Y tế

Tối 6/2, Nghệ An có 580 ca nhiễm mới, trong đó có 122 ca cộng đồng

19:49, 06/02/2022
Trong 12 giờ qua (từ 06h00 đến 18h00 ngày 06/02/2022), Nghệ An ghi nhận 580 ca dương tính mới với COVID-19 tại 15 địa phương (Yên Thành: 151, TP Vinh: 67, Anh Sơn: 62, Đô Lương: 59, Cửa Lò: 58, Nghi Lộc: 49, Diễn Châu: 42, Quỳnh Lưu: 24,Thái Hoà: 24, Hoàng Mai: 16, Con Cuông: 11, Tân Kỳ: 10, Quỳ Châu: 4, Quế Phong: 2, Quỳ Hợp: 1). Trong đó có 122 ca cộng đồng tại 12 địa phương (Cửa Lò: 26, TP Vinh: 24, Quỳnh Lưu: 16, Diễn Châu: 18, Yên Thành: 11, Đô Lương: 8, Anh Sơn: 6, Thái Hoà: 4, Nghi Lộc: 3, Tân Kỳ: 3, Con Cuông: 2, Quỳ Châu: 1); 458 ca đã được cách ly từ trước (365 ca là F1, 92 ca từ ngoại tỉnh có dịch về, 1 ca từ nước ngoài về). Ghi nhận 246 ca có triệu chứng, 334 ca không có triệu chứng.

Thông tin cụ thể các bệnh nhân cộng đồng như sau:

1.    BN NTT, nữ, sinh 1954. Địa chỉ: K7, Nghi Tân, Cửa Lò. Ngày 5/2 BN có triệu chứng chóng mặt, liệt nhẹ nên đến TYT làm test nhanh kết quả dương tính. 
2.    BN NAQ, nam, sinh 2010. Địa chỉ: K2, Nghi Thu, Cửa Lò. Ngày 5/2 BN có triệu chứng chóng mặt, liệt nhẹ nên đến TYT làm test nhanh kết quả dương tính. 
3.    BN NTB, nữ, sinh 1963. Địa chỉ: Yên Sơn, Nghi Thuỷ, Cửa Lò. Ngày 5/2, BN có triệu chứng nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính. 
4.    BN TCT, nam, sinh 1960. Địa chỉ: Yên Sơn, Nghi Thuỷ, Cửa Lò. Ngày 5/2, BN có triệu chứng nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính. 
5.    BN TTH, nữ, sinh 1952. Địa chỉ: Yên Sơn, Nghi Thuỷ, Cửa Lò. Ngày 5/2, BN có triệu chứng nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính. 
6.    BN NTN, nữ, sinh 2003. Địa chỉ: Yên Đình, Nghi Thuỷ, Cửa Lò. Ngày 5/2, BN có triệu chứng nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính. 
7.    BN PTM, nữ, sinh 1990. Địa chỉ: Công Thành, Nghi Thuỷ, Cửa Lò. Ngày 5/2, BN có triệu chứng nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

Ảnh minh họa.

8.    BN NTH, nữ, sinh 1991. Địa chỉ: Đoàn Kết, Nghi Thuỷ, Cửa Lò. Ngày 5/2, BN có triệu chứng nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính. 
9.    BN NDT, nam, sinh 2011. Địa chỉ: Yên Đình, Nghi Thuỷ, Cửa Lò. Ngày 5/2, BN có triệu chứng nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính. 
10.    BN UTT, nữ, sinh 1982. Địa chỉ: Yên Đình, Nghi Thuỷ, Cửa Lò. Ngày 5/2, BN có triệu chứng nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính. 
11.    BN HCU, nam, sinh 1990. Địa chỉ: Yên Đình, Nghi Thuỷ, Cửa Lò. Ngày 5/2, BN có triệu chứng nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.
12.    BN VHM, nam, sinh 1993. Địa chỉ: Yên Đình, Nghi Thuỷ, Cửa Lò. Ngày 5/2, BN có triệu chứng nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính. 
13.    BN NTT, nữ, sinh 1987. Địa chỉ: Đoàn Kết, Nghi Thuỷ, Cửa Lò. Ngày 5/2, BN có triệu chứng nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính. 
14.    BN NDH, nam, sinh 2012. Địa chỉ: Yên Đình, Nghi Thuỷ, Cửa Lò. Ngày 5/2, BN có triệu chứng nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính. 
15.    BN TXB, nam, sinh 1953. Địa chỉ: Yên Sơn, Nghi Thuỷ, Cửa Lò. Ngày 5/2, BN có triệu chứng nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính. 
16.    BN LTT, nữ, sinh 1979. Địa chỉ: Công Thành, Nghi Thuỷ, Cửa Lò. Ngày 5/2, BN có triệu chứng nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính. 
17.    BN THQ, nữ, sinh 2014. Địa chỉ: Công Thành, Nghi Thuỷ, Cửa Lò. Ngày 5/2, BN có triệu chứng nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính. 
18.    BN VKO, nữ, sinh 1995. Địa chỉ: Điện Biên, Nghi Hương, Cửa Lò. Ngày 6/2 BN có triệu chứng đâu đầu, mệt mỏi đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính. 
19.    BN DUN, nữ, sinh 2001. Địa chỉ: Điện Biên, Nghi Hương, Cửa Lò. Ngày 6/2 BN có triệu chứng đâu đầu, mệt mỏi, sổ mũi đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.
20.    BN NCL, nam, sinh 1969. Địa chỉ: Đoàn Kết, Nghi Thuỷ, Cửa Lò. Ngày 6/2, BN có triệu chứng nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính. 
21.    BN VHĐ, nam, sinh 1956. Địa chỉ: Bình Minh, Nghi Thuỷ, Cửa Lò. Ngày 6/2, BN có triệu chứng nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính. 
22.    BN VTL, nữ, sinh 1986. Địa chỉ: Đông Tiến, Nghi Thuỷ, Cửa Lò. Ngày 6/2, BN có triệu chứng nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính. 
23.    BN TTV, nữ, sinh 1986. Địa chỉ: Đông Tiến, Nghi Thuỷ, Cửa Lò. Ngày 6/2, BN có triệu chứng nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.
24.    BN NCT, nam, sinh 1960. Địa chỉ: Đông Tiến, Nghi Thuỷ, Cửa Lò. Ngày 6/2, BN có triệu chứng nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.
25.    BN DXT, nam, sinh 1964. Địa chỉ: Đoàn Kết, Nghi Thuỷ, Cửa Lò. Ngày 6/2, BN có triệu chứng nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính. 
26.    BN HMH, nam, sinh 2005. Địa chỉ: Thành Công, Nghi Thuỷ, Cửa Lò. Ngày 6/2, BN có triệu chứng nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính. 
27.    BN VTHT, nữ, sinh 1996. Địa chỉ: Tân Lâm, Hưng Dũng, TP Vinh. Ngày 5/2, BN có triệu chứng ho, đau họng nên đưa con đến TYT test cho kết quả dương tính. 
28.    BN ĐTĐ, nữ, sinh 1970. Địa chỉ: K16, Hưng Bình, TP Vinh. Ngày 5/2, BN có triệu chứng ho, sốt nên đến TYT làm test nhanh kết quả dương tính. 
29.    BN NĐV, nam, sinh 2000. Địa chỉ: Vinh Quang, Hưng Bình, TP Vinh. BN là nhân viên ngân hàng. Ngày 5/2, BN có triệu chứng nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính. 
30.    BN NCTA, nam, sinh 1993. Địa chỉ: Vinh Quang, Hưng Bình. Ngày 5/2 BN có triệu chứng ho, sốt nên đến TYT làm test nhanh kết quả dương tính. 
31.    BN TVC, nam, sinh 1984. Địa chỉ: Yên Bình, Hưng Phúc. Ngày 5/2 BN có triệu chứng ớn lạnh nên đến TYT làm test nhanh kết quả dương tính. 
32.    BN LQT, nam, sinh 1991. Địa chỉ: K22, Hưng Bình, TP Vinh. Ngày 5/2 BN có triệu chứng mệt nên đến TYT làm test nhanh kết quả dương tính. 
33.    BN NTT, nam, sinh 1986. Địa chỉ: K16, Hưng Bình, TP Vinh. Ngày 5/2 BN có triệu chứng đau đầu, sổ mũi nên đến TYT làm test nhanh kết quả dương tính. 
34.    BN HMH, nam, sinh 1983. Địa chỉ: Ngũ Lộc, Hưng Lộc, TP Vinh. Ngày 5/2 BN có triệu chứng sốt, ho nên đến TYT làm test nhanh kết quả dương tính. 
35.    BN LDD, nam, sinh 1973. Địa chỉ: Mỹ Trung, Hưng Lộc, TP Vinh. Ngày 5/2 BN có triệu chứng mệt mỏi, sốt nên đến TYT làm test nhanh kết quả dương tính. 
36.    BN PTQT, nữ, sinh 2003. Địa chỉ: Mỹ Trung, Hưng Lộc, TP Vinh. Ngày 5/2 BN có triệu chứng sốt, ho nên đến TYT làm test nhanh kết quả dương tính. 
37.    BN NĐQH, nam, sinh 2002. Địa chỉ: Mẫu Đơn, Hưng Lộc, TP Vinh. Ngày 5/2 BN có triệu chứng sốt, mệt nên đến TYT làm test nhanh kết quả dương tính. 
38.    BN ĐVT, nam, sinh 1998. Địa chỉ: K3, Đội Cung, TP Vinh. Ngày 5/2 BN có triệu chứng sốt, mệt nên đến TYT làm test nhanh kết quả dương tính.
39.    BN THKH, nữ, sinh 2007. Địa chỉ: K9, Trường Thi, TP Vinh. Ngày 5/2 BN có triệu chứng sốt, mệt nên đến TYT làm test nhanh kết quả dương tính. 
40.    BN NTHT, nữ, sinh 1993. Địa chỉ: Tân Lâm, Hưng Dũng, TP Vinh. Ngày 5/2 BN có triệu chứng sốt, mệt nên đến TYT làm test nhanh kết quả dương tính. 
41.    BN LVC, nam, sinh 1984. Địa chỉ: Trung Tiến, Hưng Dũng, TP Vinh. Ngày 5/2 BN có triệu chứng sốt, mệt nên đến TYT làm test nhanh kết quả dương tính. 
42.    BN DTH, nữ, sinh 1991. Địa chỉ: Tân Nam, Hưng Dũng, TP Vinh. Ngày 5/2 BN đi test nhanh tại TYT cho kết quả dương tính. 
43.    BN NCT, nam, sinh 1998. Địa chỉ: Tân Lộc, Hưng Dũng, TP Vinh. Ngày 5/2 BN có triệu chứng mệt mỏi nên đến TYT test nhanh  cho kết quả dương tính. 
44.    BN HTH, nữ, sinh 2001. Địa chỉ: Yên Bình, Hưng Đông, TP Vinh. Ngày 6/2 BN có triệu chứng sốt, ho nên đã đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.
45.    BN HVD, nam, sinh 1996. Địa chỉ: An Vinh, Hưng Phúc, TP Vinh. Ngày 6/2 BN có triệu chứng sốt nên đã đến BV Cửa Đông làm xét nghiệm cho kết quả dương tính .
46.    BN TTTL, nữ, sinh 1987. Địa chỉ: Yên Vinh, Hưng Phúc, TP Vinh. Ngày 6/2, BN có triệu chứng  ho nên đã đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.
47.    BN TTT, nữ, sinh 1992. Địa chỉ: Vinh Phúc, Hưng Phúc, TP Vinh. Ngày 6/2, BN có triệu chứng  sốt, ho, đau rát họng nên đã đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.
48.    BN NKD, nam, sinh 1979. Địa chỉ: Yên Bình, Hưng Phúc, TP Vinh. Ngày 6/2, BN có triệu chứng  đau rát họng nên đã đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.
49.    BN LNQ, nữ, sinh 1998. Địa chỉ: Tân Quang, Lê Mao, TP Vinh. Ngày 6/2, BN Bệnh nhân  đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.
50.    BN NTCT, nữ, sinh 1998. Địa chỉ: Liên Cơ, Hưng Bình, TP Vinh. Ngày 6/2, BN đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính .
51.    BN ĐĐT, nam, sinh 1955. Địa chỉ: Diễn Lâm, Diễn Châu. Ngày 6/2 BN có triệu chứng ho, đau rát họng đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính. 
52.     BN ĐTH, nam, sinh 2000. Địa chỉ: Diễn Ngọc, Diễn Châu. Ngày 6/2 BN có triệu mệt mỏi đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính. 
53.    BN NTH nữ, sinh 1997. Địa chỉ: Diễn Ngọc, Diễn Châu. Ngày 6/2 BN có triệu mệt mỏi đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính. 
54.    BN PTC, nữ, sinh 1948. Địa chỉ: Diễn Ngọc, Diễn Châu. Ngày 6/2 BN có triệu ho, tức ngực, mệt mỏi đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.
55.    BN LVĐ, nam, sinh 2002. Địa chỉ: Diễn Nguyên, Diễn Châu. Ngày 6/2 BN đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính. 
56.    BN NTQ, nữ, sinh 1981. Địa chỉ: Diễn Đoài, Diễn Châu. Ngày 6/2 BN đến BV Phủ Diễn test nhanh cho kết quả dương tính. 
57.    BN NTK, nữ, sinh 1993. Địa chỉ: Diễn Liên, Diễn Châu. Ngày 6/2, BN có triệu chứng đâu đầu, mệt mỏi đến BV Phủ Diễn test nhanh cho kết quả dương tính. 
58.    BN NTS, nữ, sinh 1993. Địa chỉ: Diễn Lâm, Diễn Châu. Ngày 6/2, BN đến BV Phủ Diễn test nhanh cho kết quả dương tính. 
59.    BN ĐĐH, nam, sinh 1987. Địa chỉ: Diễn Thịnh, Diễn Châu. Ngày 6/2, BN  có triệu chứng mệt mỏi, đau họng đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính. 
60.    BN HTN, nữ, sinh 1990. Địa chỉ: Diễn Thịnh, Diễn Châu. Ngày 6/2, BN  có triệu chứng mệt mỏi, đau họng đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính. 
61.    BN PTV, nữ, sinh 2003. Địa chỉ: Diễn Thịnh, Diễn Châu. Ngày 6/2, BN đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính. 
62.    BN CTB, nữ, sinh 1989. Địa chỉ: Diễn Thịnh, Diễn Châu. Ngày 6/2, BN  có triệu chứng mệt mỏi, đau họng đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính. 
63.    BN NTT, nữ, sinh 1980. Địa chỉ: Diễn Thịnh, Diễn Châu. Ngày 6/2, BN  đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính. 
64.    BN NTT, nữ, sinh 1985. Địa chỉ: Diễn Thịnh, Diễn Châu. Ngày 6/2, BN  đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính. 
65.    BN TTD, nữ, sinh 1995. Địa chỉ: Diễn Bích, Diễn Châu. Ngày 6/2, BN  đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính. 
66.    BN NTO, nữ, sinh 2003. Địa chỉ: Diễn Yên, Diễn Châu. Ngày 6/2, BN  đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính. 
67.    BN NTH, nữ, sinh 1992. Địa chỉ: Diễn Đoài, Diễn Châu. Ngày 6/2, BN  đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính. 
68.    BN NHP, nam, sinh 2014. Địa chỉ: Diễn Đoài, Diễn Châu. Ngày 6/2, BN có triệu chứng sốt, đau họng đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính. 
69.    BN HTMA, nữ, sinh 1990. Địa chỉ: Thôn 2/9, Châu Khê, Con Cuông. Ngày 5/2, BN có triệu chứng sốt, ho nên đến TYT làm test nhanh kết quả dương tính. 
70.    BN PTD, nam, sinh 2011. Địa chỉ: Tiến Thành Chi Khê, Con Cuông. Ngày 5/2, BN có triệu chứng sốt, mệt nên đến TYT làm test nhanh kết quả dương tính. 
71.    BN NVH, nam, sinh 1992. Địa chỉ: Trung Thành, Nghi Hoa, Nghi Lộc. Ngày 5/2, BN có triệu chứng ho, đau họng nên đưa con đến BV Sản Nhi khám làm PCR cho kết quả dương tính. 
72.    BN HTS nam, sinh 1995. Địa chỉ: Nghi Phương, Nghi Lộc. Ngày 5/2, BN có triệu chứng ho, sốt nên đến TYT làm test nhanh kết quả dương tính.
73.    BN ĐTL, nữ, sinh 1986. Địa chỉ: Lạc Sơn, Đô Lương. Ngày 6/2, BN đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính. 
74.    BN TTHA, nữ, sinh 2019. Địa chỉ: Đặng Sơn, Đô Lương. Ngày 6/2, BN đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính. 
75.    BN Nguyễn Thị Hiền, nữ, sinh 1985. Địa chỉ: Trù Sơn, Đô Lương. Ngày 6/2, BN đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính. 
76.    BN NDH, nam, sinh 2004. Địa chỉ: Trù Sơn, Đô Lương. Ngày 6/2, BN đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính. 
77.    BN ĐTH, nữ, sinh 1968. Địa chỉ: Trù Sơn, Đô Lương. Ngày 6/2, BN đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính. 
78.    BN TTBC, nữ, sinh 2017. Địa chỉ: Trù Sơn, Đô Lương. Ngày 6/2, BN đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính. 
79.    BN NVN, nam, sinh 2004. Địa chỉ: Trù Sơn, Đô Lương. Ngày 6/2, BN đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính. 
80.    BN NTTL, nữ, sinh 1972. Địa chỉ: Hiến Sơn, Đô Lương. Ngày 6/2, BN đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính. 
81.    BN NTH, nữ, sinh 1966. Địa chỉ: Tây Hồ, Quang tiến, Thái Hòa. Ngày 6/2, BN có triệu chứng sốt, ho nên  đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính. 
82.    BN NTH, nữ, sinh 1977. Địa chỉ: Quang Trung, Quang Tiến, Thái Hòa. Ngày 6/2, BN có triệu chứng sốt, ho nên  đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính. 
83.    BN ĐBH, nam, sinh 2004. Địa chỉ: Quang Trung, Quang Tiến, Thái Hòa. BN là học sinh Trường THPT Thái Hòa. Ngày 6/2, BN có triệu chứng sốt, ho nên  đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính. 
84.    BN ĐTT, nữ, sinh 1988. Địa chỉ: Xuân Yên, Nghĩa Mỹ, Thái Hòa. Ngày 6/2 BN có triệu chứng sốt, ho nên  đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính. 
85.    BN STL, nữ, sinh 1971. Địa chỉ: Xăng Cọc, Châu Bính, Qùy Châu. Ngày 6/2 BN có triệu chứng sốt, ho nên  đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính. 
86.    BN NĐC, nam, sinh 1959. Địa chỉ: K1, TT Tân Kỳ, Tân Kỳ. Ngày 6/2 BN có triệu chứng sốt, ho nên  đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính. 
87.    BN LTH, nữ, sinh 1988. Địa chỉ: Xóm 9, Nghĩa Đồng, Tân Kỳ. Ngày 6/2 BN có triệu chứng sốt, ho nên  đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính. 
88.    BN ĐTT, nữ, sinh 1989. Địa chỉ: Xóm 7, Nghĩa Bình, Tân Kỳ. Ngày 6/2 BN có triệu chứng sốt, ho nên  đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính. 
89.    BN NTĐ, nữ, sinh 1952. Địa chỉ: Nghi Thạch, Nghi Lộc. Ngày 6/2 BN có triệu chứng ho, sốt nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.
90.    BN ĐTHP, nữ, sinh 1999. Địa chỉ: TT Anh Sơn, Anh Sơn. Ngày 6/2 BN có triệu chứng ho, đau rát họng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính. 
91.    BN TTBĐ, nữ, sinh 1975. Địa chỉ: TT Anh Sơn, Anh Sơn. Ngày 6/2 BN có triệu chứng ho, đau rát họng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính. 
92.    BN PKV, nữ, sinh 2004. Địa chỉ: TT Anh Sơn, Anh Sơn. Ngày 6/2 BN có triệu chứng ho, đau rát họng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính. 
93.    BN PTKS, nam, sinh 2010. Địa chỉ: TT Anh Sơn, Anh Sơn. Ngày 6/2 BN có triệu chứng ho, đau rát họng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính. 
94.    BN NVĐ nam, sinh 2004. Địa chỉ: TT Anh Sơn, Anh Sơn. Ngày 6/2 BN có triệu chứng ho, đau rát họng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính. 
95.    BN NTH, nữ, sinh 1979. Địa chỉ: TT Anh Sơn, Anh Sơn. Ngày 6/2, BN có triệu chứng ho, đau rát họng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính. 
96.    BN HTT, nữ, sinh 1991. Địa chỉ: Quỳnh Văn, Quỳnh Lưu. Ngày 6/2, BN đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính. 
97.    BN HTĐ, nữ, sinh 1986. Địa chỉ: An Hoà, Quỳnh Lưu. Ngày 6/2, BN có triệu chứng sốt, rát họng đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính. 
98.    BN BVL, nan, sinh 2003. Địa chỉ: An Hoà, Quỳnh Lưu. Ngày 6/2, BN có triệu chứng rát họng đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính. 
99.    BN NTM, nữ, sinh 1970. Địa chỉ: Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu. Ngày 6/2, BN đến BV Quốc tế Vinh test nhanh cho kết quả dương tính.
100.    BN NTS, nữ, sinh 1980. Địa chỉ: Quỳnh Giang, Quỳnh Lưu. Ngày 6/2, BN đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính. 
101.    BN VTG, nữ, sinh 1975. Địa chỉ: Quỳnh Hưng, Quỳnh Lưu. Ngày 6/2, BN có triệu chứng đau họng đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính. 
102.    BN TVĐ, nam, sinh 1996. Địa chỉ: Ngọc Sơn, Quỳnh Lưu. Ngày 6/2, BN có triệu chứng sổ mũi đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính. 
103.    BN TVT, nam, sinh 1976. Địa chỉ: Ngọc Sơn, Quỳnh Lưu. Ngày 6/2, BN có triệu chứng sổ mũi đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính. 
104.    BN NTH, nữ, sinh 1995. Địa chỉ: Quỳnh Hưng, Quỳnh Lưu. Ngày 5/2, BN có triệu chứng ho, đau họng nên đưa con đến BVĐK Quang Thành test cho kết quả dương tính.
105.    BN NVK, nam, sinh 1995. Địa chỉ: Quỳnh Phương, Hoàng Mai. Ngày 5/2, BN có triệu chứng ho, sốt nên đến BVĐK Quỳnh Lưu làm test nhanh kết quả dương tính. 
106.    BN BTT, nữ, sinh 1990. Địa chỉ: Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu. Ngày 5/2, BN có triệu chứng ho, sổ mũi đến BV Minh An test nhanh kết quả dương tính.
107.    BN NTT, nữ, sinh 1976. Địa chỉ: Quỳnh Liên, Hoàng Mai. Ngày 5/2, BN đưa con đi viện có triệu chứng ho, sốt nên đến TYT làm test nhanh kết quả dương tính. 
108.    BN NVC, nam, sinh 1976. Địa chỉ: Quỳnh Hồng, Quỳnh Lưu. Ngày 5/2, BN có triệu chứng ớn lạnh nên đến TYT làm test nhanh kết quả dương tính. 
109.    BN NTH, nữ, sinh 1989. Địa chỉ: Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu. Ngày 5/2, BN có triệu chứng mệt nên đến TYT làm test nhanh kết quả dương tính. 
110.    BN TDK, nam, sinh 2016. Địa chỉ: Quỳnh Nghĩa, Quỳnh Lưu. Ngày 6/2, BN có triệu chứng  sốt, đau họng, khó thở nên đã đến BVĐK Quỳnh Lưu làm test nhanh cho kết quả dương tính.
111.    BN NTTP, nữ, sinh 2002. Địa chỉ: Quỳnh Thanh, Quỳnh Lưu. Ngày 6/2, BN có triệu chứng  đau họng sốt nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.
112.    BN TTT, nữ, sinh 1991. Địa chỉ: Lý Nhân, Hợp Thành, Yên Thành. Ngày 5/2, BN có triệu chứng sốt, ho, sỗ mũi nên đã đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.
113.    BN NTH, nữ, sinh 1971. Địa chỉ: Lý Nhân, Hợp Thành, Yên Thành. Ngày 5/2, BN có triệu chứng người mệt  nên đã đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính. 
114.    BN TVT, nam, sinh 2001. Địa chỉ: Phú Đa, Hồng Thành, Yên Thành. Ngày 5/2, BN có triệu chứng sốt, ho, sỗ mũi nên đã đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính. 
115.    BN PTH, nữ, sinh 1995. Địa chỉ: Tân Quảng, Tân Thành, Yên Thành. Ngày 5/2, BN có triệu chứng ớn rét nên đã đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.
116.    BN NĐC, nam, sinh 1984. Địa chỉ: Tân Sơn, Tân Thành, Yên Thành. Ngày 5/2, BN Bệnh nhân  đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính. 
117.    BN THT, nam, sinh 1995. Địa chỉ: Đức Thành, Yên Thành. Ngày 5/2, BN có triệu chứng sốt, ho, sỗ mũi nên đã đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính. 
118.    BN TVB, nam, sinh 1992. Địa chỉ: Đức Thành, Yên Thành. Ngày 5/2, BN đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính. 
119.    BN LTH, nữ, sinh 1995. Địa chỉ: Tân Sơn, Tân Thành, Yên Thành. Ngày 5/2, BN ho, đau họng, sốt đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính. 
120.    BN PTS, nữ, sinh 1993. Địa chỉ: Đồng Thành, Yên Thành. Ngày 6/2, BN có triệu chứng ho, chảy mũi nên đã đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính. 
121.    BN TTT, nữ, sinh 1993. Địa chỉ: Quang Thành, Yên Thành. Ngày 6/2, BN đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.
122.    BN TTT, nam, sinh 1990. Địa chỉ: Quang Thành, Yên Thành. Ngày 6/2, BN đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính. 

Tối 6/2, Nghệ An có 580 ca nhiễm mới, trong đó có 122 ca cộng đồng

 

Theo CDC Nghệ An

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện