Y tế

Sáng 9/2, Nghệ An có 1395 ca nhiễm mới, trong đó có 408 ca cộng đồng

07:17, 09/02/2022
 Trong 12 giờ qua (từ 18h00 ngày 08/02/2022 đến 06h00 ngày 09/02/2022), Nghệ An ghi nhận 1.395 ca dương tính mới với COVID-19 tại 15 địa phương (TP.Vinh: 531, Diễn Châu: 234, Nghi Lộc: 176, Cửa Lò: 106, Quỳnh Lưu: 90, Hưng Nguyên: 73,  Anh Sơn: 42, Thái Hòa: 39, Nghĩa Đàn: 32, Tân Kỳ: 24, Thanh Chương: 23, Qùy Hợp: 11, Hoàng Mai: 8, Kỳ Sơn: 4, Nam Đàn: 2 ) Trong đó có 408 ca cộng đồng tại 12 địa phương (TP.Vinh: 280, Diễn Châu: 42, Cửa Lò: 21, Quỳnh Lưu: 18, Nghi Lộc: 14, Anh Sơn: 11, Qùy Hợp: 6, Nghĩa Đàn: 5, Hưng Nguyên: 4, Tân Kỳ: 3, Thanh Chương: 2, Thái Hòa: 2 ); 987 ca đã được cách ly từ trước (963 ca là F1, 24 ca từ ngoại tỉnh có dịch về). Ghi nhận 702 ca có triệu chứng, 693 ca không có triệu chứng.

Thông tin cụ thể các bệnh nhân cộng đồng như sau:

1. BN HLPN, Nam, sinh 1999. Địa chỉ: Khối 6, Đội Cung, TP Vinh. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.    
2. BN TNA, Nam, sinh 1992. Địa chỉ: Đường Phan Bội Châu, Quán Bàu, TP Vinh. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.    
3. BN PTVA, Nữ, sinh 1973. Địa chỉ: Trung Liêu, Nghi Liên, Vinh. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính. 
4. BN NTHT, Nữ, sinh 1995. Địa chỉ: Nghi Phú, Vinh. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.    
5. BN NVT, Nam, sinh 1994. Địa chỉ: , Đội Cung, Vinh. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.    
6. BN NSL, Nam, sinh 1960. Địa chỉ: Khối 2, Quang Trung, Tp Vinh. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.    
7. BN PTT, Nam, sinh 1995. Địa chỉ: Quang Trung, Tp Vinh. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.
8. BN HTQT, nữ, sinh 1993. Địa chỉ: Hưng Đông, Tp Vinh. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.    
9. BN ĐVT, nam, sinh 1999. Địa chỉ: Trường Thi, Tp Vinh. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.    
10. BN NTL, nữ, sinh 1990. Địa chỉ: Nghi Liên, Tp Vinh. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.   

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

11. BN PTH, nữ, sinh 1980. Địa chỉ: Nghi Kim, Tp Vinh. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.    
12. BN NTH, nữ, sinh 1982. Địa chỉ: Nghi Liên, Tp Vinh. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.    
13. BN LTKH, nữ, sinh 1998. Địa chỉ: Trường Thi, Tp Vinh. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.    
14. BN NTTN, nữ, sinh 1998. Địa chỉ: Ngũ Lộc, Hưng Lộc, Tp Vinh. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.    
15. BN TĐH, nam, sinh 2000. Địa chỉ: Đội Cung, Tp Vinh. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.    
16. BN TDT, nam, sinh 1995. Địa chỉ: , Hưng Dũng, Tp Vinh. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.    
17. BN ĐTHY, Nữ, sinh 1992. Địa chỉ: , Lê Lợi, Tp Vinh. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.    
18. BN NVH, Nam, sinh 1994. Địa chỉ: Khối 16, Hưng Bình, Vinh. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.    
19. BN NTMT , Nữ , sinh 1986. Địa chỉ: khối 15, Trường Thi , Tp Vinh . Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.    
20. BN LTTV , Nữ , sinh 2000. Địa chỉ: Khối 9, Trường Thi , Tp Vinh. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
21. BN NTT , Nữ , sinh 2006. Địa chỉ: Khối 16, Trường Thi , Tp Vinh. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính. 
22. BN TCN , Nam , sinh 2005. Địa chỉ: Khối 7, Trường Thi , Tp Vinh. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.    
23. BN ĐVT , Nam , sinh 1999. Địa chỉ: Khối 9, Trường Thi , Tp Vinh. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.    
24. BN NHS , Nam, sinh 1989. Địa chỉ: Khối 6, Trường Thi , Tp Vinh. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.
25. BN PQH, Nam , sinh 1979. Địa chỉ: Khối 13, Trường Thi , Tp Vinh . Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.    
26. BN TTL, Nữ, sinh 2001. Địa chỉ:  Tạm trú Khối 3, Bến thủy, TP Vinh. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.    
27. BN TTKL , Nữ, sinh 2004. Địa chỉ: K 1, Hồng Sơn, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
28. BN TTLT , Nữ, sinh 2006. Địa chỉ: K 1, Hồng Sơn, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
29. BN TTL, Nữ, sinh 1998. Địa chỉ: Hồng Sơn, Hồng Sơn, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
30. BN HTH , Nam, sinh 1995. Địa chỉ: K Việt Đức , Hồng Sơn, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính. BN có triệu 3 mũi vắc xin COVID-19.
31. BN CMH, Nam, sinh 1988. Địa chỉ: Khối 8, Trung Đô, TP Vinh . BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
32. BN NPH, Nam, sinh 1986. Địa chỉ: Khối Phượng hoàng, Trung Đô, TP Vinh . BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
33. BN PHT, Nam, sinh 2006. Địa chỉ: Khối 3, Trung Đô, TP Vinh . BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
34. BN TK, Nam, sinh 1992. Địa chỉ: Khối 12, Trung Đô, TP Vinh . BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
35. BN THLA, Nữ, sinh 1996. Địa chỉ: Khối 3, Trung Đô, TP Vinh . BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
36. BN DS, Nam, sinh 1987. Địa chỉ: Khối 3, Trung Đô, TP Vinh . BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
37. BN ĐTH, Nữ, sinh 1991. Địa chỉ: Khối 6, Trung Đô, TP Vinh . BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
38. BN PVT, Nam, sinh 1989. Địa chỉ: Khối 13, Trung Đô, TP Vinh . BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
39. BN NVD, Nam, sinh 1995. Địa chỉ: Khối 3, Trung Đô, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
40. BN TNH, Nam, sinh 1958. Địa chỉ: Khối Phượng Hoàng, Trung Đô, TP Vinh . BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
41. BN VMK, Nam, sinh 2020. Địa chỉ: K67, Hồng Sơn, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.
42. BN TTL, Nữ, sinh 1976. Địa chỉ: Tân Lâm, Hưng Dũng, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
43. BN TTT , Nam, sinh 1981. Địa chỉ: Văn Trung, Hưng Dũng, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
44. BN NTTH, Nữ, sinh 1994. Địa chỉ: Xuân nam, Hưng Dũng, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
45. BN BHG, Nữ, sinh 1976. Địa chỉ: Văn Trung, Hưng Dũng, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
46. BN VTH, Nữ, sinh 1975. Địa chỉ: 21a Ngô Quyền k. Văn Tiến, Hưng Dũng, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
47. BN CAT, Nữ, sinh 1975. Địa chỉ: 21a Ngô Quyền k. Văn Tiến, Hưng Dũng, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
48. BN PNL, Nữ, sinh 1993. Địa chỉ: Khối Xuân Tiến-Ngô Quang, Hưng Dũng, TP Vinh.     
49. BN HTN, Nữ, sinh 2004. Địa chỉ: Tân Thành 2, Lê Mao, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
50. BN NĐBN, Nam, sinh 2009. Địa chỉ: Tân Thành 2, Lê Mao, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
51. BN DDL, Nam, sinh 1994. Địa chỉ: Tân Thành 2, Lê Mao, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
52. BN NMT, Nam, sinh 2011. Địa chỉ: Tân Quang, Lê Mao, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
53. BN NTTT, Nữ , sinh 1970. Địa chỉ: Tân Thành 1, Lê Mao, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
54. BN TNT , Nam , sinh 1999. Địa chỉ: Tân Quang, Lê Mao, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
55. BN NXH, Nam , sinh 1988. Địa chỉ: Tân Thành2, Lê Mao, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
56. BN NTN, Nữ , sinh 2014. Địa chỉ: Tân Vinh, Lê Mao, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
57. BN BDC , Nam , sinh 1994. Địa chỉ: Tân Phong , Lê Mao, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
58. BN TTB , Nữ , sinh 1996. Địa chỉ: Tân Phong , Lê Mao, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.
59. BN LQT, Nữ , sinh 2014. Địa chỉ: Tân Tiến , Lê Mao, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.     
60. BN LGB, Nam, sinh 2012. Địa chỉ: Tân Tiến , Lê Mao, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.     
61. BN NTH, Nữ , sinh 1972. Địa chỉ: Tân Thành, Lê Mao, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
62. BN PLMH, Nữ , sinh 2000. Địa chỉ: Tân Phong , Lê Mao, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
63. BN ĐPT, Nữ , sinh 2013. Địa chỉ: Tân Vinh, Lê Mao, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.     
64. BN NTT, Nữ , sinh 1971. Địa chỉ: Tân Phong , Lê Mao, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
65. BN LVH, Nam, sinh 1975. Địa chỉ: Hồng Liên, Nghi Liên, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
66. BN HTHH, Nữ, sinh 1978. Địa chỉ: Kim Yên, Nghi Liên, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
67. BN LĐC, Nam, sinh 1996. Địa chỉ: P 602 chung cư CT2B, khối 2, Quang Trung, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
68. BN NĐT, Nam, sinh 2008. Địa chỉ: P12 nhà A2 Khối 1, Quang Trung, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.     
69. BN LTA , Nữ , sinh 2014. Địa chỉ: Khối 12, Trường Thi , TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.     
70. BN PVD , Nam , sinh 1987. Địa chỉ: Khối 5, Trường Thi , TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
71. BN NTLA , Nữ, sinh 1987. Địa chỉ: Khối 5, Trường Thi , TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
72. BN NVT , Nam, sinh 1991. Địa chỉ: Khối 16, Trường Thi , TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
73. BN ĐVT, Nam , sinh 1999. Địa chỉ: Khối 9, Trường Thi , TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
74. BN PTS , Nam, sinh 1985. Địa chỉ: Khối 5, Trường Thi , TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
75. BN TNK, Nam, sinh 2014. Địa chỉ: Khối 6, Trường Thi , TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.
76. BN TTT, Nữ, sinh 1984. Địa chỉ: Khối 6, Trường Thi , TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
77. BN TDNK, Nữ, sinh 2012. Địa chỉ: Khối 6, Trường Thi , TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
78. BN TNTC, Nữ, sinh 2018. Địa chỉ: Khối 6, Trường Thi , TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
79. BN TTH, Nam, sinh 2000. Địa chỉ: Khối 2, Trường Thi , TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
80. BN LVH, Nam, sinh 1975. Địa chỉ: Hồng Liên, Nghi Liên, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
81. BN HTHH, Nữ, sinh 1978. Địa chỉ: Kim Yên, Nghi Liên, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
82. BN LTH, Nữ, sinh 1986. Địa chỉ: 45 ngõ 12 phan Đà, Bến thủy, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
83. BN PNL, Nam, sinh 2004. Địa chỉ: Khối 15, Bến thủy, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
84. BN LTPT, Nữ, sinh 2001. Địa chỉ: Tạm trú Khối 5, Bến thủy, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
85. BN TTPT, Nữ, sinh 2003. Địa chỉ: Khối 11, Bến thủy, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
86. BN TĐH, Nam, sinh 2000. Địa chỉ: Khối 2, Đội Cung, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
87. BN VKL Nữ, sinh 2000. Địa chỉ: Khối 2, Đội Cung, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
88. BN BVL, Nam, sinh 1997. Địa chỉ: Khối 1, Đội Cung, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
89. BN BBN, Nam, sinh 2003. Địa chỉ: Khối 9, Đội Cung, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
90. BN BNL, Nam, sinh 2004. Địa chỉ: Khối 9, Đội Cung, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
91. BN NTP, Nam, sinh 1991. Địa chỉ: Khối 3, Đội Cung, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
92. BN TTNH, Nữ, sinh 2004. Địa chỉ: Khối 7, Đội Cung, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.
93. BN ĐVM, Nam, sinh 1998. Địa chỉ: Khối 9, Đội Cung, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
94. BN NTTP, Nữ, sinh 1985. Địa chỉ: Khối 8, Đội Cung, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
95. BN LTA Nam, sinh 1991. Địa chỉ: Khối 3, Đội Cung, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
96. BN NDKN, Nam, sinh 2011. Địa chỉ: Khối 5, Đội Cung, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.     
97. BN DTL, Nữ, sinh 1960. Địa chỉ: Khối 1, Đội Cung, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
98. BN DTM, Nam, sinh 1929. Địa chỉ: Khối 1, Đội Cung, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.     
99. BN TKQ, Nam, sinh 1958. Địa chỉ: Khối 3, Đội Cung, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
100. BN TKQK, Nam, sinh 1997. Địa chỉ: Khối 11, Đội Cung, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
101. BN TNĐ, Nam, sinh 2001. Địa chỉ: Mỹ Hạ, Hưng Lộc, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
102. BN NTT, Nam, sinh 1986. Địa chỉ: Mỹ Hạ, Hưng Lộc, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
103. BN LVLH, Nam, sinh 1990. Địa chỉ: Xóm 12, Hưng Lộc, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
104. BN CTT, Nữ, sinh 2003. Địa chỉ: Hòa Tiến, Hưng Lộc, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
105. BN TVT Nam, sinh 1994. Địa chỉ: Khố 6 , Cửa Nam, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
106. BN NQH, Nam, sinh 2004. Địa chỉ: Khối 4, Cửa Nam, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
107. BN THG, Nam, sinh 1994. Địa chỉ: khối 4, Cửa Nam, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
108. BN TTKP, Nữ, sinh 1977. Địa chỉ: khối 3, Cửa Nam, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.     
109. BN LTMH, Nữ, sinh 1983. Địa chỉ: Khối 6, Cửa Nam, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.     
110. BN NLKN, Nữ, sinh 2009. Địa chỉ: Khối 6, Cửa Nam, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.
111. BN PTD, Nữ, sinh 2016. Địa chỉ: Khối 10, Cửa Nam, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.     
112. BN Cao Văn Huy, Nữ, sinh 1993. Địa chỉ: Khối 5, Cửa Nam, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
113. BN HVD, Nam, sinh 2000. Địa chỉ: Khối 14, Cửa Nam, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
114. BN DTHN, Nữ, sinh 1996. Địa chỉ: Khối 5, Cửa Nam, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
115. BN NHHL, Nam, sinh 1992. Địa chỉ: Khối 6, Cửa Nam, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
116. BN PTN, Nữ, sinh 1939. Địa chỉ: Khối 6, Cửa Nam, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
117. BN BSB, Nam, sinh 1938. Địa chỉ: Khối 6, Cửa Nam, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
118. BN ĐTNT, Nữ, sinh 1971. Địa chỉ: Khối 6, Cửa Nam, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
119. BN VTL, Nữ, sinh 1962. Địa chỉ: Khối 4, Cửa Nam, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
120. BN NTT, Nữ, sinh 2010. Địa chỉ: Khối 4, Cửa Nam, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
121. BN NTT, Nữ, sinh 1967. Địa chỉ: Khối 6, Cửa Nam, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
122. BN NDT, Nam, sinh 1982. Địa chỉ: Khối 12, Cửa Nam, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính. 
123. BN NLĐ , Nữ, sinh 2018. Địa chỉ: Khối 12, Cửa Nam, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.     
124. BN NTTT, Nữ, sinh 1996. Địa chỉ: xóm 7, Hưng chính, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
125. BN NVĐ, Nam, sinh 1985. Địa chỉ: xóm 7, Hưng chính, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
126. BN NLVQ, Nam, sinh 2003. Địa chỉ: xóm 3, Hưng chính, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
127. BN TĐN, Nam, sinh 2007. Địa chỉ: xóm 8, Hưng chính, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.
128. BN NĐQ, Nam, sinh 1974. Địa chỉ: xóm 3, Hưng chính, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
129. BN LTH, Nữ, sinh 1992. Địa chỉ: xóm 1, Hưng chính, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
130. BN NTHQ, Nữ, sinh 2008. Địa chỉ: xóm 3, Hưng chính, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
131. BN PVT, Nam, sinh 1988. Địa chỉ: xóm 6, Hưng chính, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
132. BN DTM, Nữ, sinh 1995. Địa chỉ: xóm 6, Hưng chính, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
133. BN PDNU, Nữ, sinh 2017. Địa chỉ: xóm 6, Hưng chính, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.     
134. BN NTH, Nữ, sinh 1957. Địa chỉ: xóm 6, Hưng chính, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
135. BN TTN, Nữ , sinh 2003. Địa chỉ: Khối 14, Trường Thi , TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
136. BN LQA , Nam , sinh 2005. Địa chỉ: Khối 5, Trường Thi , TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
137. BN TTT, Nữ, sinh 32555. Địa chỉ: Yên Vinh, Hưng Đông, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
138. BN NMH, Nam, sinh 25/01/2014. Địa chỉ: Mai Lộc, Hưng Đông, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính. 
139. BN NVH, Nam, sinh 33685. Địa chỉ: Yên Vinh, Hưng Đông, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
140. BN TKH , Nam, sinh 39009. Địa chỉ: Long Hòa, Hưng Đông, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
141. BN TTL , Nữ, sinh 33854. Địa chỉ: Mỹ Hậu, Hưng Đông, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
142. BN PVB , Nam, sinh 33862. Địa chỉ: Yên Bình, Hưng Đông, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
143. BN TTQ , Nữ, sinh 31/11/1985. Địa chỉ: Trung Tiến , Hưng Đông, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
144. BN TTN, Nữ, sinh 1938. Địa chỉ: Mỹ Hậu, Hưng Đông, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.
145. BN BNKV, Nữ, sinh 41568. Địa chỉ: Yên Khang, Hưng Đông, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính. 
146. BN NNTD, Nữ, sinh 38672. Địa chỉ: Yên Xá, Hưng Đông, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
147. BN TMH , Nam, sinh 37975. Địa chỉ: Trung Tiến , Hưng Đông, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính. BN đã chưa vắc xin COVID-19.

148. BN HQB , Nam, sinh 27042. Địa chỉ: Mai Lộc, Hưng Đông, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
149. BN LTHL, Nữ, sinh 30547. Địa chỉ: Mỹ Hậu, Hưng Đông, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
150. BN NQH, Nam, sinh 40913. Địa chỉ: Trung Thuận, Hưng Đông, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính. 
151. BN NTA, Nam, sinh 1991. Địa chỉ: S3, ngõ 1, đường Lê Lợi, khối Vinh Tiến, Hưng Bình, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính. 
152. BN LTA, Nữ, sinh 2003. Địa chỉ: NS4, ngõ 39, đường Vạn An, Liên Cơ, Hưng Bình, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.     
153. BN LVT, Nam, sinh 1990. Địa chỉ: 32, Tân Yên, khối Tân Yên, Hưng Bình, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính. 
154. BN LQC, Nam, sinh 2019. Địa chỉ: 32, Tân Yên, khối Tân Yên, Hưng Bình, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.     
155. BN HTQA, Nữ, sinh 2011. Địa chỉ: SN243, đường Nguyễn Văn Cừ, khối Yên Phúc A, Hưng Bình, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.     
156. BN HTN, Nữ, sinh 2004. Địa chỉ: Tân Thành 2, Lê Mao, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
157. BN NĐBN, Nam, sinh 2009. Địa chỉ: Tân Thành 2, Lê Mao, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
158. BN DDL, Nam, sinh 1994. Địa chỉ: Tân Thành 2, Lê Mao, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
159. BN NMT, Nam, sinh 2011. Địa chỉ: Tân Quang, Lê Mao, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
160. BN NTTT, Nữ , sinh 1970. Địa chỉ: Tân Thành 1, Lê Mao, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.
161. BN TNT , Nam , sinh 1999. Địa chỉ: Tân Quang, Lê Mao, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
162. BN NXH, Nam , sinh 1988. Địa chỉ: Tân Thành2, Lê Mao, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
163. BN NTN, Nữ , sinh 2014. Địa chỉ: Tân Vinh, Lê Mao, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.         
164. BN BDC , Nam , sinh 1994. Địa chỉ: Tân Phong , Lê Mao, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
165. BN TTB , Nữ , sinh 1996. Địa chỉ: Tân Phong , Tân Phong , TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
166. BN LQT, Nữ , sinh 2014. Địa chỉ: Tân Tiến , Lê Mao, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính. 
167. BN LGB, Nam, sinh 2012. Địa chỉ: Tân Tiến , Lê Mao, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính. 
168. BN NTH, Nữ , sinh 1972. Địa chỉ: Tân Thành, Lê Mao, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
169. BN PLMH, Nữ , sinh 2000. Địa chỉ: Tân Phong , Lê Mao, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
170. BN ĐPT, Nữ , sinh 2013. Địa chỉ: Tân Vinh, Lê Mao, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính. 
171. BN NTT, Nữ , sinh 1971. Địa chỉ: Tân Phong , Lê Mao, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
172. BN NHA , Nữ , sinh 2000. Địa chỉ: Tân Vinh, Lê Mao, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
173. BN NTA, Nam, sinh 1991. Địa chỉ: S3, ngõ 1, đường Lê Lợi, khối Vinh Tiến, Hưng Bình, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.     
174. BN LTA, Nữ, sinh 2003. Địa chỉ: NS4, ngõ 39, đường Vạn An, Liên Cơ, Hưng Bình, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính. 
175. BN LVT, Nam, sinh 1990. Địa chỉ: 32, Tân Yên, khối Tân Yên, Hưng Bình, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính. 
176. BN LQC, Nam, sinh 2019. Địa chỉ: 32, Tân Yên, khối Tân Yên, Hưng Bình, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.
177. BN HTQA, Nữ, sinh 2011. Địa chỉ: SN243, đường Nguyễn Văn Cừ, khối Yên Phúc A, Hưng Bình, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.     
178. BN NNV, Nữ, sinh 2005. Địa chỉ: K. Yên Phúc, Hưng Phúc, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
179. BN NTT, Nữ, sinh 2013. Địa chỉ: K. Vinh Phúc, Hưng Phúc, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.     
180. BN NMK, Nam, sinh 2011. Địa chỉ: K. Vinh Phúc, Hưng Phúc, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.     
181. BN ĐMH, Nam, sinh 2012. Địa chỉ: K. Minh Phúc, Hưng Phúc, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.     
182. BN LĐC, Nam, sinh 1996. Địa chỉ: P 602 chung cư CT2B, khối 2, Quang Trung, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
183. BN NĐT, Nam, sinh 2008. Địa chỉ: P12 nhà A2 Khối 1, Quang Trung, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.     
184. BN NTPA, Nữ, sinh 1997. Địa chỉ: P 802, chung cư CT2B, Quang Trung, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
185. BN LTHT, Nữ, sinh 1999. Địa chỉ: Tân Hòa, Vinh Tân, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
186. BN TPH, Nữ, sinh 1995. Địa chỉ: 106 CC Tân Bình, Vinh Tân, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
187. BN NVBN, Nam, sinh 2012. Địa chỉ: Cộng Hòa, Vinh Tân, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
188. BN NAĐ, Nam, sinh 1983. Địa chỉ: Cộng Hòa, Vinh Tân, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
189. BN NTCV, Nữ, sinh 1997. Địa chỉ: Yên Giang, Vinh Tân, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
190. BN TDP, Nam, sinh 2014. Địa chỉ: Tân An, Vinh Tân, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.     
191. BN BTT, Nữ, sinh 1993. Địa chỉ: Yên Giang, Vinh Tân, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.     
192. BN DCQ, Nam, sinh 1996. Địa chỉ: Khối 1, Vinh Tân, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.
193. BN TBC, Nam, sinh 2013. Địa chỉ: Yên Giang, Vinh Tân, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.     
194. BN VNA, Nam, sinh 1984. Địa chỉ: P1219 CC Cửa Tiền A, Vinh Tân, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
195. BN LHT, Nam, sinh 2011. Địa chỉ: Phúc Lộc, Vinh Tân, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.     
196. BN LND, Nam, sinh 2004. Địa chỉ: Phúc Lộc, Vinh Tân, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
197. BN LML, Nam, sinh 1988. Địa chỉ: 8017 CC Cửa tiền A, Vinh Tân, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
198. BN PTT, Nữ, sinh 1982. Địa chỉ: Khối 2, Vinh Tân, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
199. BN HTTL, Nữ, sinh 1996. Địa chỉ: Tân Phượng, Vinh Tân, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
200. BN HTB, Nam, sinh 1982. Địa chỉ: Yên Giang, Vinh Tân, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
201. BN HTM, Nam, sinh 2006. Địa chỉ: Yên Giang, Vinh Tân, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
202. BN HTNT, Nam, sinh 2015. Địa chỉ: Yên Giang, Vinh Tân, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
203. BN PTT, Nữ, sinh 1982. Địa chỉ: 353 Phạm Hồng Thái, Vinh Tân, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
204. BN BTH, Nữ, sinh 1978. Địa chỉ: 1612 CC Cửa Tiền A, Vinh Tân, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
205. BN TMQ, Nam, sinh 2005. Địa chỉ: Tân Phúc, Vinh Tân, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
206. BN LVL, Nam, sinh 1948. Địa chỉ: Số nhà 12, Ngô Tuân, Quang Tiến, Hưng Bình , TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
207. BN NTT, nam, sinh 1986. Địa chỉ: , hưng lộc, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
208. BN NTT, nữ, sinh 1975. Địa chỉ: , quang trung, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
209. BN HTMH, nữ, sinh 1998. Địa chỉ: , Hưng Phúc, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.
210. BN TTTH, nữ, sinh 1996. Địa chỉ: , Nghi Phú, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
211. BN PQH, nam, sinh 2009. Địa chỉ: , Trường thi, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
212. BN CTH, nữ, sinh 1989. Địa chỉ: , Quán Bàu, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
213. BN PSH, nam, sinh 2000. Địa chỉ: , Hưng Lộc, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
214. BN NTT, nữ, sinh 1949. Địa chỉ: , Lê Lợi, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
215. BN TKN, nam, sinh 1986. Địa chỉ: , hưng Bình, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
216. BN VVV, nam, sinh 1983. Địa chỉ: , Quán Bàu, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
217. BN TTNH, nữ, sinh 2004. Địa chỉ: , Đội Cung, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
218. BN ĐCN, nam, sinh 1972. Địa chỉ: , Hà Huy Tập, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
219. BN NTTT, nữ, sinh 1996. Địa chỉ: , Hưng Dũng, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
220. BN NĐPL, nam, sinh 1986. Địa chỉ: , Nghi Hải, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
221. BN NQT, nam, sinh 2018. Địa chỉ: , Nghi Phú, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
222. BN TTKP, nữ, sinh 1977. Địa chỉ: , Cửa Nam, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
223. BN NKĐ, nam, sinh 1993. Địa chỉ: , Bến Thủy, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
224. BN HTH, nữ, sinh 1992. Địa chỉ: , Lê Mao, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
225. BN NTTH, nữ, sinh 1989. Địa chỉ: , Nghi Hải, Cửa Lò. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
226. BN NĐT, nam, sinh 2008. Địa chỉ: , quang trung, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
227. BN TCN nam, sinh 2005. Địa chỉ: , Trường thi, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.
228. BN NGH, nam, sinh 2003. Địa chỉ: , quang trung, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
229. BN TQT, nam, sinh 1998. Địa chỉ: , Hà Huy Tập, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
230. BN NHS , nam, sinh 1981. Địa chỉ: , Hà Huy Tập, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
231. BN NTT, nam, sinh 2003. Địa chỉ: , Trường thi, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
232. BN ĐTKN, nữ, sinh 1969. Địa chỉ: , Hà Huy Tập, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
233. BN LVH, nam, sinh 1975. Địa chỉ: , Nghi Liên , TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
234. BN BTNN, nữ, sinh 2003. Địa chỉ: , Lê Lợi, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
235. BN NTAB, nữ, sinh 2002. Địa chỉ: , Lê Lợi, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
236. BN NTT, nam, sinh 1998. Địa chỉ: , Nghi Phú, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
237. BN THLA, nữ, sinh 1996. Địa chỉ: , Trung đô, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
238. BN PTB, nam, sinh 1976. Địa chỉ: , Nghi Phú, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
239. BN NQH, nam, sinh 2004. Địa chỉ: , Cửa Nam, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
240. BN BTML, nữ, sinh 1996. Địa chỉ: , Lê Lợi, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
241. BN PVP, nam, sinh 1989. Địa chỉ: , Quán Bàu, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
242. BN LĐC, nam, sinh 1996. Địa chỉ: , quang trung, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
243. BN VHH, nam, sinh 2000. Địa chỉ: , Hưng Đông, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
244. BN NTTH, nữ, sinh 1995. Địa chỉ: , Lê Lợi, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
245. BN NTTH , nữ, sinh 1995. Địa chỉ: , Đông Vĩnh, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.
246. BN TNGT, nam, sinh 1995. Địa chỉ: , Lạng Sơn, Anh Sơn. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
247. BN TTL, nữ, sinh 1988. Địa chỉ: , Lê Lợi, Tp Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
248. BN LMT, nữ, sinh 2004. Địa chỉ: , Lê Lợi, Tp Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
249. BN TPH, nam, sinh 1984. Địa chỉ: , Nghi Vạn , Nghi Lộc. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
250. BN DTH, nữ, sinh 1994. Địa chỉ: , Nghi Vạn , Tp Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
251. BN NQK, nam, sinh 2010. Địa chỉ: , tt Yên Thành, Yên Thành. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
252. BN LBN, nữ, sinh 1996. Địa chỉ: , Hà Huy Tập, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
253. BN NDKN, nam, sinh 2011. Địa chỉ: , Đội Cung, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
254. BN NQA, nam, sinh 1978. Địa chỉ: , Lê Mao, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
255. BN NNH, nam, sinh 1978. Địa chỉ: , Hưng Đông, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
256. BN MVT, nam, sinh 1973. Địa chỉ: , Lê Mao, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
257. BN NGB, nam, sinh 2007. Địa chỉ: , Hưng Dũng, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
258. BN HVM, nam, sinh 1990. Địa chỉ: , Trường thi, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
259. BN NHT, nữ, sinh 1991. Địa chỉ: , Nghi Phú, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
260. BN NTT, nữ, sinh 1988. Địa chỉ: , Khánh Hợp, Nghi Lộc. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
261. BN TKV, nữ, sinh 2007. Địa chỉ: , Nghi Phú, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
262. BN TNT, nam, sinh 1999. Địa chỉ: , Lê Mao, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
263. BN ĐVM, nam, sinh 1998. Địa chỉ: , Đội Cung, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.
264. BN VTT, nam, sinh 1996. Địa chỉ: , Châu Bình, Quỳ Châu. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
265. BN NTT, nữ, sinh 1992. Địa chỉ: , Hưng Dũng, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
266. BN VTTT, nữ, sinh 2008. Địa chỉ: , Vinh Tân, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
267. BN NTMK, nam, sinh 2018. Địa chỉ: , Nghi Phú, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
268. BN NTH, nữ, sinh 2010. Địa chỉ: , Đội Cung, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
269. BN LHC, nam, sinh 1987. Địa chỉ: , Hưng Đạo, Hưng Nguyên. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
270. BN PĐQ, nam, sinh 1989. Địa chỉ: , Hưng Bình, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
271. BN HSB, nam, sinh 1979. Địa chỉ: , Hưng Bình, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
272. BN LHS, nam, sinh 2000. Địa chỉ: , Bến Thủy, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
273. BN HVC, nam, sinh 1993. Địa chỉ: , Nghi Phú, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
274. BN NTHH, nữ, sinh 1977. Địa chỉ: , Nghi Phú, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
275. BN HTHT, nữ, sinh 1990. Địa chỉ: , Lê Mao, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
276. BN NĐH, Nam, sinh 2007. Địa chỉ: Khối 8, Trung Đô, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
277. BN NCT, Nam, sinh 1995. Địa chỉ: Khối 7, Trung Đô, TP Vinh. BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
278. BN TVM, Nam, sinh 1999. Địa chỉ: Khối Yên Trường, Trung Đô, TP Vinh . BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
279. BN HMT, Nữ, sinh 2003. Địa chỉ: Khối Dũng Quyết, Trung Đô, TP Vinh . BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
280. BN ĐNTH, Nữ, sinh 2004. Địa chỉ: Khối 7, Trung Đô, TP Vinh . BN có triệu chứng đến cơ sở y tế test nhanh cho kết quả dương tính.    
281. BN DTHL, Nữ, sinh 1987. Địa chỉ: Xóm Xuân Yên, Nghĩa Mỹ, Thái Hòa. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.
282. BN LTPT, Nữ, sinh 1960. Địa chỉ: Khối 250, Quang Tiến, Thái Hòa. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.    
283. BN PTAT, Nữ, sinh 2009. Địa chỉ: khối 2, Nghi Thu, Cửa Lò. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.    
284. BN NPTN, Nữ, sinh 2014. Địa chỉ: khối 7, Nghi Tân, Cửa Lò. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
285. BN HTC, Nữ, sinh 1980. Địa chỉ: khối 1, Nghi Tân, Cửa Lò. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.    
286. BN HVT, Nam, sinh 1962. Địa chỉ: khối 4, Nghi Tân, Cửa Lò. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.    
287. BN NTT, Nữ, sinh 1979. Địa chỉ: khối 1, Nghi Tân, Cửa Lò. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.    
288. BN LTT, Nữ , sinh 1965. Địa chỉ: khối 4, Nghi Tân, Cửa Lò. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.    
289. BN VTT, Nữ, sinh 1992. Địa chỉ: khối 1, Nghi Hòa, Cửa Lò. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.    
290. BN LTL, Nữ, sinh 1990. Địa chỉ: Khối 3, Thu Thủy, Cửa Lò. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.    
291. BN NTL, Nữ, sinh 1982. Địa chỉ: Khối 3, Thu Thủy, Cửa Lò. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.    
292. BN HVP, Nam, sinh 1972. Địa chỉ: Khối 3, Thu Thủy, Cửa Lò. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.    
293. BN TVN, Nam, sinh 2002. Địa chỉ: Khối 3, Thu Thủy, Cửa Lò. Ngày 8/2, BN được TYT test nhanh sàng lọc cộng đồng cho kết quả dương tính.    
294. BN ĐTN, Nữ, sinh 1972. Địa chỉ: Khối 3, Thu Thủy, Cửa Lò. Ngày 8/2, BN được TYT test nhanh sàng lọc cộng đồng cho kết quả dương tính.    
295. BN PQT, Nam, sinh 1995. Địa chỉ: Khối 2, Thu Thủy, Cửa Lò. Ngày 8/2, BN được TYT test nhanh sàng lọc cộng đồng cho kết quả dương tính.    
296. BN NTD, Nam, sinh 1990. Địa chỉ: Khối 3, Thu Thủy, Cửa Lò. Ngày 8/2, BN được TYT test nhanh sàng lọc cộng đồng cho kết quả dương tính.    
297. BN NTT, Nữ, sinh 2003. Địa chỉ: Khối 3, Thu Thủy, Cửa Lò. Ngày 8/2, BN được TYT test nhanh sàng lọc cộng đồng cho kết quả dương tính.    
298. BN LTH, Nữ, sinh 1983. Địa chỉ: Khối 3, Thu Thủy, Cửa Lò. Ngày 8/2, BN được TYT test nhanh sàng lọc cộng đồng cho kết quả dương tính.
299. BN NVT, Nam, sinh 1969. Địa chỉ: Khối 3, Thu Thủy, Cửa Lò. Ngày 8/2, BN được TYT test nhanh sàng lọc cộng đồng cho kết quả dương tính.    
300. BN TTQ, Nữ, sinh 1974. Địa chỉ: Khối 3, Thu Thủy, Cửa Lò. Ngày 8/2, BN được TYT test nhanh sàng lọc cộng đồng cho kết quả dương tính.    
301. BN PTHT, Nữ, sinh 1995. Địa chỉ: Khối 3, Thu Thủy, Cửa Lò. Ngày 8/2, BN được TYT test nhanh sàng lọc cộng đồng cho kết quả dương tính.    
302. BN NTL, Nữ, sinh 1958. Địa chỉ: Khối 3, Thu Thủy, Cửa Lò. Ngày 8/2, BN được TYT test nhanh sàng lọc cộng đồng cho kết quả dương tính.    
303. BN VTLT, Nữ, sinh 1989. Địa chỉ: Khối 1, Thu Thủy, Cửa Lò. Ngày 8/2, BN được TYT test nhanh sàng lọc cộng đồng cho kết quả dương tính.    
304. BN TTT, Nữ, sinh 1992. Địa chỉ: Nam Tân, Nghĩa Long, Nghĩa Đàn. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.    
305. BN LVT, Nam, sinh 1990. Địa chỉ: Nam Tân, Nghĩa Long, Nghĩa Đàn. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.    
306. BN NTTU, Nữ, sinh 1999. Địa chỉ: xóm U, Nghĩa Thành, Nghĩa Đàn. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.    
307. BN TVT, Nam, sinh 1992. Địa chỉ: Hồng Khánh, Nghĩa Khánh, Nghĩa Đàn. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.    
308. BN HTKD, Nữ, sinh 1984. Địa chỉ: Hồng Thọ, Nghĩa Hồng, Nghĩa Đàn. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.    
309. BN NTQN, Nữ, sinh 1979. Địa chỉ: Bắc Xuân, Diễn Xuân, Diễn Châu. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.    
310. BN NTH, Nữ, sinh 1995. Địa chỉ: , Diễn Đoài, Diễn Châu. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến BV Phủ Diễn test nhanh cho kết quả dương tính.     
311. BN TSL, Nam, sinh 1966. Địa chỉ: Đông Kỷ, Diễn Kỷ, Diễn Châu. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.    
312. BN NBC, Nam, sinh 1957. Địa chỉ: 7, Diễn Kỷ, Diễn Châu. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.    
313. BN NBN, Nam, sinh 1989. Địa chỉ: 7, Diễn Kỷ, Diễn Châu. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.    
314. BN BXH, Nam, sinh 1993. Địa chỉ: Xóm 2, Diễn Thành, Diễn Châu. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.
315. BN CTMP, Nữ, sinh 2004. Địa chỉ: Xóm 1, Xã Diễn Thành, Diễn Châu. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.    
316. BN LTH, Nữ, sinh 1996. Địa chỉ: Xóm 5, Xã Diễn Thành, Diễn Châu. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.    
317. BN TTH, Nữ, sinh 1973. Địa chỉ: Quyết Thành, Diễn Bích, Diễn Châu. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.    
318. BN NTC, Nữ, sinh 2004. Địa chỉ: Chiến Thắng, Diễn Bích, Diễn Châu. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.    
319. BN LTH, Nữ, sinh 1991. Địa chỉ: 5, Diễn Tân, Diễn Châu. Ngày 8/2, BN được công ty test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính.    
320. BN NHH, Nam, sinh 2010. Địa chỉ: Nam Xuân, Diễn Xuân, Diễn Châu. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
321. BN CĐH, Nam, sinh 1981. Địa chỉ: Xóm 12, Diễn Phú, Diễn Châu. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.    
322. BN ĐQT, Nam, sinh 1995. Địa chỉ: Xóm 3, Diễn Phú , Diễn Châu. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.    
323. BN ĐTH , Nữ, sinh 1992. Địa chỉ: Xóm 3, Diễn Phú , Diễn Châu. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.    
324. BN TNH, Nam, sinh 1983. Địa chỉ: Tây Lộc, Diễn Ngọc, Diễn Châu. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến BVĐK Diễn Châu test nhanh cho kết quả dương tính.    
325. BN HTL, Nữ, sinh 1980. Địa chỉ: Yên Xuân, Diễn Phúc, Diễn Châu. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.    
326.  BN NTTN, Nữ, sinh 2002. Địa chỉ: Yên Xuân, Diễn Phúc, Diễn Châu. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.    
327.  BN HTMN, Nữ, sinh 1989. Địa chỉ: 2, Diễn Lợi, Diễn Châu. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.    
328. BN NTV, Nữ, sinh 1978. Địa chỉ: Ngọc Minh, Diễn ngọc, Diễn Châu. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến BVĐK Phủ Diễn test nhanh cho kết quả dương tính.    
329. BN HTMT, Nữ, sinh 1976. Địa chỉ: 7, Diễn Phong, Diễn Châu. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.    
330. BN PSH, Nam, sinh 1997. Địa chỉ: Hướng Dương, Diễn Phong, Diễn Châu. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.
331. BN NTB, Nữ, sinh 1958. Địa chỉ: Vinh Tiên, Diễn Phong, Diễn Châu. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.    
332. BN CTHP, Nữ, sinh 2015. Địa chỉ: Xuân Trường, Diễn Đoài, Diễn Châu. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
333. BN NTL , Nữ, sinh 1992. Địa chỉ: xóm 1, Diễn Hạnh , Diễn Châu. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.    
334. BN TTH , Nữ, sinh 1998. Địa chỉ: xóm 7, Diễn Hạnh , Diễn Châu. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.    
335. BN Lại Thị Sương, Nữ, sinh 2002. Địa chỉ: xóm 1, Diễn Hạnh , Diễn Châu. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.    
336. BN TTP, Nữ, sinh 1970. Địa chỉ: Xóm 3,  Diễn Liên, Diễn Châu. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.    
337. BN LTH, Nữ, sinh 1983. Địa chỉ: Trung Hậu, Diễn Vạn, Diễn Châu. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.    
338. BN NTS, Nữ, sinh 1983. Địa chỉ: Xuân Bắc, Diễn Vạn, Diễn Châu. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.    
339. BN TVP, Nam, sinh 1987. Địa chỉ: Xuân Bắc, Diễn Vạn, Diễn Châu. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.    
340. BN NTN, Nam, sinh 1977. Địa chỉ: Bắc Xuân, Diễn Xuân, Diễn Châu. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.    
341. BN LT, Nam, sinh 1930. Địa chỉ: Xóm 9, Diễn Thịnh, Diễn Châu. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.    
342. BN LTC, Nam, sinh 2002. Địa chỉ: Đồng Hồ , Diễn Phong, Diễn Châu. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.    
343. BN NTO, Nữ, sinh 1997. Địa chỉ: Tân Trung, Hương Sơn, Tân kỳ. Ngày 8/2, BN có triệu chứng như cúm nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
344. BN TTL ,Nữ, sinh 1998. Địa chỉ: Tân Diên, Đồng Văn, Tân Kỳ. Ngày 8/2, BN có triệu chứng đau đàu, mệt mỏi nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
345. BN LTTM, Nữ, sinh 2006. Địa chỉ: Kỳ Nam, Kỳ Sơn, Tân Kỳ. Ngày 8/2, BN có triệu chứng  rát họng, mệt mỏi nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính. 
346. BN NĐT, Nam, sinh 1995. Địa chỉ: Long Nhã, Thnah Khê, Thanh Chương. Ngày 8/2, BN đến TYT test nhanh trước ngày đi làm cho kết quả dương tính.
347. BN NTH, Nữ, sinh 1998. Địa chỉ: Thanh Xuân, Thanh Chương. Ngày 8/2, BN có triệu chứng rát họng, mệt mỏi nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính. 
348. BN LTL, Nữ , sinh 1987. Địa chỉ: Xóm 21, Nghi Văn Nghi Lộc. Ngày 8/2, BN có triệu chứng ho, sốt nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
349. BN TVC, Nam, sinh 1967. Địa chỉ: Xóm 4, Nghi Phupơng, Nghi Lộc. Ngày 8/2, BN có triệu chứng ho, sốt nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính. 
350. BN NTC, Nữ, sinh 1994. Địa chỉ: Xóm 6, Nghi Thạch, Nghi Lộc. Ngày 8/2, BN có triệu chứng ho, sốt nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.  
351. BN NTT, Nữ, sinh 1968. Địa chỉ: Xóm 6, Nghi Thạch, Nghi Lộc. Ngày 8/2, BN có triệu chứng ho, sốt nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.  
352.  BN NTP, Nữ, sinh 1976. Địa chỉ: Xóm Phương Sơn, Nghi Diên, Nghi Lộc. Ngày 8/2, BN có triệu chứng ho, sốt nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.  
353. BN VTT, Nữ, sinh 1973. Địa chỉ: Xóm 4, Nghi Xá, Nghi Lộc. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
354. BN NVM, Nam, sinh 1989. Địa chỉ: Xóm Kim Ngọc, Nghi Long, Nghi Lộc. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.  
355. BN NTL, Nữ, sinh 1979. Địa chỉ: Xóm 1, Nghi Phương, Nghi Lộc. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
356. BN LTTV, Nữ, sinh 2003. Địa chỉ: Xóm Trung Bắc, Nghi Hoa, Nghi Lộc. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.  
357. BN NTT Nam, sinh 1994. Địa chỉ:, Nghi Thiêt, Nghi Lộc. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.  
358. BN LTTV, Nữ, sinh 2004. Địa chỉ: Xóm Tân Lập 2, Nghi Quang, Nghi Lộc. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
359. BN TTQ, Nữ, sinh 1990. Địa chỉ: Xóm Tiên Phong, Nghi Tiến, Nghi Lộc. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
360. BN PTC, Nữ, sinh 1993. Địa chỉ: Xóm 5, Nghi Phong, Nghi Lộc. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
361. BN LTT, Nữ, sinh 1918. Địa chỉ: Nghi Trường, Nghi Lộc. Ngày 8/2, BN có triệu chứng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.
362. BN ĐTD, nam , sinh 1999. Địa chỉ: TDP 2, TT Anh Sơn. Ngày 8/2 BN xuất hiện triệu chứng và tự đến TYT Thị Trấn để test nhanh và cho kết quả 2 lần dương tính. 
363. BN ĐTC, nam , sinh 1992. Địa chỉ: TDP 2, TT Anh Sơn. Ngày 8/2 BN xuất hiện triệu chứng và tự đến TYT Thị Trấn để test nhanh và cho kết quả 2 lần dương tính. 
364. . BN VVH , nam, sinh 1987. Địa chỉ: TDP 1, TT Anh Sơn. Ngày 8/2 BN xuất hiện triệu chứng và tự đến TYT Thị Trấn để test nhanh và cho kết quả 2 lần dương tính. 
365. BN TTQ,nữ, sinh 1942. Địa chỉ: Thôn 2, Tào Sơn, Anh Sơn. Ngày 8/2 BN tự đến TYT Tào Sơn để test nhanh và cho kết quả 2 lần dương tính. 
366. BN NTH, nữ, Sinh 1950. Địa chỉ: Xã Đức Sơn, Anh Sơn. Ngày 8/2 BN xuất hiện triệu. BN đã tự đến TYT Đức Sơn để test nhanh và cho kết quả 2 lần dương tính. 
367. BN LVP , nam sinh 1975. Địa chỉ: Địa chỉ: Xã Đức Sơn, Anh Sơn. Ngày 8/2 BN xuất hiện triệu chứng. BN đã tự đến TYT Đức Sơn để test nhanh và cho kết quả 2 lần dương tính. 
368. BN TTN, nữ, sinh 1961. Địa chỉ: Địa chỉ: Xã Đức Sơn, Anh Sơn. Ngày 8/2 BN xuất hiện triệu chứng. BN đã tự đến TYT Đức Sơn để test nhanh và cho kết quả 2 lần dương tính. 
369. BN KTT, nữ, sinh 1989. Địa chỉ: Địa chỉ: Xã Đức Sơn, Anh Sơn. Ngày 8/2 BN xuất hiện triệu chứng. BN đã tự đến TYT Đức Sơn để test nhanh và cho kết quả 2 lần dương tính. 
370. BN NPTC, nam, sinh 2000. Địa chỉ: Xã Đức Sơn, Anh Sơn. Ngày 8/2 BN xuất hiện triệu chứng. BN đã tự đến TYT Đức Sơn để test nhanh và cho kết quả 2 lần dương tính. 
371. BN PVT, nam, sinh 2000. Địa chỉ: Xã Đức Sơn, Anh Sơn. Ngày 8/2 BN xuất hiện triệu chứng. BN đã tự đến TYT Đức Sơn để test nhanh và cho kết quả 2 lần dương tính. 
372. BN NQT, nam, sinh 1986. Địa chỉ, Vĩnh Thọ, Vĩnh Sơn, Anh Sơn. Ngày 8/2 BN xuất hiện triệu chứng. BN đã tự đến TYT Vĩnh Sơn để test nhanh và cho kết quả 2 lần dương tính. 
373. BN HTH, nữ, sinh 1958. Địa chỉ: Sơn Thành, Tam Hợp Quỳ Hợp. Ngày 8/2/2022 BN xuất hiện triệu chứng ho, đau họng. BN đã đến TYT Tam Hợp test nhanh cho kết quả 2 lần dương tính. 
374. BN LTH, nữ, sinh 1996. Địa chỉ: Sơn Thành, Tam Hợp Quỳ Hợp. Ngày 8/2/2022 BN xuất hiện triệu chứng ho, đau họng. BN đã đến TYT Tam Hợp test nhanh cho kết quả 2 lần dương tính. 
375. VHH, Nam, sinh 2012. Địa chỉ: Quyết Tiến, Tam Hợp Quỳ Hợp. Ngày 8/2/2022 BN xuất hiện triệu chứng ho, sốt. BN đã đến TYT Tam Hợp test nhanh cho kết quả 2 lần dương tính.
376. BN PTTT,nữ, sinh 1983. Địa chỉ: Quyết Tiến, Tam Hợp Quỳ Hợp. Ngày 8/2/2022 BN xuất hiện triệu chứng ho, mệt mỏi. BN đã đến TYT Tam Hợp test nhanh cho kết quả 2 lần dương tính. 
377. BN PTVV, nữ, sinh 1990. Địa chỉ: Xóm Vặc, Tam Hợp Quỳ Hợp. Ngày 8/2/2022 BN xuất hiện triệu chứng ho, mệt mỏi. BN đã đến TYT Tam Hợp test nhanh cho kết quả 2 lần dương tính. 
378. BN NVT nam sinh 1990. Địa chỉ: Xóm Vặc, Tam Hợp Quỳ Hợp. Ngày 8/2/2022 BN xuất hiện triệu chứng ho, mệt mỏi. BN đã đến TYT Tam Hợp test nhanh cho kết quả 2 lần dương tính. 
379. BN VTS, nữ, sinh 1973. Địa chỉ: Trung Yên, Diễn Ngọc, Diễn Châu. Ngày 8/2 BN có triệu chứng mệt mỏi. BN đã đến TYT Diễn Ngọc test nhanh cho kết quả 2 lần dương tính. 
380. BN NTH, nữ, sinh 1996. Địa chỉ: Thị Trấn, Diễn Châu. Ngày 8/2 BN có triệu chứng mệt mỏi. BN đã đến TYT Thị Trấn để test nhanh và cho kết quả 2 lần dương tính. 
381. BN LTLH, nữ, sinh 2000. Xóm 8, Diễn Trường, Diễn Châu. Ngày 8/2 BN có triệu chứng sốt, đau họng . BN đã đến TYT Diễn Trường để test nhanh và cho kết quả 2 lần dương tính.     
382. BN HMS, nam, sinh 1971. Địa chỉ:  Xóm 4, Diễn Đồng, Diễn Châu. Ngày 8/2 BN có triệu chứng ho khan . BN đã đến TYT Diễn Đồng để test nhanh và cho kết quả 2 lần dương tính.     
383. BN PTTU, nữ, sinh 1998. Địa chỉ: Xóm Quyết Thắng, Diễn Bích, Diễn Châu. Ngày 8/2 BN có triệu chứng ho, đau họng. BN đã đến TYT Diễn Bích để test nhanh và cho kết quả 2 lần dương tính. 
384. BN TTL, nữ, sinh 1970. Địa chỉ: Xóm Hải Bắc. Diễn Bích, Diễn Châu. Ngày 8/2 BN có triệu chứng ho, đau rát họng. BN đã đến TYT Diễn Bích để test nhanh và cho kết quả 2 lần dương tính.     
385. ĐAT, nam, sinh 2001. Địa chỉ Xóm 5, TT Diễn Châu. Ngày 8/2 BN có triệu chứng đau rát họng. BN đã đến TYT Thị Trấn để test nhanh và cho kết quả 2 lần dương tính.     
386. BN NHTT, nữ, sinh 2012. Địa chỉ: Xóm Trung Yên, Diễn Ngọc, Diễn Châu. Ngày 8/2 BN có triệu chứng đau rát họng. BN đã đến TYT Thị Trấn để test nhanh và cho kết quả 2 lần dương tính. 
387. BN NVP, nam , sinh 1990. Địa chỉ: K7 cầu Giát, Quỳnh Lưu. Ngày 8/2 BN xuất hiện triệu chứng ho, sổ mũi, mệt mỏi. BN đã tự đến TYT Thị Trấn để test nhanh và cho kết quả 2 lần dương tính. 
388. BN HTMN, nữ, sinh 1982. Địa chỉ: Thôn 6, Tân Sơn,  Quỳnh Lưu. Ngày 8/2 BN xuất hiện triệu chứng ho, sổ mũi, mệt mỏi. BN đã tự đến TYT Tân Sơn để test nhanh và cho kết quả 2 lần dương tính.
389. BN TTT, nữ, sinh 1981. Địa chỉ: Thôn 3, Tân Sơn,  Quỳnh Lưu. Ngày 8/2 BN xuất hiện triệu chứng ho, sổ mũi, mệt mỏi. BN đã tự đến TYT Tân Sơn để test nhanh và cho kết quả 2 lần dương tính. 
390. BN NVT, nam, sinh 1969. Địa chỉ: Thôn 7, Tân Sơn,  Quỳnh Lưu. Ngày 8/2 BN xuất hiện triệu chứng ho, sổ mũi, mệt mỏi. BN đã tự đến TYT Tân Sơn để test nhanh và cho kết quả 2 lần dương tính. 
391. BN NDN, nam, sinh 2005. Địa chỉ: Thôn 8, Quỳnh Đôi,  Quỳnh Lưu. Ngày 8/2 BN test nhanh sàng lọc tại TYT Quỳnh Đôi và cho kết quả 2 lần dương tính. 
392. Bn HTA, nam, sinh 1974. Địa chỉ: Thôn 8, Quỳnh Đôi,  Quỳnh Lưu. Ngày 8/2 BN test nhanh sàng lọc tại bệnh viện Quang Khởi và cho kết quả 2 lần dương tính. 
393. BN NTN, nữ, sinh 1971.Địa chỉ: Thôn 8, Quỳnh Đôi,  Quỳnh Lưu. Ngày 8/2 BN test nhanh sàng lọc tại TYT Quỳnh Đôi và cho kết quả 2 lần dương tính. 
394. BN NDN, nam, sinh 1990. Thôn 4, Quỳnh Đôi,  Quỳnh Lưu. Ngày 8/2 BN test nhanh sàng lọc tại TYT Quỳnh Đôi và cho kết quả 2 lần dương tính. 
395. BN HTS, nữ, sinh 1959. Thôn 2, Quỳnh Đôi, Quỳnh Lưu. Ngày 8/2 BN test nhanh sàng lọc tại TYT Quỳnh Đôi và cho kết quả 2 lần dương tính.
396. BN PTL, nữ, sinh 1970. Thôn 1, Quỳnh Đôi, Quỳnh Lưu. Ngày 8/2 BN test nhanh sàng lọc tại TYT Quỳnh Đôi và cho kết quả 2 lần dương tính. 
397. BN HTV, nam, sinh 2000. Địa chỉ: Đồng Văn, Quỳnh Bảng, Quỳnh Lưu. Ngày 8/2 BN test nhanh sàng lọc tại TYT Quỳnh Bảng để đi học và cho kết quả 2 lần dương tính. 
398. BN HV, nam, sinh 1993. Địa chỉ: Mai Giang 2, Quỳnh Bảng, Quỳnh Lưu. Ngày 8/2 BN test nhanh sàng lọc tại TYT Quỳnh Bảng để đi làm và cho kết quả 2 lần dương tính. 
399. BN HĐV, nam, sinh 1995. Địa chỉ: Xóm 1, Quỳnh Minh, Quỳnh Lưu. Ngày 8/2 BN tự đến bệnh viện Quang Khởi làm XN và cho kết quả dương tính. 
400. BN TTN, nữ, sinh 1979. Địa chỉ: Địa chỉ: Xóm 9, Quỳnh Thanh, Quỳnh Lưu. Ngày 8/2 BN xuất hiện triệu chứng nên BN đã đến TYT Quỳnh Thanh để test và cho kết quả 2 lần dương tính. 
401. BN BTT, nữ, sinh 1983. Địa chỉ: Địa chỉ: Xóm 3, Quỳnh Lương, Quỳnh Lưu. Ngày 8/2 BN xuất hiện triệu chứng nên BN đã đến TYT Quỳnh Lương để test và cho kết quả 2 lần dương tính. 
402. BN HVV, nam, sinh 1983. Địa chỉ: Xóm 1, Quỳnh Lương, Quỳnh Lưu. Ngày 8/2 BN xuất ra TYT Quỳnh Lương để test sàng lọc và cho kết quả 2 lần dương tính.
403. BN BTT, nữ, sinh 1985. Địa chỉ: Xóm 1, Quỳnh Lương, Quỳnh Lưu. Ngày 8/2 BN xuất ra TYT Quỳnh Lương để test sàng lọc và cho kết quả 2 lần dương tính.
404. BN HTH, nữ, sinh 1991. Địa chỉ: Xóm 9, Quỳnh Thanh, Quỳnh Lưu. Ngày 8/2 BN xuất hiện triệu chứng nên BN đã đến TYT Quỳnh Thanh để test và cho kết quả 2 lần dương tính. 
405. BN HTH, Nữ, sinh 1983. Địa chỉ: Xóm 4, Hưng Thịnh, Hưng Nguyên. Ngày 8/2, BN có triệu chứng sốt, ho nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính..
406. BN TQV,Nam, sinh 1989. Địa chỉ: Xóm 8, Hưng Đạo, Hunwg Nguyên. Ngày 8/2, BN có triệu chứng đau đầu, mệt mỏi nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.     
407. BN LHC, Nam, sinh 1987. Địa chỉ: Xóm 7, Hưng Đạo, Hunwg Nguyên. Ngày 8/2, BN có triệu chứng  rát họng, mệt mỏi nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.   
408. BN ĐVX, Nam, sinh 1954. Địa chỉ: Xóm 5, Hưng Lĩnh, Hưng Nguyên. Ngày 8/2, BN đến TYT test nhanh trước ngày đi làm cho kết quả dương tính.  

Theo CDC Nghệ An

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện