Y tế

Sáng 7/1, Nghệ An có 57 ca nhiễm mới, trong đó có 24 ca cộng đồng

07:09, 07/01/2022
Trong 12 giờ qua (từ 18h00 ngày 06/01/2022 đến 06h00 ngày 07/01/2022), Nghệ An ghi nhận 57 ca dương tính mới với COVID-19 tại 09 địa phương (Đô Lương: 18, Hoàng Mai: 13, Thanh Chương: 8, Qùy Châu: 6, Diễn Châu: 6, Yên Thành: 2, Nghi Lộc: 2, Nam Đàn: 1, Thái Hòa: 1). Trong đó có 24 ca cộng đồng tại 06 địa phương (Đô Lương: 17, Nghi Lộc: 2, Thanh Chương: 2, YênThành: 1, Nam Đàn: 1, Hoàng Mai: 1), 33 ca đã được cách ly từ trước (24 trường hợp là F1, 04 ca từ Lào về, 5 ca từ ngoại tỉnh có dịch về). Ghi nhận 46 ca có triệu chứng, 11 ca không có triệu chứng.

Thông tin cụ thể các bệnh nhân cộng đồng như sau:

1. BN P.V.Đ, nam, sinh 1990. Địa chỉ: xóm 3, Nghi Thịnh, Nghi Lộc. Chiều ngày 6/1, BN có triệu chứng rát họng, sổ mũi nên đến TYT Nghi Thịnh test nhanh cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu gửi CDC cho kết quả khẳng định. 

2. BN N.T.S, nữ, sinh 2000. Địa chỉ: Xóm 4, Minh Thành, Yên Thành. BN là công nhân công ty may M.A (Đô Lương). Ngày 6/1, BN được test nhanh sàng lọc tại công ty trước khi tiêm chủng cho kết quả dương tính. BN có triệu chứng sổ mũi, rát họng. 

3. BN P.T.K, nữ, sinh 1982. Địa chỉ: Xóm 4, Trù Sơn, Đô Lương. BN là công nhân công ty may M.A. Ngày 6/1, BN được test nhanh sàng lọc tại công ty trước khi tiêm chủng cho kết quả dương tính. BN có triệu chứng mệt mỏi, sổ mũi, rát họng. 

4. BN N.T.L, nữ, sinh 2003. Địa chỉ: Xóm 1, Quang Sơn, Đô Lương. BN là công nhân công ty may M.A. Ngày 6/1, sau khi công ty xuất hiện ca nghi ngờ, BN được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính. BN có triệu chứng mệt mỏi, sổ mũi, rát họng. 

5. BN N.T.T, nữ, sinh 1981. Địa chỉ: Xóm 8, Đại Sơn, Đô Lương. BN là công nhân công ty may M.A. Ngày 6/1, sau khi công ty xuất hiện ca nghi ngờ, BN được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính. BN có triệu chứng sổ mũi, rát họng.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

6. BN N.T.P, nữ, sinh 1991. Địa chỉ: Xóm 2, Thượng Sơn, Đô Lương. BN là công nhân công ty may M.A. Ngày 6/1, sau khi công ty xuất hiện ca nghi ngờ, BN được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính. BN có triệu chứng sổ mũi, rát họng. 

7. BN Đ.V.V, nam, sinh 2001. Địa chỉ: Văn Quang, Minh Sơn, Đô Lương. BN là công nhân công ty may M.A. Ngày 6/1, sau khi công ty xuất hiện ca nghi ngờ, BN được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính. BN có triệu chứng sổ mũi, rát họng.

8. BN N.K.T, nam, sinh 1996. Địa chỉ: Xóm 3, Tân Sơn, Đô Lương. BN là công nhân công ty may M.A. Ngày 6/1, sau khi công ty xuất hiện ca nghi ngờ, BN được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính. BN có triệu chứng sổ mũi, rát họng. 

9. BN H.T.T, nữ, sinh 1977. Địa chỉ: Vạn Yên, Hoà Sơn, Đô Lương. BN là công nhân công ty may M.A. Ngày 6/1, sau khi công ty xuất hiện ca nghi ngờ, BN được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính. BN có triệu chứng sổ mũi. 

10. BN Đ.T.X, nữ, sinh 1987. Địa chỉ: Xóm 2, Trù Sơn, Đô Lương. BN là công nhân công ty may M.A. Ngày 6/1, sau khi công ty xuất hiện ca nghi ngờ, BN được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính. BN có triệu chứng mệt mỏi, sổ mũi, rát họng. 

11. BN T.T.L, nữ, sinh 1988. Địa chỉ: Xóm 7, Thịnh Sơn, Đô Lương. BN là công nhân công ty may M.A. Ngày 6/1, sau khi công ty xuất hiện ca nghi ngờ, BN được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính. BN có triệu chứng mệt mỏi, sổ mũi, rát họng.

12. BN N.T.T.H, nữ, sinh 1990. Địa chỉ: Xóm 1, Văn Sơn, Đô Lương. BN là công nhân công ty may M.A. Ngày 6/1, sau khi công ty xuất hiện ca nghi ngờ, BN được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính. BN có triệu chứng mệt mỏi, sổ mũi, ho.

13. BN L.T.H, nữ, sinh 1982. Địa chỉ: Xóm 2, Bắc Sơn, Đô Lương. BN là công nhân công ty may M.A. Ngày 6/1, sau khi công ty xuất hiện ca nghi ngờ, BN được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính. BN có triệu chứng sổ mũi, rát họng. 

14. BN L.T.H, nữ, sinh 1990. Địa chỉ: Xóm 4, Thái Sơn, Đô Lương. BN là công nhân công ty may M.A. Ngày 6/1, sau khi công ty xuất hiện ca nghi ngờ, BN được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính. BN có triệu chứng mệt mỏi, ho. 

15. BN Đ.T.X, nữ, sinh 1983. Địa chỉ: Xóm 4, Mỹ Sơn, Đô Lương. BN là công nhân công ty may M.A. Ngày 6/1, sau khi công ty xuất hiện ca nghi ngờ, BN được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính. BN có triệu chứng mệt mỏi, sổ mũi, rát họng.

16. BN N.T.H, nữ, sinh 1991. Địa chỉ: Xóm 5, Văn Sơn, Đô Lương. BN là công nhân công ty may M.A. Ngày 6/1, sau khi công ty xuất hiện ca nghi ngờ, BN được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính. BN có triệu chứng rát họng. 

17. BN N.H.L, nam, sinh 1994. Địa chỉ: Xóm 4, Trung Sơn, Đô Lương. BN là công nhân công ty may M.A. Ngày 6/1, sau khi công ty xuất hiện ca nghi ngờ, BN được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính. BN có triệu chứng mệt mỏi, sổ mũi, rát họng. 

18. BN Đ.T.H, nữ, sinh 2000. Địa chỉ: Thuận Lý, Thuận Sơn, Đô Lương. BN là công nhân công ty may M.A. Ngày 6/1, sau khi công ty xuất hiện ca nghi ngờ, BN được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính. BN có triệu chứng sổ mũi, rát họng. 

19. BN N.T.L, nữ, sinh 1979. Địa chỉ: Xóm 3, Thanh Phong, Thanh Chương. BN là công nhân công ty may M.A. Ngày 6/1, sau khi công ty xuất hiện ca nghi ngờ, BN được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính. BN có triệu chứng mệt mỏi, sổ mũi, ho. 

20. BN L.T.H, nữ, sinh 1981. Địa chỉ: Xóm 6, Thanh Phong, Thanh Chương. BN là công nhân công ty may M.A. Ngày 6/1, sau khi công ty xuất hiện ca nghi ngờ, BN được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính. BN có triệu chứng sổ mũi, ho. 

21. BN T.T.H, nữ, sinh 2001. Địa chỉ: Xóm 3, Nghi Văn, Nghi Lộc. BN là công nhân công ty may M.A. Ngày 6/1, sau khi công ty xuất hiện ca nghi ngờ, BN được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính. BN có triệu chứng mệt mỏi, sổ mũi. 

22. BN N.T.T, nam, sinh 1984. Địa chỉ: P.Tân Mai, Q.Hoàng Mai, Hà Nội. Đi từ Hà Nội vào Nghệ An ngày 3/1. Từ ngày 4/1 đến ngày 6/1, BN đi lại nhiều địa phương như Thanh Chương, Yên Thành, Diễn Châu. Chiều ngày 6/1, BN về đến Đô Lương, sau đó đến TYT Thị trấn test nhanh cho kết quả dương tính. BN có triệu chứng mệt mỏi, sổ mũi. 

23. BN T.T.Y, nữ, sinh 1989. Địa chỉ: khối Mai Hắc Đế, thị trấn Nam Đàn, Nam Đàn. Ngày 6/1, BN đưa con xuống BV Sản nhi khám. Tại đây, BN được test nhanh cho kết quả nghi ngờ, sau đó BN được lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng. 

24. BN L.Đ.T, nam, sinh 1995. Địa chỉ: thôn 7, Quỳnh Vinh, Hoàng Mai. BN là công nhân xây dựng tại khu công nghiệp Hoàng Mai. Chiều 6/1, BN có triệu chứng rát họng, rát họng nên đến TYT Quỳnh Vinh test nhanh cho kết quả dương tính. 

 

Theo CDC Nghệ An

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện