Y tế

Tối 11/1, Nghệ An có 111 ca nhiễm mới, trong đó có 36 ca cộng đồng

19:06, 11/01/2022
Trong 12 giờ qua (từ 6h00 đến 18h00 ngày 11/01/2022), Nghệ An ghi nhận 111 ca dương tính mới với vi rút Sars- CoV- 2 tại 17 địa phương (Quỳ Hợp: 25, Nam Đàn: 14, Đô Lương: 10, Hoàng Mai: 10, Quỳnh Lưu: 9, Kỳ Sơn: 8, Nghi Lộc: 7, Yên Thành: 5, Quế Phong: 5, Tp Vinh: 4, Tương Dương: 3, Tân Kỳ: 3, Thanh Chương: 2, Anh Sơn: 2, Diễn Châu: 2, Hưng Nguyên: 1, Quỳ Châu: 1 ).

Trong đó có 36 ca cộng đồng tại 11 địa phương (Quỳ Hợp: 16, Nam Đàn: 5, Quỳnh Lưu: 4, Hoàng Mai: 3, Nghi Lộc: 2, Thanh Chương: 1, Hưng Nguyên: 1, Kỳ Sơn: 1, Đô Lương: 1, Tp Vinh: 1, Quê Phong: 1). 62 ca đã được cách ly từ trước (48 ca là F1, 11 ca từ ngoại tỉnh có dịch về, 1 ca trong khu cách ly, 01 ca từ Lào về, 01 ca từ Dubai về). Ghi nhận 55 ca có triệu chứng, 56 ca không có triệu chứng.

Thông tin cụ thể các bệnh nhân cộng đồng như sau:

1. BN LTM, Nữ, sinh 1959. Địa chỉ: Tiền Phong, Mai Hùng, Hoàng Mai. Ngày 10/1 BN có triệu chứng ớn lạnh, nghẹt mũi đến TTYT Hoàng Mai test nhanh cho kết quả dương tính. 
2. BN TĐN, nam, sinh 1979. Địa chỉ: khối 11, Quỳnh Xuân, Hoàng Mai. Ngày 11/1 BN đưa con đi khám tại BVĐK Quỳnh Lưu, test nhanh cho kết quả dương tính. BN không có triệu chứng. 
3. BN NVN, nam, Sinh 1990. Địa chỉ: Quyết Tiến, Quỳnh Phương, Hoàng Mai. Ngày 11/1 BN có triệu chứng ớn lạnh, sốt nhẹ nên đến TYT Quỳnh Phương test nhanh có kết quả dương tính. 
4. BN NTH, nữ, sinh 1973. Địa chỉ: xóm 6, Quỳnh Hưng, Quỳnh Lưu. BN là F1 của BN NTN đã công bố trước đó. BN đến TYT trạm khai báo được test nhanh cho kết quả dương tính. 
5. BN ĐTT, nữ, sinh 1977. Địa chỉ: xóm 6, Quỳnh Hưng, Quỳnh Lưu. BN là F1 của BN NTN đã công bố trước đó. BN đến TYT trạm khai báo được test nhanh cho kết quả dương tính.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.6. BN TTH, nữ, sinh 1974. Địa chỉ: xóm 8, Sơn Hải, Quỳnh Lưu. Ngày 11/1 BN có triệu chứng ho, sốt, đau họng đến TYT khám và được test nhanh cho kết quả dương tính. 
7. BN THA, nam, sinh 1996. Địa chỉ: xóm 13, Sơn Hải, Quỳnh Lưu. BN là F1 của BN NVA đã công bố trước đó. BN đến TYT trạm khai báo được test nhanh cho kết quả dương tính.
8. BN TTL, nữ, sinh 1989. Địa chỉ: xóm 2, Nghi Đồng, Nghi Lộc. Ngày 11/1 BN có triệu chứng đau đầu, sốt nên đến TYT Test nhanh cho kết quả Dương tính. 
9. BN TTL, Nữ, Sinh 1944. Địa chỉ: Khối Phan Bội Châu, thị trấn Nam Đàn, Nam Đàn. Ngày 9/1 BN có biểu hiện sốt, mệt mỏi được con đưa đến BV Quân Y 4 để khám và test nhanh cho kết quả dương tính. 
10. BN TVC, Nam, Sinh 1940. Địa chỉ: Khối Phan Bội Châu, thị trấn Nam Đàn, Nam Đàn. Ngày 9/1 BN có biểu hiện sốt, mệt mỏi được con đưa đến BV Quân Y 4 để khám và test nhanh cho kết quả dương tính. 
11. BN HTĐ, Nữ, Sinh 1948. Địa chỉ: xóm 4, Nam Giang, Nam Đàn. Ngày 11/1 BN có triệu chứng đau đầu nên đến BVĐK TP Khám và test nhanh cho kết quả dương tính. 
12. BN HTL, Nữ, Sinh 1991. Địa chỉ: Đông xuân, Trung Phúc Cường, Nam Đàn. BN có liên quan đến ổ dịch tại Công ty may Minh Anh. BN có triệu chứng mệt mỏi. 
13. BN NTL, Nữ, Sinh 1975. Địa chỉ: Xóm 5, Nghi Phương, Nghi Lộc. BN có liên quan đến ổ dịch tại Công ty may Minh Anh. BN không có triệu chứng. 
14. BN UTH, Nữ, Sinh 1991. Địa chỉ: Trường Lĩnh, Xuân Tường, Thanh Chương. BN có liên quan đến ổ dịch tại Công ty may Minh Anh. BN có triệu chứng mệt mỏi. 
15. BN LNH, Nam, sinh 2008. Địa chỉ: khối 13 Hà Huy Tập, Tp Vinh. Ngày 10/1 BN xét nghiệm cho kết quả nghi ngờ, sau đó lấy mẫu cho kết quả khẳng định.
16. BN LVT, nam, sinh 1993. Địa chỉ: Hưng Lợi, Hưng Nguyên. Ngày 11/1 BN có triệu chứng mệt mỏi nên đến TYT xét nghiệm test nhanh cho kết quả dương tính. 
17. BN NTN, nữ, sinh 1981. Địa chỉ: Minh Thọ, Minh Sơn, Đô Lương. Ngày 09/01 BN thấy mệt mỏi, sốt, ngạt mũi. Chiều ngày 10/1 đến công ty tổ chức sàng lọc test nhanh cho kết quả dương tính. 
18. BN NĐH, Nam, Sinh 1979. Địa chỉ tạm trú: Mường Ải Kỳ Sơn. Ngày 8/1 bệnh nhân thấy mệt mỏi, ngạt mũi, nên đến TYT test nhah có kết quả dương tính. 
19. BN HVN, Nam, sinh 1967. Địa chỉ: Xuân Sơn, Nam Xuân, Nam Đàn. Ngày 11/1 BN đi nhân thuốc cho người nhà tại BV Phổi, được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính. BN không có triệu chứng.
20. BN LVD, nam, sinh 1982. Địa chỉ: Kim Khê, Châu Kim, Quế Phong. Ngày 11/1 BN có triệu chứng sốt, ho nên đến TYT xét nghiệm test nhanh cho kết quả dương tính. 
21. BN NTCP, Nam, sinh 2008. Địa chỉ: Bù Sành, Châu Thái, Quỳ Hợp. Ngày 11/1, BN đến BVĐK tỉnh khám. Tại đây, BN được test nhanh cho kết quả dương tính.  
22. BN LTLX, Nữ, sinh 2010. Địa chỉ: Na Án, Châu Thành, Quỳ Hợp. BN là học sinh Trường DT nội trú Quỳ Hợp. Ngày 11/1, sau khi trường ghi nhận ca nhiễm, BN được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính.  
23. BN LSHN, Nữ, sinh 2010. Địa chỉ: Khục, Châu Lộc, Quỳ Hợp. BN là học sinh Trường DT nội trú Quỳ Hợp. Ngày 11/1, sau khi trường ghi nhận ca nhiễm, BN được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính.  
24. BN LTV, Nữ, sinh 2009. Địa chỉ: Na Hầm, Châu Đình, Quỳ Hợp. BN là học sinh Trường DT nội trú Quỳ Hợp. Ngày 11/1, sau khi trường ghi nhận ca nhiễm, BN được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính.  
25. BN VNHA, Nữ, sinh 2010. Địa chỉ: Hốc, Châu Đình, Quỳ Hợp. BN là học sinh Trường DT nội trú Quỳ Hợp. Ngày 11/1, sau khi trường ghi nhận ca nhiễm, BN được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính. 
26. BN LTC, Nam, sinh 2009. Địa chỉ: Mới, Châu Tiến, Quỳ Hợp. BN là học sinh Trường DT nội trú Quỳ Hợp. Ngày 11/1, sau khi trường ghi nhận ca nhiễm, BN được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính.  
27. BN LTNU, Nữ, sinh 2009. Địa chỉ: Xiểm, Hạ Sơn, Quỳ Hợp. BN là học sinh Trường DT nội trú Quỳ Hợp. Ngày 11/1, sau khi trường ghi nhận ca nhiễm, BN được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính.  
28. BN NTĐ, Nam, sinh 2008. Địa chỉ: Na Hiêng, Châu Hồng, Quỳ Hợp. BN là học sinh Trường DT nội trú Quỳ Hợp. Ngày 11/1, sau khi trường ghi nhận ca nhiễm, BN được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính.
29. BN LVT, Nam, sinh 2008. Địa chỉ: Tăng, Nam Sơn, Quỳ Hợp. BN là học sinh Trường DT nội trú Quỳ Hợp. Ngày 11/1, sau khi trường ghi nhận ca nhiễm, BN được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính.  
30. BN LTTT, Nữ, sinh 2008. Địa chỉ: Xài, Liên Hợp, Quỳ Hợp. BN là học sinh Trường DT nội trú Quỳ Hợp. Ngày 11/1, sau khi trường ghi nhận ca nhiễm, BN được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính.
31. BN TTTU, Nữ, sinh 2007. Địa chỉ: Tây Lợi, Văn Lợi, Quỳ Hợp. BN là học sinh Trường DT nội trú Quỳ Hợp. Ngày 11/1, sau khi trường ghi nhận ca nhiễm, BN được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính.
32. BN VTT, Nữ, sinh 2007. Địa chỉ: Thịnh, Châu Đình, Quỳ Hợp. BN là học sinh Trường DT nội trú Quỳ Hợp. Ngày 11/1, sau khi trường ghi nhận ca nhiễm, BN được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính. 
33. BN VTTB, Nữ, sinh 2007. Địa chỉ: Tăng, Nam Sơn, Quỳ Hợp. BN là học sinh Trường DT nội trú Quỳ Hợp. Ngày 11/1, sau khi trường ghi nhận ca nhiễm, BN được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính.  
34. BN TTH, Nữ, sinh 1976. Địa chỉ: Khối 9, Thị trấn Quỳ Hợp, Quỳ Hợp. BN là nhân viên Trường DT nội trú Quỳ Hợp. Ngày 11/1, sau khi trường ghi nhận ca nhiễm, BN được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính.  
35. BN TTBN, Nữ, sinh 1984. Địa chỉ: khối 13, Thị trấn Quỳ Hợp, Quỳ Hợp. BN là nhân viên Trường DT nội trú Quỳ Hợp. Ngày 11/1, sau khi trường ghi nhận ca nhiễm, BN được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính.  
36. BN LTC, Nữ, sinh 1973. Địa chỉ: Bản Tiệng, Châu Thái, Quỳ Hợp. BN là nhân viên Trường DT nội trú Quỳ Hợp. Ngày 11/1, sau khi trường ghi nhận ca nhiễm, BN được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính. 

 
 

Theo CDC Nghệ An

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện