Y tế

Tối 17/11, Nghệ An có 30 ca nhiễm mới, trong có 2 ca cộng đồng tại huyện Hưng Nguyên

19:13, 17/11/2021
Trong 12 giờ qua (Từ 06h00 đến 18h00 ngày 17/11), Nghệ An ghi nhận 30 ca dương tính mới với vi rút Sars-CoV-2 tại 10 địa phương (Nam Đàn: 10, Tương Dương: 05, Quế Phong: 03, Tân Kỳ: 03, TP Vinh: 02, Hưng Nguyên: 02, Anh Sơn: 02, Nghi Lộc: 01, Thanh Chương: 01, Hoàng Mai: 01 ). Trong đó có 02 ca cộng đồng tại huyện Hưng Nguyên, 28 ca đã được cách ly từ trước (17 ca là F1, 11 ca từ các tỉnh miền nam về).
Ảnh minh họa.

Thông tin cụ thể bệnh nhân dương tính mới như sau:

2 ca cộng đồng gồm:

1.         BN H.T.H, nữ, sinh 1980. Địa chỉ: xóm 1, Hưng Nghĩa, Hưng Nguyên. BN là con dâu của BN N.V.X đã được công bố trước đó. Ngày 16/11, ngay sau khi bố của BN có kết quả XN dương tính, BN được lấy mẫu XN gửi BVĐK tỉnh. Ngày 17/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

2.         BN H.T.H, nữ, sinh 1982. Địa chỉ: xóm 1, Hưng Nghĩa, Hưng Nguyên BN là cháu của BN N.V.X đã được công bố trước đó. Ngày 16/11,  ngay sau khi ông của BN có kết quả XN dương tính, BN được lấy mẫu XN gửi BVĐK tỉnh. Ngày 17/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

28 ca đã cách ly từ trước, gồm:

3.         BN N.T.H, nữ, sinh 1968. Địa chỉ: xóm Trường Thọ, xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ. BN là vợ và là F1 của BN P.V.T đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN gửi CDC. Ngày 17/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

4.         BN P.B.A, nam, sinh 20719. Địa chỉ: xóm Trường Thọ, xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ. BN là cháu và là F1 của BN P.V.T đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN gửi CDC. Ngày 17/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

5.         BN N.T.X, nữ, sinh 1985. Địa chỉ: xóm Hợp Thắng, xã Khánh Hợp, huyện Nghi Lộc. BN là F1 của BN H.T.H đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN gửi CDC. Ngày 17/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

6.         BN N.V.V, nam, sinh 1985. Địa chỉ: Nghi Ân, TP Vinh. BN là Là F1 của BN N.T.T đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN gửi CDC. Ngày 17/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

7.         BN N.T.T, nữ, sinh 1988. Địa chỉ: Đại Đồng, Thanh Chương. BN là F1 của BN N.T.S đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN gửi BVĐK tỉnh. Ngày 17/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

8.         BN Đ.T.Đ, nam, sinh 1970. Địa chỉ: huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. BN là F1 của BN L.T.T đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN gửi BVĐK tỉnh. Ngày 17/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

9.         BN N.T.L, nữ, sinh 1953. Địa chỉ: xóm Xuân Thành, Nam Xuân, Nam Đàn. BN là F1 của BN N.T.V đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN gửi CDC. Ngày 17/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

10.       BN N.V.P, nam, sinh 1982. Địa chỉ: xóm Xuân Hồng, Nam Xuân, Nam Đàn. BN là F1 của BN N.T.V  đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN gửi CDC. Ngày 17/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

11.       BN C.N.H, nam, sinh 1980. Địa chỉ: xóm Xuân Thành, Nam Xuân, Nam  Đàn. BN là F1 của BN N.T.V  đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN gửi CDC. Ngày 17/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

12.       BN N.T.H, nữ, sinh 1968. Địa chỉ: xóm Xuân Sơn, Nam Xuân, Nam Đàn. BN là F1 của BN N.T.V đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN gửi CDC. Ngày 17/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

13.       BN H.T.L, Nữ, sinh 1966. Địa chỉ: Xóm Xuân Thành,Nam Xuân, Nam Đàn. BN là F1 của BN N.T.V  đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN gửi CDC. Ngày 17/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

14.       BN N.V.T, nam, sinh 1967. Địa chỉ: xóm Xuân Thành, Nam Xuân, Nam Đàn. BN là F1 của BN N.T.V đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN gửi CDC. Ngày 17/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

15.       BN N.V.N , nam, sinh 1964. Địa chỉ: xóm Hồng Minh, Nam Thái, Nam Đàn. BN là F1 của BN B.T.T.B đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN gửi CDC. Ngày 17/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

16.       BN V.T.L, nữ, sinh 1964. Địa chỉ: xóm Hồng Minh Nam Thái, Nam Đàn. BN là F1 của BN B.T.T.B  đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN gửi CDC. Ngày 17/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

17.       BN N.H.H, nam, sinh 1984. Địa chỉ: xóm 3, Nam Anh, Nam Đàn. BN là F1 của BN N.Đ.L  đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN gửi CDC. Ngày 17/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

18.       BN N.V.L, nam, sinh 1987. Địa chỉ: xóm Xuân Thành, Nam Xuân, Nam Đàn. BN là F1 của BN N.T.V  đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN gửi CDC. Ngày 17/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

19.       BN L.T.N, nữ, sinh 1983. Địa chỉ: Nhôn Mai, Tương Dương. BN là F1 của BN L.T.H  đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN gửi CDC. Ngày 17/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

20.       BN C.V.D, nam, sinh 1983. Địa chỉ: xóm Đại Đồng, Quỳnh Liên, Hoàng Mai. BN đi từ Đồng Nai về đến Hoàng Mai ngày 13/11. BN được cách ly và lấy mẫu XN gửi BVQK. Ngày 17/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

21.       BN K.T.T, nữ, sinh 1985. Địa chỉ: Lưu Kiền, Tương Dương. BN đi từ Bình Dương về đến Tương Dương ngày 15/11. BN được cách ly và lấy mẫu XN gửi CDC. Ngày 17/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

22.       BN K.T.N, nữ, sinh 1979. Địa chỉ: Lưu Kiền, Tương Dương. BN đi từ Bình Dương về đến Tương Dương ngày 15/11. BN được cách ly và lấy mẫu XN gửi CDC. Ngày 17/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

23.       BN V.T.M, nữ, sinh 1979. Địa chỉ: Lưu Kiền, Tương Dương. BN đi từ Bình Dương về đến Tương Dương ngày 15/11. BN được cách ly và lấy mẫu XN gửi CDC. Ngày 17/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

24.       BN N.V.B, nam, sinh 1983. Địa chỉ: Lưu Kiền, Tương Dương. BN đi từ Bình Dương về đến Tương Dương ngày 15/11. BN được cách ly và lấy mẫu XN gửi CDC. Ngày 17/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

25.       BN T.N.T.N, nữ, sinh 2019. Địa chỉ: Đồng Văn,Tân Kỳ. BN đi từ Bình Dương về đến Tân Kỳ ngày 10/11. BN được cách ly và lấy mẫu XN gửi CDC. Ngày 17/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

26.       BN N.T.T, nam, sinh 1973. Địa chỉ: Cẩm Sơn, Anh Sơn. BN đi từ Bà Rịa Vũng Tàu về đến Anh Sơn ngày 10/11. BN được cách ly và lấy mẫu XN gửi CDC. Ngày 17/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

27.       BN N.T.X, nữ, sinh 1973. Địa chỉ: Cẩm Sơn, Anh Sơn. BN đi từ Bà Rịa Vũng Tàu về đến Anh Sơn ngày 10/11. BN được cách ly và lấy mẫu XN gửi CDC. Ngày 17/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

28.       BN L.T.B, nữ, sinh 1980. Địa chỉ: Châu Kim, Quế Phong. BN đi từ Bến Tre về đến Quế Phong ngày 29/10. BN được cách ly và lấy mẫu XN gửi CDC. Ngày 17/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

29.       BN K.V.T, nam, sinh 1968. Địa chỉ: Châu Kim, Quế Phong. BN đi từ Bến Tre về đến Quế Phong ngày 10/11. BN được cách ly và lấy mẫu XN gửi CDC. Ngày 17/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

30.       BN L.T.P, nữ, sinh 1982. Địa chỉ: Châu Kim, Quế Phong. BN đi từ Bến Tre về đến Quế Phong ngày 10/11. BN được cách ly và lấy mẫu XN gửi CDC. Ngày 17/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

 

Theo CDC Nghệ An

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện