính trị, đặc biệt các tổ COVID cộng đồng tăng cường công tác rà soát, giám sát người trở về từ các vùng cấp độ dịch cấp 3, cấp 4 trên địa bàn tỉnh, tổ chức cách ly, theo dõi sức khỏe, xét nghiệm theo đúng quy định.

Đối với các địa bàn được đánh giá cấp độ dịch cấp 3, cấp 4: Triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo đúng quy định tại Quyết định số 3869/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Đặc biệt khuyến khích người dân hạn chế tối đa việc di chuyển không cần thiết từ các vùng nguy cơ rất cao (cấp 4) đến các khu vực có cấp độ dịch thấp hơn.

PV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện