Y tế

Sáng 23/1, Nghệ An có 221 ca nhiễm mới, trong đó có 157 ca cộng đồng

08:06, 23/01/2022
Trong 12 giờ qua (từ 18h00 ngày 22/01 đến 6h00 ngày 23/01/2022, Nghệ An ghi nhận 221 ca dương tính mới với COVID-19 tại 14 địa phương (Thanh Chương: 94, Nghi Lộc: 28, TP. Vinh: 24, Diễn Châu: 23, Quỳnh Lưu: 24, Yên Thành: 8, Tương Dương: 7, Đô Lương: 3, Hoàng Mai: 3, Con Cuông: 2, Nghĩa Đàn: 2, Quỳ Châu: 1, Tân Kỳ: 1, Thái Hòa: 1).Trong đó có 157 ca cộng đồng tại 10 địa phương (Thanh Chương: 93, Quỳnh Lưu: 21, Diễn Châu: 19, Vinh: 14, Yên Thành: 3, Đô Lương: 3, Nghi Lộc; 1, Nghĩa Đàn: 1, Hoàng Mai: 1, Tương Dương: 1); 64 ca đã được cách ly từ trước (36 ca là F1, 21 ca từ ngoại tỉnh có dịch về, 6 ca trong khu cách ly, 1 ca nhập cảnh từ Lào về). Ghi nhận 40 ca có triệu chứng, 181 ca không có triệu chứng.

Thông tin cụ thể các bệnh nhân cộng đồng như sau:

1. BN T.T.H, Nữ, sinh 1993. Địa chỉ: Xóm 1, Diễn Quảng, Diễn Châu. BN làm ở Công ty may Nam Thuận. Ngày 22/1 BN có triệu chứng cảm cúm nên đã lên TYT để test nhanh có kết quả dương tính. 
2. BN H.T.T, nữ, sinh 1991. Địa chỉ: Mỹ thượng, Diễn Mỹ, Diễn Châu. Nghề nghiệp: Công Nhân công ty May Nam Thuận. Ngày 22/1 BN được công ty làm xét nghiệm sàng lọc cho kết quả dương tính. 
3. BN N.T.H, nữ, sinh 1996. Địa chỉ: xóm 6A, Diễn Hùng, Diễn Châu. Nghề nghiệp: Công Nhân công ty May Nam Thuận. Ngày 22/1 BN được công ty làm xét nghiệm sàng lọc cho kết quả dương tính. 
4. BN N.T.T, nữ, sinh 1984. Địa chỉ: Xóm 11, Diễn Đoài, Diễn Châu. Nghề nghiệp: Công Nhân công ty May Nam Thuận. Ngày 22/1 BN được công ty làm xét nghiệm sàng lọc cho kết quả dương tính. 
5. BN V.T.T, nữ, sinh 1990. Địa chỉ: Xóm Phú Đông, Diễn Hoàng, Diễn Châu. Nghề nghiệp: Công Nhân công ty May Nam Thuận. Ngày 22/1 BN được công ty làm xét nghiệm sàng lọc cho kết quả dương tính.
6. BN T.T.L, nữ, sinh 1994. Địa chỉ: Xóm 18, Diễn Trường, Diễn Châu. Nghề nghiệp: Công Nhân công ty May Nam Thuận. Ngày 22/1 BN được công ty làm xét nghiệm sàng lọc cho kết quả dương tính. 

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

7. BN V.T.C, nữ, sinh 1985. Địa chỉ: Xóm Đồng Hà, Diễn Vạn, Diễn Châu. Nghề nghiệp: Công Nhân công ty May Nam Thuận. Ngày 22/1 BN được công ty làm xét nghiệm sàng lọc cho kết quả dương tính. 
8. BN Đ.T.M, nữ, sinh 1979. Địa chỉ: Xóm 1, Diễn Hải, Diễn Châu. Nghề nghiệp: Công Nhân công ty May Nam Thuận. Ngày 22/1 BN được công ty làm xét nghiệm sàng lọc cho kết quả dương tính. 
9. BN T.V.A, nam, sinh 2002. Địa chỉ: Xóm 1, Diễn Hải, Diễn Châu. Nghề nghiệp: Công Nhân công ty May Nam Thuận. Ngày 22/1 BN được công ty làm xét nghiệm sàng lọc cho kết quả dương tính. 
10. BN N.T.D, nữ, sinh 1987. Địa chỉ: Xóm 5, Diễn Hùng, Diễn Châu. Nghề nghiệp: Công Nhân công ty May Nam Thuận. Ngày 22/1 BN được công ty làm xét nghiệm sàng lọc cho kết quả dương tính. 
11. BN V.T.S, nữ, sinh 1983. Địa chỉ: Xóm Hoàng La Đông, Diễn Hoàng, Diễn Châu. Nghề nghiệp: Công Nhân công ty May Nam Thuận. Ngày 22/1 BN được công ty làm xét nghiệm sàng lọc cho kết quả dương tính. 
12. BN N.T.L, nữ, sinh 1994. Địa chỉ: Xóm Hùng Phong, Diễn Hùng, Diễn Châu. Nghề nghiệp: Công Nhân công ty May Nam Thuận. Ngày 22/1 BN được công ty làm xét nghiệm sàng lọc cho kết quả dương tính. 
13. BN D.T.Đ.P, nữ, sinh 1992. Địa chỉ: Xóm 7, Diễn Yên, Diễn Châu. Nghề nghiệp: Công Nhân công ty May Nam Thuận. Ngày 22/1 BN được công ty làm xét nghiệm sàng lọc cho kết quả dương tính. 
14. BN L.T.H, nữ, sinh 1983. Địa chỉ: Xóm 4, Diễn Hải, Diễn Châu. Nghề nghiệp: Công Nhân công ty May Nam Thuận. Ngày 22/1 BN được công ty làm xét nghiệm sàng lọc cho kết quả dương tính. 
15. BN L.T.P, nữ, sinh 1992. Địa chỉ: Xóm 10, Diễn Hải, Diễn Châu. Nghề nghiệp: Công Nhân công ty May Nam Thuận. Ngày 22/1 BN được công ty làm xét nghiệm sàng lọc cho kết quả dương tính. 
16. BN V.T.A, nữ, sinh 1996. Địa chỉ: Xóm 2, Diễn Yên, Diễn Châu. Nghề nghiệp: Công Nhân công ty May Nam Thuận. Ngày 22/1 BN được công ty làm xét nghiệm sàng lọc cho kết quả dương tính. 
17. BN N.T.T, nữ, sinh 1980. Địa chỉ: Xóm 6, Diễn Hùng, Diễn Châu. Nghề nghiệp: Công Nhân công ty May Nam Thuận. Ngày 22/1 BN được công ty làm xét nghiệm sàng lọc cho kết quả dương tính. 
18. BN T.T.L, nữ, sinh 1975. Địa chỉ: Xóm 11, Diễn Mỹ, Diễn Châu. Nghề nghiệp: Công Nhân công ty May Nam Thuận. Ngày 22/1 BN được công ty làm xét nghiệm sàng lọc cho kết quả dương tính.
19. BN H.T.Đ, nữ, sinh 1996. Địa chỉ: Xóm 2, Diễn Kỷ, Diễn Châu. Nghề nghiệp: Công Nhân công ty May Nam Thuận. Ngày 22/1 BN được công ty làm xét nghiệm sàng lọc cho kết quả dương tính. 
20. BN N.T.M, nữ, sinh 1990. Địa chỉ: Xóm 5, Quỳnh Diện, Quỳnh Lưu. Nghề nghiệp: Công Nhân công ty May Nam Thuận. Ngày 22/1 BN được công ty làm xét nghiệm sàng lọc cho kết quả dương tính. 
21. BN N.T.N, nữ, sinh 1993. Địa chỉ: Xóm Thọ Thắng, Quỳnh Thọ, Quỳnh Lưu. Nghề nghiệp: Công Nhân công ty May Nam Thuận. Ngày 22/1 BN được công ty làm xét nghiệm sàng lọc cho kết quả dương tính. 
22. BN L.T.N, nữ, sinh 1996. Địa chỉ: Xóm 8, Quỳnh Văn, Quỳnh Lưu. Nghề nghiệp: Công Nhân công ty May Nam Thuận. Ngày 22/1 BN được công ty làm xét nghiệm sàng lọc cho kết quả dương tính. 
23. BN D.T.T, nữ, sinh 1994. Địa chỉ: Xóm 1, Quỳnh Diện, Quỳnh Lưu. Nghề nghiệp: Công Nhân công ty May Nam Thuận. Ngày 22/1 BN được công ty làm xét nghiệm sàng lọc cho kết quả dương tính. 
24. BN L.T.P, nữ, sinh 1991. Địa chỉ: Xóm 11, Quỳnh Thạch, Quỳnh Lưu. Nghề nghiệp: Công Nhân công ty May Nam Thuận. Ngày 22/1 BN được công ty làm xét nghiệm sàng lọc cho kết quả dương tính. 
25. BN Đ.T.H, nữ, sinh 1986. Địa chỉ: Xóm 8, Quỳnh Thạch, Quỳnh Lưu. Nghề nghiệp: Công Nhân công ty May Nam Thuận. Ngày 22/1 BN được công ty làm xét nghiệm sàng lọc cho kết quả dương tính.  
26. BN L.T.V, nữ, sinh 1990. Địa chỉ: Xóm Thuận Lợi, Quỳnh Thuận, Quỳnh Lưu. Nghề nghiệp: Công Nhân công ty May Nam Thuận. Ngày 22/1 BN được công ty làm xét nghiệm sàng lọc cho kết quả dương tính.  
27. BN H.T.H, nữ, sinh 1993. Địa chỉ: Xóm Minh Thành, Quỳnh Long, Quỳnh Lưu. Nghề nghiệp: Công Nhân công ty May Nam Thuận. Ngày 22/1 BN được công ty làm xét nghiệm sàng lọc cho kết quả dương tính.  
28. BN N.T.Y, nữ, sinh 1988. Địa chỉ: Xóm Đức Long, Quỳnh Thuận, Quỳnh Lưu. Nghề nghiệp: Công Nhân công ty May Nam Thuận. Ngày 22/1 BN được công ty làm xét nghiệm sàng lọc cho kết quả dương tính.  
29. BN N.T.T.T, nữ, sinh 1991. Địa chỉ: Xóm 2, Quỳnh Diện, Quỳnh Lưu. Nghề nghiệp: Công Nhân công ty May Nam Thuận. Ngày 22/1 BN được công ty làm xét nghiệm sàng lọc cho kết quả dương tính.  
30. BN C.T.H, nữ, sinh 1977. Địa chỉ: Xóm 2, Quỳnh Giang, Quỳnh Lưu. Nghề nghiệp: Công Nhân công ty May Nam Thuận. Ngày 22/1 BN được công ty làm xét nghiệm sàng lọc cho kết quả dương tính.
31. BN T.T.N, nữ, sinh 1987. Địa chỉ: Xóm Đại Tân, Quỳnh Long, Quỳnh Lưu. Nghề nghiệp: Công Nhân công ty May Nam Thuận. Ngày 22/1 BN được công ty làm xét nghiệm sàng lọc cho kết quả dương tính.  
32. BN T.T.H, nữ, sinh 1985. Địa chỉ: Xóm Phú Liên, Quỳnh Long, Quỳnh Lưu. Nghề nghiệp: Công Nhân công ty May Nam Thuận. Ngày 22/1 BN được công ty làm xét nghiệm sàng lọc cho kết quả dương tính.  
33. BN H.T.H, nữ, sinh 1983. Địa chỉ: Xóm Đại Bắc, Quỳnh Long, Quỳnh Lưu. Nghề nghiệp: Công Nhân công ty May Nam Thuận. Ngày 22/1 BN được công ty làm xét nghiệm sàng lọc cho kết quả dương tính.  
34. BN P.T.T, nữ, sinh 1989. Địa chỉ: Xóm 3, Quỳnh Hồng, Quỳnh Lưu. Nghề nghiệp: Công Nhân công ty May Nam Thuận. Ngày 22/1 BN được công ty làm xét nghiệm sàng lọc cho kết quả dương tính.  
35. BN H.T.C, nữ, sinh 1992. Địa chỉ: Xóm Thọ Thắng, Quỳnh Thọ, Quỳnh Lưu. Nghề nghiệp: Công Nhân công ty May Nam Thuận. Ngày 22/1 BN được công ty làm xét nghiệm sàng lọc cho kết quả dương tính.  
36. BN H.T.H, nữ, sinh 1985. Địa chỉ: Xóm Thọ Thắng, Quỳnh Thọ, Quỳnh Lưu. Nghề nghiệp: Công Nhân công ty May Nam Thuận. Ngày 22/1 BN được công ty làm xét nghiệm sàng lọc cho kết quả dương tính.  
37. BN N.T.H, nữ, sinh 1995. Địa chỉ: Xóm 4, Sơn Hải, Quỳnh Lưu. Nghề nghiệp: Công Nhân công ty May Nam Thuận. Ngày 22/1 BN được công ty làm xét nghiệm sàng lọc cho kết quả dương tính.  
38. BN N.T.V, nữ, sinh 1998. Địa chỉ: Xóm Thọ Thành, Quỳnh Thọ, Quỳnh Lưu. Nghề nghiệp: Công Nhân công ty May Nam Thuận. Ngày 22/1 BN được công ty làm xét nghiệm sàng lọc cho kết quả dương tính.  
39. BN H.T.T.H, nữ, sinh 1990. Địa chỉ: Xóm Phú Liên, Quỳnh Long, Quỳnh Lưu. Nghề nghiệp: Công Nhân công ty May Nam Thuận. Ngày 22/1 BN được công ty làm xét nghiệm sàng lọc cho kết quả dương tính.  
40. BN H.T.D, nữ, sinh 1989. Địa chỉ: Xóm Thọ Đồng, Quỳnh Thọ, Quỳnh Lưu. Nghề nghiệp: Công Nhân công ty May Nam Thuận. Ngày 22/1 BN được công ty làm xét nghiệm sàng lọc cho kết quả dương tính.  
41. BN L.T.D, nữ, sinh 1994. Địa chỉ: Xóm Thọ Bằng, Đức Thành, Yên Thành. Nghề nghiệp: Công Nhân công ty May Nam Thuận. Ngày 22/1 BN được công ty làm xét nghiệm sàng lọc cho kết quả dương tính.  
42. BN N.T.T, nữ, sinh 1990. Địa chỉ: Xóm 4, Thọ Thành, Yên Thành. Nghề nghiệp: Công Nhân công ty May Nam Thuận. Ngày 22/1 BN được công ty làm xét nghiệm sàng lọc cho kết quả dương tính.
43. BN N.T.Q, nữ, sinh 1996. Địa chỉ: Xóm Đông Triều, Quỳnh Dị, Hoàng Mai. Nghề nghiệp: Công Nhân công ty May Nam Thuận. Ngày 22/1 BN được công ty làm xét nghiệm sàng lọc cho kết quả dương tính.  
44. BN P.V.K, nam, sinh 1969. Địa chỉ: Xóm 8, Nghi Phong, Nghi Lộc. Nghề nghiệp: tự do. Ngày 22/1 BN thấy mệt mỏi, đau đầu đến TYT Test nhanh cho kết quả Dương tính.  
45. BN P.A.T, nam, sinh 1986. Địa chỉ tạm trú: Thanh Tiên, Thanh Chương. Nghề nghiệp: Công nhân công ty may ABC Thanh Tiên. Ngày 22/1 BN có triệu chứng sổ mũi, đau rát họng nên đã đến trạm y tế Thanh Tiên test nhanh cho kết quả dương tính.  
46. BN D.L.D, nam, sinh 2001. Địa chỉ: Mỹ Chùa, Thanh Tiên, Thanh Chương. BN làm việc tại công ty may ABC Thanh Tiên. Ngày 22/1 Sau khi công ty xuất hiện ca bệnh dương tính với COVID-19. BN được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính.  
47. BN H.T.X, nữ, sinh 1986. Địa chỉ: Yên Hòa, Thanh Hòa, Thanh Chương. BN làm việc tại công ty may ABC Thanh Tiên. Ngày 22/1 Sau khi công ty xuất hiện ca bệnh dương tính với COVID-19. BN được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính.  
48. BN N.T.T, nữ, sinh 1981. Địa chỉ: Xóm 12, Thanh Tiên, Thanh Chương. BN làm việc tại công ty may ABC Thanh Tiên. Ngày 22/1 Sau khi công ty xuất hiện ca bệnh dương tính với COVID-19. BN được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính.  
49. BN N.T.N, nữ, sinh 1988. Địa chỉ: Xóm 3, Thanh Tiên, Thanh Chương. BN làm việc tại công ty may ABC Thanh Tiên. Ngày 22/1 Sau khi công ty xuất hiện ca bệnh dương tính với COVID-19. BN được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính.  
50. BN N.V.T, nam, sinh 1995. Địa chỉ: Xóm Mỹ Chùa, Thanh Tiên, Thanh Chương. BN làm việc tại công ty may ABC Thanh Tiên. Ngày 22/1 Sau khi công ty xuất hiện ca bệnh dương tính với COVID-19. BN được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính.  
51. BN P.T.H, nữ, sinh 1990. Địa chỉ: Xóm Liên Thành, Thanh Liên, Thanh Chương. BN làm việc tại công ty may ABC Thanh Tiên. Ngày 22/1 Sau khi công ty xuất hiện ca bệnh dương tính với COVID-19. BN được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính.  
52. BN N.T.N, nữ, sinh 1983. Địa chỉ: Xóm 1, Thanh Tiên, Thanh Chương. BN làm việc tại công ty may ABC Thanh Tiên. Ngày 22/1 Sau khi công ty xuất hiện ca bệnh dương tính với COVID-19. BN được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính.
53. BN N.T.T, nữ, sinh 1972. Địa chỉ: Xóm 4, Thanh Tiên, Thanh Chương. BN làm việc tại công ty may ABC Thanh Tiên. Ngày 22/1 Sau khi công ty xuất hiện ca bệnh dương tính với COVID-19. BN được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính.  
54. BN N.T.K, nữ, sinh 1991. Địa chỉ: Xóm Nho Liên, Thanh Nho, Thanh Chương. BN làm việc tại công ty may ABC Thanh Tiên. Ngày 22/1 Sau khi công ty xuất hiện ca bệnh dương tính với COVID-19. BN được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính.  
55. BN T.T.H, nữ, sinh 1987. Địa chỉ: Xóm 3, Thanh Tường, Thanh Chương. BN làm việc tại công ty may ABC Thanh Tiên. Ngày 22/1 Sau khi công ty xuất hiện ca bệnh dương tính với COVID-19. BN được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính.  
56. BN N.T.T, nữ, sinh 1991. Địa chỉ: Xóm 5, Đông Sơn, Đô Lương. BN làm việc tại công ty may ABC Thanh Tiên. Ngày 22/1 Sau khi công ty xuất hiện ca bệnh dương tính với COVID-19. BN được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính.  
57. BN N.T.G, nữ, sinh 1991. Địa chỉ: Xóm 6, Thanh Văn, Thanh Chương. BN làm việc tại công ty may ABC Thanh Tiên. Ngày 22/1 Sau khi công ty xuất hiện ca bệnh dương tính với COVID-19. BN được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính.  
58. BN Đ.T.K.O, nữ, sinh 1992. Địa chỉ: Xóm Liên Trường, Thanh Liên, Thanh Chương. BN làm việc tại công ty may ABC Thanh Tiên. Ngày 22/1 Sau khi công ty xuất hiện ca bệnh dương tính với COVID-19. BN được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính.  
59. BN N.T.T, nữ, sinh 1992. Địa chỉ: Xóm Liên Đồng, Thanh Liên, Thanh Chương. BN làm việc tại công ty may ABC Thanh Tiên. Ngày 22/1 Sau khi công ty xuất hiện ca bệnh dương tính với COVID-19. BN được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính.  
60. BN N.T.S, nữ, sinh 1973. Địa chỉ: Xóm Thôn Thành, Thanh Lĩnh, Thanh Chương. BN làm việc tại công ty may ABC Thanh Tiên. Ngày 22/1 Sau khi công ty xuất hiện ca bệnh dương tính với COVID-19. BN được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính.  
61. BN H.S.D, nam, sinh 1992. Địa chỉ: Xóm 5, Thanh Tiên, Thanh Chương. BN làm việc tại công ty may ABC Thanh Tiên. Ngày 22/1 Sau khi công ty xuất hiện ca bệnh dương tính với COVID-19. BN được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính.  
62. BN H.K.C, nam, sinh 1984. Địa chỉ: Xóm 11, Thanh Tiên, Thanh Chương. BN làm việc tại công ty may ABC Thanh Tiên. Ngày 22/1 Sau khi công ty xuất hiện ca bệnh dương tính với COVID-19. BN được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính.
63. BN N.T.L, nữ, sinh 1998. Địa chỉ: Xóm Yên Hòa, Thanh Hòa, Thanh Chương. BN làm việc tại công ty may ABC Thanh Tiên. Ngày 22/1 Sau khi công ty xuất hiện ca bệnh dương tính với COVID-19. BN được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính.  
64. BN N.T.H.V, nữ, sinh 1984. Địa chỉ: Xóm 3, Thanh Nho, Thanh Chương. BN làm việc tại công ty may ABC Thanh Tiên. Ngày 22/1 Sau khi công ty xuất hiện ca bệnh dương tính với COVID-19. BN được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính.  
65. BN L.T.L, nữ, sinh 1990. Địa chỉ: Xóm 5, Thanh Tiên, Thanh Chương. BN làm việc tại công ty may ABC Thanh Tiên. Ngày 22/1 Sau khi công ty xuất hiện ca bệnh dương tính với COVID-19. BN được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính.  
66. BN T.T.T, nữ, sinh 1966. Địa chỉ: Xóm Gia Hội, Thanh Tiên, Thanh Chương. BN làm việc tại công ty may ABC Thanh Tiên. Ngày 22/1 Sau khi công ty xuất hiện ca bệnh dương tính với COVID-19. BN được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính.  
67. BN N.T.C, nữ, sinh 1979. Địa chỉ: Xóm 1, Thuận Sơn, Đô Lương. BN làm việc tại công ty may ABC Thanh Tiên. Ngày 22/1 Sau khi công ty xuất hiện ca bệnh dương tính với COVID-19. BN được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính.  
68. BN N.T.T, nữ, sinh 1977. Địa chỉ: Xóm Liên Đồng, Thanh Liên, Thanh Chương. BN làm việc tại công ty may ABC Thanh Tiên. Ngày 22/1 Sau khi công ty xuất hiện ca bệnh dương tính với COVID-19. BN được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính.  
69. BN N.T.M, nữ, sinh 1990. Địa chỉ: Xóm 10, Cát Văn, Thanh Chương. BN làm việc tại công ty may ABC Thanh Tiên. Ngày 22/1 Sau khi công ty xuất hiện ca bệnh dương tính với COVID-19. BN được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính.  
70. BN L.T.T, nữ, sinh 1986. Địa chỉ: Xóm Liên Hồng, Thanh Liên, Thanh Chương. BN làm việc tại công ty may ABC Thanh Tiên. Ngày 22/1 Sau khi công ty xuất hiện ca bệnh dương tính với COVID-19. BN được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính.  
71. BN N.T.T, nữ, sinh 1974. Địa chỉ: Xóm 2, Thanh Tiên, Thanh Chương. BN làm việc tại công ty may ABC Thanh Tiên. Ngày 22/1 Sau khi công ty xuất hiện ca bệnh dương tính với COVID-19. BN được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính.  
72. BN N.T.C, nữ, sinh 1989. Địa chỉ: Xóm Thành Tứ, Thanh Lĩnh, Thanh Chương. BN làm việc tại công ty may ABC Thanh Tiên. Ngày 22/1 Sau khi công ty xuất hiện ca bệnh dương tính với COVID-19. BN được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính.
73. BN N.T.B.L, nữ, sinh 1986. Địa chỉ: Xóm Liên Chung, Phong Thịnh, Thanh Chương. BN làm việc tại công ty may ABC Thanh Tiên. Ngày 22/1 Sau khi công ty xuất hiện ca bệnh dương tính với COVID-19. BN được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính.  
74. BN T.T.T.H, nữ, sinh 1983. Địa chỉ: Xóm 5, Thanh Liên, Thanh Chương. BN làm việc tại công ty may ABC Thanh Tiên. Ngày 22/1 Sau khi công ty xuất hiện ca bệnh dương tính với COVID-19. BN được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính.  
75. BN T.T.C, nữ, sinh 1987. Địa chỉ: Xóm Đồng Hòa, Thanh Hòa, Thanh Chương. BN làm việc tại công ty may ABC Thanh Tiên. Ngày 22/1 Sau khi công ty xuất hiện ca bệnh dương tính với COVID-19. BN được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính.  
76. BN N.B.T, nam, sinh 1999. Địa chỉ: Đồng Xuân, Thanh Tiên, Thanh Chương. BN làm việc tại công ty may ABC Thanh Tiên. Ngày 22/1 Sau khi công ty xuất hiện ca bệnh dương tính với COVID-19. BN được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính.  
77. BN T.Đ.H, nữ, sinh 1999. Địa chỉ: Xóm Gia Hội, Thanh Tiên, Thanh Chương. BN làm việc tại công ty may ABC Thanh Tiên. Ngày 22/1 Sau khi công ty xuất hiện ca bệnh dương tính với COVID-19. BN được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính.  
78. BN N.T.N, nữ, sinh 1991. Địa chỉ: Xóm Liên Trường, Thanh Liên, Thanh Chương. BN làm việc tại công ty may ABC Thanh Tiên. Ngày 22/1 Sau khi công ty xuất hiện ca bệnh dương tính với COVID-19. BN được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính.  
79. BN N.T.M, nữ, sinh 1986. Địa chỉ: Xóm Thượng, Thanh Lĩnh, Thanh Chương. BN làm việc tại công ty may ABC Thanh Tiên. Ngày 22/1 Sau khi công ty xuất hiện ca bệnh dương tính với COVID-19. BN được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính.  
80. BN L.T.H, nữ, sinh 1977. Địa chỉ: Xóm Đồng Hòa, Thanh Hòa, Thanh Chương. BN làm việc tại công ty may ABC Thanh Tiên. Ngày 22/1 Sau khi công ty xuất hiện ca bệnh dương tính với COVID-19. BN được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính.  
81. BN H.T.D, nữ, sinh 1994. Địa chỉ: Xóm Gia Hội, Thanh Tiên, Thanh Chương. BN làm việc tại công ty may ABC Thanh Tiên. Ngày 22/1 Sau khi công ty xuất hiện ca bệnh dương tính với COVID-19. BN được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính.  
82. BN N.T.T, nữ, sinh 1989. Địa chỉ: Xóm Minh Nhuận, Thanh Ngọc, Thanh Chương. BN làm việc tại công ty may ABC Thanh Tiên. Ngày 22/1 Sau khi công ty xuất hiện ca bệnh dương tính với COVID-19. BN được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính.
83. BN P.T.N, nữ, sinh 1985. Địa chỉ: Xóm Liên Sơn, Phong Thịnh, Thanh Chương. BN làm việc tại công ty may ABC Thanh Tiên. Ngày 22/1 Sau khi công ty xuất hiện ca bệnh dương tính với COVID-19. BN được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính.  
84. BN N.T.H, nữ, sinh 1986. Địa chỉ: Xóm 5, Thanh Tiên, Thanh Chương. BN làm việc tại công ty may ABC Thanh Tiên. Ngày 22/1 Sau khi công ty xuất hiện ca bệnh dương tính với COVID-19. BN được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính.  
85. BN N.T.M, nữ, sinh 1991. Địa chỉ: Xóm Liên Minh, Thanh Liên, Thanh Chương. BN làm việc tại công ty may ABC Thanh Tiên. Ngày 22/1 Sau khi công ty xuất hiện ca bệnh dương tính với COVID-19. BN được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính.  
86. BN N.T.H, nữ, sinh 1987. Địa chỉ: Xóm 11, Thanh Tiên, Thanh Chương. BN làm việc tại công ty may ABC Thanh Tiên. Ngày 22/1 Sau khi công ty xuất hiện ca bệnh dương tính với COVID-19. BN được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính.  
87. BN Đ.T.H, nữ, sinh 1992. Địa chỉ: Xóm Sơn Thịnh, Phong Thịnh, Thanh Chương. BN làm việc tại công ty may ABC Thanh Tiên. Ngày 22/1 Sau khi công ty xuất hiện ca bệnh dương tính với COVID-19. BN được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính.  
88. BN N.T.L, nữ, sinh 1979. Địa chỉ: Xóm 5A, Thanh Phong, Thanh Chương. BN làm việc tại công ty may ABC Thanh Tiên. Ngày 22/1 Sau khi công ty xuất hiện ca bệnh dương tính với COVID-19. BN được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính.  
89. BN N.T.N, nữ, sinh 1976. Địa chỉ: Xóm Sơn Thịnh, Phong Thịnh, Thanh Chương. BN làm việc tại công ty may ABC Thanh Tiên. Ngày 22/1 Sau khi công ty xuất hiện ca bệnh dương tính với COVID-19. BN được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính.  
90. BN D.T.T, nữ, sinh 1991. Địa chỉ: Xóm Đồng Hòa, Thanh Hòa, Thanh Chương. BN làm việc tại công ty may ABC Thanh Tiên. Ngày 22/1 Sau khi công ty xuất hiện ca bệnh dương tính với COVID-19. BN được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính.  
91. BN T.T.S, nữ, sinh 1985. Địa chỉ: Xóm Mỹ Chùa, Thanh Tiên, Thanh Chương. BN làm việc tại công ty may ABC Thanh Tiên. Ngày 22/1 Sau khi công ty xuất hiện ca bệnh dương tính với COVID-19. BN được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính.  
92. BN Đ.T.H, nữ, sinh 1979. Địa chỉ: Xóm Liên Đồng, Thanh Liên, Thanh Chương. BN làm việc tại công ty may ABC Thanh Tiên. Ngày 22/1 Sau khi công ty xuất hiện ca bệnh dương tính với COVID-19. BN được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính.
93. BN D.T.S, nữ, sinh 1985. Địa chỉ: Xóm 11, Thanh Tiên, Thanh Chương. BN làm việc tại công ty may ABC Thanh Tiên. Ngày 22/1 Sau khi công ty xuất hiện ca bệnh dương tính với COVID-19. BN được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính.  
94. BN N.T.T.N, nữ, sinh 1984. Địa chỉ: Xóm 12, Thanh Tiên, Thanh Chương. BN làm việc tại công ty may ABC Thanh Tiên. Ngày 22/1 Sau khi công ty xuất hiện ca bệnh dương tính với COVID-19. BN được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính.  
95. BN N.T.T, nữ, sinh 1977. Địa chỉ: Xóm Liên Sơn, Phong Thịnh, Thanh Chương. BN làm việc tại công ty may ABC Thanh Tiên. Ngày 22/1 Sau khi công ty xuất hiện ca bệnh dương tính với COVID-19. BN được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính.  
96. BN N.T.H, nữ, sinh 1991. Địa chỉ: Xóm 6, Thanh Thịnh, Thanh Chương. BN làm việc tại công ty may ABC Thanh Tiên. Ngày 22/1 Sau khi công ty xuất hiện ca bệnh dương tính với COVID-19. BN được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính.  
97. BN B.T.M, nữ, sinh 1978. Địa chỉ: Xóm Thủy Hồng, Thanh Lĩnh, Thanh Chương. BN làm việc tại công ty may ABC Thanh Tiên. Ngày 22/1 Sau khi công ty xuất hiện ca bệnh dương tính với COVID-19. BN được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính.  
98. BN T.K.C, nữ, sinh 1991. Địa chỉ: Xóm Nho Tân, Thanh Nho, Thanh Chương. BN làm việc tại công ty may ABC Thanh Tiên. Ngày 22/1 Sau khi công ty xuất hiện ca bệnh dương tính với COVID-19. BN được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính.  
99. BN L.T.B.U, nữ, sinh 1981. Địa chỉ: Xóm 8, Thanh Tiên, Thanh Chương. BN làm việc tại công ty may ABC Thanh Tiên. Ngày 22/1 Sau khi công ty xuất hiện ca bệnh dương tính với COVID-19. BN được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính.  
100. BN N.T.T.T, nữ, sinh 1996. Địa chỉ: Xóm Văn thượng, Đại Đồng, Thanh Chương. BN làm việc tại công ty may ABC Thanh Tiên. Ngày 22/1 Sau khi công ty xuất hiện ca bệnh dương tính với COVID-19. BN được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính.  
101. BN N.V.P, nam, sinh 2001. Địa chỉ: Xóm Liên Sơn, Thanh Liên, Thanh Chương. BN làm việc tại công ty may ABC Thanh Tiên. Ngày 22/1 Sau khi công ty xuất hiện ca bệnh dương tính với COVID-19. BN được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính.  
102. BN P.B.K, nam, sinh 1990. Địa chỉ: Xóm 2, Thuận Sơn, Thanh Chương. BN làm việc tại công ty may ABC Thanh Tiên. Ngày 22/1 Sau khi công ty xuất hiện ca bệnh dương tính với COVID-19. BN được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính.
103. BN N.T.M, nữ, sinh 1995. Địa chỉ: Xóm Thành Tứ, Thanh Lĩnh, Thanh Chương. BN làm việc tại công ty may ABC Thanh Tiên. Ngày 22/1 Sau khi công ty xuất hiện ca bệnh dương tính với COVID-19. BN được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính.  
104. BN N.T.H, nữ, sinh 1976. Địa chỉ: Xóm Hòa Thịnh, Phong Thịnh, Thanh Chương. BN làm việc tại công ty may ABC Thanh Tiên. Ngày 22/1 Sau khi công ty xuất hiện ca bệnh dương tính với COVID-19. BN được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính.  
105. BN T.T.H, nữ, sinh 1971. Địa chỉ: Xóm 3, Thanh Tiên, Thanh Chương. BN làm việc tại công ty may ABC Thanh Tiên. Ngày 22/1 Sau khi công ty xuất hiện ca bệnh dương tính với COVID-19. BN được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính.  
106. BN T.T.T., nữ, sinh 1989. Địa chỉ: Xóm Liên Đồng, Thanh Liên, Thanh Chương. BN làm việc tại công ty may ABC Thanh Tiên. Ngày 22/1 Sau khi công ty xuất hiện ca bệnh dương tính với COVID-19. BN được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính.  
107. BN N.H.S, nam, sinh 1990. Địa chỉ: Xóm 1, Thanh Phong, Thanh Chương. BN làm việc tại công ty may ABC Thanh Tiên. Ngày 22/1 Sau khi công ty xuất hiện ca bệnh dương tính với COVID-19. BN được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính.  
108. BN N.T.L, nữ, sinh 1990. Địa chỉ: Xóm 8, cát Văn, Thanh Chương. BN làm việc tại công ty may ABC Thanh Tiên. Ngày 22/1 Sau khi công ty xuất hiện ca bệnh dương tính với COVID-19. BN được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính.  
109. BN T.T.Q, nữ, sinh 1996. Địa chỉ: Xóm 1, Thanh Tiên, Thanh Chương. BN làm việc tại công ty may ABC Thanh Tiên. Ngày 22/1 Sau khi công ty xuất hiện ca bệnh dương tính với COVID-19. BN được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính.  
110. BN T.T.H, nữ, sinh 1978. Địa chỉ: Xóm 8, Thanh Tiên, Thanh Chương. BN làm việc tại công ty may ABC Thanh Tiên. Ngày 22/1 Sau khi công ty xuất hiện ca bệnh dương tính với COVID-19. BN được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính.  
111. BN N.T.L, nữ, sinh 1993. Địa chỉ: Xóm Liên Hương, Thanh Liên, Thanh Chương. BN làm việc tại công ty may ABC Thanh Tiên. Ngày 22/1 Sau khi công ty xuất hiện ca bệnh dương tính với COVID-19. BN được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính.  
112. BN N.T.H, nữ, sinh 1987. Địa chỉ: Xóm 1, Thanh Tiên, Thanh Chương. BN làm việc tại công ty may ABC Thanh Tiên. Ngày 22/1 Sau khi công ty xuất hiện ca bệnh dương tính với COVID-19. BN được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính.
113. BN Đ.T.L, nữ, sinh 1993. Địa chỉ: Xóm Văn Thượng, Đại Đồng, Thanh Chương. BN làm việc tại công ty may ABC Thanh Tiên. Ngày 22/1 Sau khi công ty xuất hiện ca bệnh dương tính với COVID-19. BN được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính.  
114. BN V.T.H, nữ, sinh 1987. Địa chỉ: Xóm Đông Thượng, Thanh Lĩnh, Thanh Chương. BN làm việc tại công ty may ABC Thanh Tiên. Ngày 22/1 Sau khi công ty xuất hiện ca bệnh dương tính với COVID-19. BN được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính.  
115. BN N.T.B, nữ, sinh 1977. Địa chỉ: Xóm Nho Liên, Thanh Nho, Thanh Chương. BN làm việc tại công ty may ABC Thanh Tiên. Ngày 22/1 Sau khi công ty xuất hiện ca bệnh dương tính với COVID-19. BN được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính.  
116. BN Đ.T.H, nữ, sinh 1984. Địa chỉ: Xóm 3, Thanh Hương, Thanh Chương. BN làm việc tại công ty may ABC Thanh Tiên. Ngày 22/1 Sau khi công ty xuất hiện ca bệnh dương tính với COVID-19. BN được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính.  
117. BN N.T.K, nữ, sinh 1982. Địa chỉ: Xóm Gia Hội, Thanh Tiên, Thanh Chương. BN làm việc tại công ty may ABC Thanh Tiên. Ngày 22/1 Sau khi công ty xuất hiện ca bệnh dương tính với COVID-19. BN được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính.  
118. BN N.T.H, nữ, sinh 1992. Địa chỉ: Xóm Liên Sơn, Thanh Liên, Thanh Chương. BN làm việc tại công ty may ABC Thanh Tiên. Ngày 22/1 Sau khi công ty xuất hiện ca bệnh dương tính với COVID-19. BN được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính.  
119. BN N.T.P, nữ, sinh 2004. Địa chỉ: Xóm 5, Thanh Phong, Thanh Chương. BN làm việc tại công ty may ABC Thanh Tiên. Ngày 22/1 Sau khi công ty xuất hiện ca bệnh dương tính với COVID-19. BN được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính.  
120. BN L.T.Q, nữ, sinh 1992. Địa chỉ: Xóm Liên Chung, Phong Thịnh, Thanh Chương. BN làm việc tại công ty may ABC Thanh Tiên. Ngày 22/1 Sau khi công ty xuất hiện ca bệnh dương tính với COVID-19. BN được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính.  
121. BN P.T.L, nữ, sinh 1991. Địa chỉ: Xóm Yên Hòa, Thanh Hòa, Thanh Chương. BN làm việc tại công ty may ABC Thanh Tiên. Ngày 22/1 Sau khi công ty xuất hiện ca bệnh dương tính với COVID-19. BN được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính.  
122. BN P.T.H, nữ, sinh 1982. Địa chỉ: Xóm 2, Cát Văn, Thanh Chương. BN làm việc tại công ty may ABC Thanh Tiên. Ngày 22/1 Sau khi công ty xuất hiện ca bệnh dương tính với COVID-19. BN được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính.
123. BN N.T.T, nữ, sinh 1982. Địa chỉ: Xóm 2, Thành Văn, Thanh Chương. BN làm việc tại công ty may ABC Thanh Tiên. Ngày 22/1 Sau khi công ty xuất hiện ca bệnh dương tính với COVID-19. BN được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính.  
124. BN N.T.N, nữ , sinh 1982. Địa chỉ: Văn Thượng, Đại Đồng, Thanh Chương. BN làm việc tại công ty may ABC Thanh Tiên. Ngày 22/1 Sau khi công ty xuất hiện ca bệnh dương tính với COVID-19. BN được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính.  
125. BN T.T.T, nữ , sinh 1979. Địa chỉ: Đồng Hoà, Thanh Hòa, Thanh Chương. BN làm việc tại công ty may ABC Thanh Tiên. Ngày 22/1 Sau khi công ty xuất hiện ca bệnh dương tính với COVID-19. BN được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính.  
126. BN N.T.T.H, nữ , sinh 1999. Địa chỉ: Liên Đồng, Thanh Liên, Thanh Chương. BN làm việc tại công ty may ABC Thanh Tiên. Ngày 22/1 Sau khi công ty xuất hiện ca bệnh dương tính với COVID-19. BN được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính.  
127. BN N.T.H, nữ , sinh 1990. Địa chỉ: Liên Phúc, Thanh Liên, Thanh Chương. BN làm việc tại công ty may ABC Thanh Tiên. Ngày 22/1 Sau khi công ty xuất hiện ca bệnh dương tính với COVID-19. BN được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính.  
128. BN N.T.T, nữ , sinh 1990. Địa chỉ: Xóm 3, Thanh Hương, Thanh Chương. BN làm việc tại công ty may ABC Thanh Tiên. Ngày 22/1 Sau khi công ty xuất hiện ca bệnh dương tính với COVID-19. BN được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính.  
129. BN L.H.L, nữ , sinh 1994. Địa chỉ: Liên Trường, Thanh Liên, Thanh Chương. BN làm việc tại công ty may ABC Thanh Tiên. Ngày 22/1 Sau khi công ty xuất hiện ca bệnh dương tính với COVID-19. BN được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính.  
130. BN N.T.N, nữ , sinh 1987. Địa chỉ: Xóm mới, Thanh Nho, Thanh Chương. BN làm việc tại công ty may ABC Thanh Tiên. Ngày 22/1 Sau khi công ty xuất hiện ca bệnh dương tính với COVID-19. BN được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính.  
131. BN N.V.Đ,nam , sinh 2002. Địa chỉ: Thanh Phúc, Đại Đồng, Thanh Chương. BN làm việc tại công ty may ABC Thanh Tiên. Ngày 22/1 Sau khi công ty xuất hiện ca bệnh dương tính với COVID-19. BN được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính.  
132. BN N.T.T,nữ , sinh 1986. Địa chỉ: Xóm 10, Thanh Liên, Thanh Chương. BN làm việc tại công ty may ABC Thanh Tiên. Ngày 22/1 Sau khi công ty xuất hiện ca bệnh dương tính với COVID-19. BN được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính.
133. BN N.T.M ,nữ , sinh 1995. Địa chỉ: Hòa Bình, Thanh Hòa, Thanh Chương. BN làm việc tại công ty may ABC Thanh Tiên. Ngày 22/1 Sau khi công ty xuất hiện ca bệnh dương tính với COVID-19. BN được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính.  
134. BN N.T.H ,nữ , sinh 1990. Địa chỉ: Xóm 4, Thaanh Hương, Thanh Chương. BN làm việc tại công ty may ABC Thanh Tiên. Ngày 22/1 Sau khi công ty xuất hiện ca bệnh dương tính với COVID-19. BN được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính.  
135. BN P.T.T ,nữ , sinh 1992. Địa chỉ: Hoàng Chùa, Thanh Tiên, Thanh Chương. BN làm việc tại công ty may ABC Thanh Tiên. Ngày 22/1 Sau khi công ty xuất hiện ca bệnh dương tính với COVID-19. BN được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính.  
136. BN P.T.H ,nữ , sinh 1990. Địa chỉ: Xóm 10, Cát Văn, Thanh Chương. BN làm việc tại công ty may ABC Thanh Tiên. Ngày 22/1 Sau khi công ty xuất hiện ca bệnh dương tính với COVID-19. BN được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính.  
137. BN N.T.H ,nữ , sinh 1976. Địa chỉ: Xóm 12, Thanh Tiên, Thanh Chương. BN làm việc tại công ty may ABC Thanh Tiên. Ngày 22/1 Sau khi công ty xuất hiện ca bệnh dương tính với COVID-19. BN được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính.  
138. BN T.T.L ,nữ , sinh 1982. Địa chỉ: Xóm 6, Thanh Tiên, Thanh Chương. BN làm việc tại công ty may ABC Thanh Tiên. Ngày 22/1 Sau khi công ty xuất hiện ca bệnh dương tính với COVID-19. BN được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính.  
139. BN H.T.B ,nữ , sinh 1999. Địa chỉ: Làng Mai Thái, Nghĩa Mai, Nghĩa Đàn. BN làm việc tại công ty may ABC Thanh Tiên. Ngày 22/1 Sau khi công ty xuất hiện ca bệnh dương tính với COVID-19. BN được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính.  
140. BN T.T.T ,nữ , sinh 1980. Địa chỉ: Xóm 1 A, Thanh Phong, Thanh Chương. BN làm việc tại công ty may ABC Thanh Tiên. Ngày 22/1 Sau khi công ty xuất hiện ca bệnh dương tính với COVID-19. BN được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính.  
141. BN L.T.N ,nữ , sinh 1983. Địa chỉ: Đồng Hoà, Thanh Hòa, Thanh Chương. BN làm việc tại công ty may ABC Thanh Tiên. Ngày 22/1 Sau khi công ty xuất hiện ca bệnh dương tính với COVID-19. BN được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính. 
142. BN Đ.T.N, nữ, sinh năm 1999 , nam, sinh năm 2019. Địa chỉ Xóm 2, Phúc Thành, Yên Thành.Nghề nghiệp : Tự do.Ngày 22/1 BN có triệu chứng sốt , ngạt mũi nên đến bệnh viện Quang Khởi làm test nhanh cho kết quả dương tính.
143. BN L.T.M, nữ, sinh năm 1952. Địa chỉ: Na  Khốm , Yên Na, Tương Dương. Nghề nghiệp:Tự do. BN là F1 không có triệu chứng .Ngày 22/1 BN được test nhanh cho kết quả dương tính.  
144. BN N.K.T, Nam , sinh 1993. Địa chỉ: Xóm 1, Nghi Kim, TP Vinh.Ngày 22/1 Bệnh nhân có triệu chứng sốt về đêm nên đến Trạm y tế tét nhanh 2 lần cho kết quả dương tính. BN chưa tiêm vắc xin COVID – 19.
145. BN T.T.T.H , Nữ , sinh 1972. Địa chỉ: Yên Phúc A, Hưng Bình, TP vinh. Bệnh nhân có biểu hiện giống cảm cúm, ho , ngạt mũi, mất vị giác  rồi đến trạm Tét nhanh 2 lần  dương tính.  
146. BN Đ.T.D , Nữ, sinh 1986.Địa chỉ: Khối Tân Yên, Hưng Bình, TP vinh.Ngày 22/1 BN được xét nghiêm sàng lọc tại trạm y tế Hưng Bình và cho kết quả dương tính. 
147. BN V.T.T , Nữ, sinh 1985.Địa chỉ:  khối 6 , Cửa Nam , TP Vinh.Ngày 22/1 BN có biểu hiện mệt, sốt giống cảm cúm nên đến trạm  y tế test nhanh  cho kết quả dương tính. 
148. BN P.X.T , Nam, sinh 1991. Địa chỉ: Xóm 13, Nghi kim, TP Vinh. BN  là lái xe công ty xăng dầu Quán Bánh. Tối ngày 20/1 bệnh nhân thấy người mệt mỏi, sổ mũi nên đến BV 115 làm test nhanh cho kết quả dương tính.  
149. BN V.T.Q ,nữ , sinh 2000. Địa chỉ: khối 20, Hưng Bình, TP vinh. BN là sinh viên  lớp 18YB, Trường đại học Y Khoa Vinh , BN là F1 của chùm  F0 học cùng lớp công bố cùng ngày . Ngày 22/1 BN có biểu hiện ngứa họng nên đến trạm y tế Hưng Bình  test nhanh cho kết quả dương tính.  
150. BN Đ.M.H ,nam , sinh 2000. Địa chỉ: 87 Nguyễn Sỹ Quế , Hưng Dũng , Tp Vinh.  BN là sinh viên  lớp 18YB, Trường đại học Y Khoa Vinh , BN là F1 của chùm  F0 học cùng lớp công bố cùng ngày . Ngày 22/1 BN có biểu hiện ngứa họng nên đến trường đại học Y Khoa Vinh test nhanh cho kết quả dương tính.  
151. BN P.T.T.T ,nữ , sinh 2000. Địa chỉ: Kỹ túc xã , đại học y , Hưng Dũng, Tp Vinh. BN là sinh viên  lớp 18YB, Trường đại học Y Khoa Vinh , BN là F1 của chùm  F0 học cùng lớp công bố cùng ngày . Ngày 22/1 BN có biểu hiện ngứa họng nên đến trường đại học Y Khoa Vinh test nhanh cho kết quả dương tính.  
152. BN L.T.V.A ,nữ , sinh 2000. Địa chỉ: Kỹ túc xã , đại học y , Hưng Dũng, Tp Vinh. BN là sinh viên  lớp 18YB, Trường đại học Y Khoa Vinh , BN là F1 của chùm  F0 học cùng lớp công bố cùng ngày . Ngày 22/1 BN có biểu hiện ngứa họng nên đến trường đại học Y Khoa Vinh test nhanh cho kết quả dương tính.
153. BN B.T.L ,nữ , sinh 2000. Địa chỉ: Nguyễn Phong Sắc , Hưng dũng , Tp Vinh. BN là sinh viên  lớp 18YB, Trường đại học Y Khoa Vinh , BN là F1 của chùm  F0 học cùng lớp công bố cùng ngày . Ngày 22/1 BN có biểu hiện ngứa họng nên đến trường đại học Y Khoa Vinh test nhanh cho kết quả dương tính.  
154. BN H.T.M.L ,nữ , sinh 2000. Địa chỉ: Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hưng Dũng , Tp Vinh. . BN là sinh viên  lớp 18YB, Trường đại học Y Khoa Vinh , BN là F1 của chùm  F0 học cùng lớp công bố cùng ngày . Ngày 22/1 BN có biểu hiện ngứa họng nên đến trường đại học Y Khoa Vinh test nhanh cho kết quả dương tính.  
155. BN N.T.B.L ,nữ , sinh 2000. Địa chỉ: Tân Hùng , Hưng Dũng, Tp Vinh. BN là sinh viên  lớp 18YB, Trường đại học Y Khoa Vinh , BN là F1 của chùm  F0 học cùng lớp công bố cùng ngày . Ngày 22/1 BN có biểu hiện ngứa họng nên đến trường đại học Y Khoa Vinh test nhanh cho kết quả dương tính.  
156. BN N.T.H.N ,nữ , sinh 2000. Địa chỉ: Khối 13, Hà Huy Tập , Tp Vinh. BN là sinh viên  lớp 18YB, Trường đại học Y Khoa Vinh , BN là F1 của chùm  F0 học cùng lớp công bố cùng ngày . Ngày 22/1 BN có biểu hiện ngứa họng nên đến trường đại học Y Khoa Vinh test nhanh cho kết quả dương tính.  
157. BN P.T.C.N ,nữ , sinh 2000. Địa chỉ: Ký túc xá , đại học y , Hưng Dũng, Tp Vinh. BN là sinh viên  lớp 18YB, Trường đại học Y Khoa Vinh , BN là F1 của chùm  F0 học cùng lớp công bố cùng ngày . Ngày 22/1 BN có biểu hiện ngứa họng nên đến trường đại học Y Khoa Vinh test nhanh cho kết quả dương tính.  

 

Theo CDC Nghệ An

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện