Y tế

Tối 4/12, Nghệ An có 40 ca mắc mới, trong đó có 2 ca cộng đồng tại TX Thái Hòa

19:31, 04/12/2021
Trong 12 giờ qua (Từ 06h00 đến 18h00 ngày 04/12), Nghệ An ghi nhận 40 ca dương tính mới với vi rút Sars-CoV-2 tại 13 địa phương (Quế Phong: 11, TP Vinh: 04, Nghi Lộc: 04, Đô Lương: 04, Quỳnh Lưu: 03, Anh Sơn: 03,Yên Thành: 02, Nghĩa Đàn: 02, Thái Hòa: 02, Quỳ Châu: 02, Hưng Nguyên: 01, Hoàng Mai: 01, Tân Kỳ: 01). Trong đó có 02 ca cộng đồng tại TX Thái Hòa, 38 ca đã được cách ly từ trước (02 ca trong khu phong tỏa, 29 ca là F1, 07 ca từ các tỉnh miền Nam về). Ghi nhận có 13 ca có triệu chứng, 27 ca không có triệu chứng.

Thông tin cụ thể bệnh nhân dương tính mới như sau: 

2 ca cộng đồng tại TX Thái Hòa, gồm:

1.    BN N.T.H.Q, nữ, sinh 1980. Địa chỉ: khối xưởng 250, phường Quang Tiến, TX Thái Hòa. BN đi từ Phú Quốc về ngày 25/11. BN được theo dõi sức khỏe tại nhà. Ngày 3/12 BN có triệu chứng: Sốt, sổ mũi  nên đến TYT phường làm test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó BN được lấy mẫu XN gửi BVĐK Quang Khởi cho kết quả khẳng định. 
2.    BN L.T.L, nữ, sinh 1955. Địa chỉ: khối xưởng 250, phường Quang Tiến, TX Thái Hòa. BN là mẹ và là F1 của BN N.T.H.Q được công bố cùng lúc. Ngay sau khi con BN có kết quả test nhanh dương tính tại TYT, BN được cán bộ y tế của trạm đến làm test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó BN được lấy mẫu XN cho kết quả khẳng định. BN có triệu chứng: Mệt mỏi.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

38 ca đã được cách ly từ trước, gồm

3.    BN N.M.H, nam,  sinh 2007. Địa chỉ: Châu Tiến, Quỳ Châu. BN sống trong khu vực phong tỏa được lấy mẫu XN sàng lọc. BN không có triệu chứng.
4.    BN V.T.V, nữ, sinh 2004. Địa Chỉ: Mường Nọc, Quế Phong. BN sống trong khu vực phong tỏa được lấy mẫu XN sàng lọc. BN không có triệu chứng. 
5.    BN L.Đ.C, nam, sinh 1980. Địa chỉ: Mường Nọc, Quế Phong. BN là F1 của BN L.V.D đã công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN. BN không có triệu chứng.
6.    BN L.T.V.A, nữ, sinh 2005. Địa chỉ: Mường Nọc, Quế Phong. BN là F1 của BN L.V.D đã công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN. BN không có triệu chứng. 
7.    BN L.C.V, nam, sinh 2009. Địa chỉ: Mường Nọc, Quế Phong. BN là F1 của BN L.T.N đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN. BN không có triệu chứng.
8.    BN L.V.T, nam, sinh 1982. Địa chỉ: Mường Nọc, Quế Phong. BN là F1 của BN L.T.T đã được công bố trước đó . BN được cách ly và lấy mẫu XN. BN không có triệu chứng. 
9.    BN V.Đ.P, nam, sinh 2014. Địa chỉ: Mường Nọc, Quế Phong.  BN là F1 của BN V.T.L đã được công bố trước đó . BN được cách ly và lấy mẫu XN. BN không có triệu chứng. 
10.    BN H.V.D, nam, sinh 1982. Địa chỉ: Mường Nọc, Quế Phong. BN là F1 của BN H.C.M đã được công bố trước đó . BN được cách ly và lấy mẫu XN. BN không có triệu chứng. 
11.    BN V.V.T, nam, sinh 1935. Địa chỉ: Mường Nọc, Quế Phong.  BN là F1 của BN V.T.L đã được công bố trước đó . BN được cách ly và lấy mẫu XN. BN không có triệu chứng. 
12.    BN V.M.N, nam, sinh 2021. Địa chỉ: Mường Nọc, Quế Phong. BN là F1 của BN V.T.L đã được công bố trước đó . BN được cách ly và lấy mẫu XN. BN không có triệu chứng. 
13.    BN L.T.H.D, nữ, sinh 2010. Địa chỉ: Mường Nọc, Quế Phong. BN là F1 của BN L.V.V đã được công bố trước đó . BN được cách ly và lấy mẫu XN. BN không có triệu chứng. 
14.    BN L.V.L, nam, sinh  1991. Địa chỉ: Mường Nọc, Quế Phong. BN là F1 của BN L.V.D đã được công bố trước đó . BN được cách ly và lấy mẫu XN. BN không có triệu chứng. 
15.    BN L.T.M.H, nữ, sinh 1985. Địa chỉ: Đà Sơn, Đô Lương. BN là F1 của BN T.V.Đ đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN. BN có triệu chứng: Sổ mũi.
16.    BN N.T.D, nam, sinh 2008. Địa chỉ: Đà Sơn, Đô Lương. BN là F1 của BN T.V.Đ đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN. BN có triệu chứng: Sốt, rát họng.
17.    BN B.A.P, nam, sinh 2003. Địa chỉ: Yên Sơn, Đô Lương. BN là F1 của BN N.T.C đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN. BN có triệu chứng: Rát họng, ngạt mũi. 
18.    BN N.Đ.C, nam, sinh 2003. Địa chỉ: khối 5, TT Đô Lương, huyện Đô Lương. BN là F1 của BN N.T.C đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN. BN có triệu chứng: Rát họng, ngạt mũi. 
19.    BN N.T.T, nữ, sinh 1993. Địa chỉ: Xóm 3, Nghi Đức, TP Vinh. BN là F1 của BN H.B.T đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN. BN có triệu chứng: Sốt nhẹ.
20.    BN H.T.L, nữ, sinh 1950. Địa chỉ: Hưng Dũng, TP Vinh. BN là F1 của BN L.H.H đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN. BN không có triệu chứng.
21.    BN N.T.Q, nam, sinh 1979. Địa chỉ: Hưng Dũng, TP Vinh. BN là F1 của BN L.H.H đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN. BN không có triệu chứng.
22.    BN N.V.T, nam, sinh 1964. Địa chỉ: Nam Xuân, Nam Đàn. BN là F1 của BN N.Đ.L đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN. BN không có triệu chứng. 
23.    BN T.Q.N, nam, sinh 1954. Địa chỉ: Nam Xuân, Nam Đàn. BN là F1 của BN N.V.N đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN. BN không có triệu chứng. 
24.    BN P.B.K, nữ, sinh 2012. Địa chỉ: Hưng Thịnh, Hưng Nguyên. BN là F1 của BN P.V.Đ  đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN. BN có triệu chứng: Sốt, mệt mỏi. 
25.    BN N.T.P, nữ, sinh 1990. Địa chỉ: Xóm Thái Thịnh, Nghi Thái, Nghi Lộc. BN là F1 của BN Đ.V.N  đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN. BN có triệu chứng: Ho, đau họng.
26.    BN V.T.P Thảo, nữ, sinh 1985. Địa chỉ: Khánh Hợp, Nghi Lộc. BN là F1 của BN V.T.T  đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN. BN không có triệu chứng. 
27.    BN N.Đ.L, nam, sinh 1944. Địa chỉ: Khánh Hợp, Nghi Lộc. BN là F1 của BN N.T.X  đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN. BN không có triệu chứng. 
28.    BN N.T.H, nữ, sinh 1990. Địa chỉ: Khánh Hợp, Nghi Lộc. BN là F1 của BN N.T.X  đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN. BN không có triệu chứng. 
29.    BN V.T.T, nữ, sinh 2001. Địa chỉ: Quỳnh Tam, Quỳnh Lưu. BN là F1 của BN V.T.Đ  đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN. BN không có triệu chứng. 
30.    BN P.P.T, nam, sinh 2021. Địa chỉ: Quỳnh Tam, Quỳnh Lưu. BN là F1 của BN V.T.Đ đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN. BN không có triệu chứng.
31.    BN C.T.H, nữ, sinh 1980. Địa chỉ: Quỳnh Hoa, Quỳnh Lưu. BN là F1 của BN Đ.N.Đ  đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN. BN có triệu chứng: Ho, đau họng. 
32.    BN Đ.Q.D, nam, sinh 2007. Địa chỉ: Châu Bình, Quỳ Châu. BN là F1 của BN N.T.N đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN.  BN không có triệu chứng. 
33.    BN T.Đ.P, nam, sinh 2008. Địa chỉ: Công Thành, Yên Thành. BN là F1 của BN T.Đ.V đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN. BN không có triệu chứng.
34.    BN Đ.N.H.T, nam, sinh 2019. Địa chỉ: Nghĩa Hoàn, Tân Kỳ. BN đi từ Đồng Nai về ngày 13/11. BN được cách ly và lấy mẫu XN. BN không có triệu chứng.
35.    BN Đ.T.D.H, nữ, sinh 1978. Địa chỉ: Hưng Bình, TP Vinh. BN đi từ TP HCM về ngày 02/12. BN được cách ly và lấy mẫu XN. BN có triệu chứng: Khàn giọng.
36.    BN N.V.T, nam, sinh 1982. Địa chỉ: Long Sơn, Anh Sơn. BN đi từ TP HCM về ngày 28/11. BN được cách ly và lấy mẫu XN. BN không có triệu chứng. 
37.    BN D.H.C, nam, sinh 1984. Địa chỉ: Lĩnh Sơn, Anh Sơn. BN đi từ TP HCM về ngày 23/11. BN được cách ly và lấy mẫu XN. BN có triệu chứng: Ho, mệt mỏi. 
38.    BN D.H.B.P, nam, sinh 2020. Địa chỉ: Lĩnh Sơn, Anh Sơn. BN đi từ TP HCM về ngày 23/11. BN được cách ly và lấy mẫu XN. BN không có triệu chứng.
39.    BN N.T.H, nữ, sinh 1970. Địa chỉ: Mai Hùng, TX Hoàng Mai. BN đi từ Ninh Thuận về ngày 25/11. BN được cách ly và lấy mẫu XN. BN không có triệu chứng. 
40.    BN Đ.T.P, nữ, sinh 1963. Địa chỉ: Kim Thành, Yên Thành. BN đi từ Đồng Nai về ngày 2/12. BN được cách ly và lấy mẫu XN. BN có triệu chứng: Ho.  
CDC Nghệ An  
 

Theo CDC Nghệ An

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện