Y tế

Sáng 6/2, Nghệ An có 378 ca nhiễm mới, trong đó có 61 ca cộng đồng

07:21, 06/02/2022
Trong 12 giờ qua (từ 18h00 ngày 05/02/2022 đến 06h00 ngày 06/02/2022), Nghệ An ghi nhận 378 ca dương tính mới với COVID-19 tại 14 địa phương (TP Vinh: 85, Anh Sơn: 75, Thái Hòa: 38, Thanh Chương 36, Diễn Châu: 27, Quỳnh Lưu: 25, Hoàng Mai: 22, Cửa Lò: 16, Quỳ Châu: 13, Tân Kỳ: 12, Quỳ Hợp: 11, Nghĩa Đàn: 9, Kỳ Sơn: 5, Hưng Nguyên: 4). Trong đó có 61 ca cộng đồng tại 10 địa phương (TP Vinh: 28, Quỳnh Lưu: 9, Diễn Châu: 6, Quỳ Châu: 6, Cửa Lò: 4, Thái Hòa: 2, Thanh Chương: 2, Hưng Nguyên: 2, Nghĩa Đàn: 1, Tân Kỳ: 1); 317 ca đã được cách ly từ trước (292 ca là F1, 25 ca từ ngoại tỉnh có dịch về). Ghi nhận 199 ca có triệu chứng, 179 ca không có triệu chứng.

Thông tin cụ thể các bệnh nhân cộng đồng như sau:

1.    BN PVT, nam, sinh 1976. Địa chỉ: Châu Hưng,Vinh Tân, TP Vinh. Ngày 5/2 BN có triệu chứng ho, sốt nên đến BVĐK Cửa Đông làm test nhanh cho kết quả dương tính. 
2.    BN NTL, nữ, sinh 1959. Địa chỉ: Tân Hòa,Vinh Tân, TP Vinh. Ngày 5/2 BN có triệu chứng ho, sốt nên đến BVĐK Cửa Đông làm test nhanh kết quả dương tính. 
3.    BN TTTH, nữ, sinh 1981. Địa chỉ: Tân Phúc,Vinh Tân, TP Vinh. Ngày 5/2 BN có triệu chứng sốt nên đến TYT làm test nhanh kết quả dương tính. 
4.    BN TTH, nữ, sinh 1992. Địa chỉ: Tân An,Vinh Tân. Ngày 5/2 BN vào BV Quốc tế Vinh đi sinh, được làm test nhanh cho kết quả dương tính. 
5.    BN NST, nam, sinh 1986. Địa chỉ: Trung Liên, Nghi Liên, TP Vinh. Ngày 5/2 BN có triệu chứng ho, rát họng đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính. 
6.    BN PVN, nam, sinh 1990. Địa chỉ: Vinh Xuân, Hưng Đông, TP Vinh. Ngày 5/2 BN có triệu chứng ho, đau họng đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính. 

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.


7.    BN NTD, nữ, sinh 1960. Địa chỉ: khối 12, Lê Lợi, TP Vinh. Ngày 5/2 BN có triệu chứng ho, sốt, đau đầu nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.
8.    BN TTM, nữ, sinh 1990. Địa chỉ: Tân An, Vinh Tân, TP Vinh. Ngày 5/2 BN đến BVĐKTP Vinh làm test nhanh cho kết quả dương tính. 
9.    BN NTC, nữ, sinh 1990. Địa chỉ: Vĩnh Mỹ, Vinh Tân, TP Vinh. Ngày 5/2 BN đến BVĐKTP Vinh làm test nhanh cho kết quả dương tính. 
10.    BN NKT nam, sinh 1994. Địa chỉ: khối 5, Đội Cung, TP Vinh. Ngày 5/2 BN có triệu chứng ho, sốt nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính. 
11.    BN NTP, Nữ, sinh 1986. Địa chỉ: khối 8, Đội Cung, TP Vinh. Ngày 5/2 BN có triệu chứng ho, sốt nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính. 
12.    BN PTC nữ, sinh 1962. Địa chỉ: Trung Hưng, Hưng Dũng, TP Vinh. Ngày 5/2 BN có triệu chứng đau mỏi nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính. 
13.    BN NNBK, nữ, sinh 1999. Địa chỉ: Trung Hợp, Hưng Dũng, TP Vinh. Ngày 5/2 BN có triệu chứng đau mỏi nên đến VBĐK TP Vinh làm test nhanh cho kết quả dương tính. 
14.    BN TTH, nữ, sinh 1964. Địa chỉ: Hưng Bình, TP Vinh. Ngày 5/2 BN có triệu chứng ho, sổ mũi nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính. 
15.    BN NXT, nam, sinh 2000. Địa chỉ: Tân Tiến, Hưng Bình, TP Vinh. Ngày 5/2 BN có triệu chứng ho, đau họng nên đến BVTTH làm test nhanh cho kết quả dương tính. 
16.    BN NTTA, nữ, sinh 2000. Địa chỉ: khối 10, Hưng Bình, TP Vinh. Ngày 5/2 BN có triệu chứng ho, đau họng nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính. 
17.    BN NTN, nữ, sinh 1993. Địa chỉ: xóm 7, Hưng Chính, TP Vinh. Ngày 5/2 BN có triệu chứng ho, đau họng nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính. 
18.    BN NTQN, nam, sinh 1994. Địa chỉ: Tân Tiến, Lê Mao, TP Vinh. Ngày 5/2 BN có triệu chứng ho, đau họng nên đến BVĐKTP Vinh làm test nhanh cho kết quả dương tính. 
19.    BN NĐBM, nam, sinh 2013. Địa chỉ: Tân Phúc, Hưng Phúc, TP Vinh. Ngày 5/2 BN có triệu chứng ho, đau họng nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính. 
20.    BN PĐM, nam, sinh 2001. Địa chỉ: Tân Quang, Lê Mao, TP Vinh. Ngày 5/2 BN có triệu chứng ho, đau họng nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính. 
21.    BN HTTH, nữ, sinh 1981. Địa chỉ: Trường Thi, TP Vinh. Ngày 5/2 BN có triệu chứng đau họng nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính. 
22.    BN PTV, nữ, sinh 1982. Địa chỉ: khối 7, Bến Thủy, TP Vinh. Ngày 5/2 BN có triệu chứng sổ mũi, ho, mệt nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.
23.    BN BTL, nữ, sinh 1973. Địa chỉ: xóm 20, Nghi Phú, TP Vinh. Ngày 5/2 BN có triệu chứng sổ mũi, ho,sốt, đau họng  nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính. 
24.    BN PTH, nữ, sinh 1991. Địa chỉ: Xóm 9, Nghi Phú, TP Vinh. Ngày 5/2 BN có triệu chứng sổ mũi, ho,sốt, đau họng  nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính. 
25.    BN NTTH, nữ, sinh 1988. Địa chỉ: xóm 5, Nghi Phú, TP Vinh. Ngày 5/2 BN có triệu chứng mệt mỏi, hoa mắt  nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính. 
26.    BN ĐTTA, nữ, sinh 2015. Địa chỉ: K2, Vinh Tân, TP Vinh. Ngày 5/2 BN có triệu chứng sốt  nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính. 
27.    BN LAT, nữ, sinh 2001. Địa chỉ: Hồng Sơn, TP Vinh.  Ngày 5/2 BN có triệu chứng sổ mũi  nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính. 
28.    BN NGH, nam, sinh 1994. Địa chỉ: khối 1, Hồng Sơn, TP Vinh.  Ngày 5/2 BN có triệu chứng sổ mũi  nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính. 
29.    BN QTT, Nam, sinh 1988. Địa chỉ: xóm Sơn Tiến, Hòa Hiếu, TX Thái Hòa. Ngày 5/2, BN có triệu chứng ngạt mũi, sốt nhẹ nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính. 
30.    BN TTH, Nữ, sinh 1992. Địa chỉ: xóm 1, Nghĩa Thuận, TX Thái Hòa. Ngày 4/2, BN có triệu chứng đau đầu, đau họng, mệt mỏi, sốt nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính. 
31.    BN LTN, nữ, sinh 1997. Địa chỉ: Thắm Men, Châu Thuận, Quỳ Châu. Ngày 5/2, BN có triệu chứng ho, sốt nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính. 
32.    BN LĐH nam, sinh 2000. Địa chỉ: Châu Phong, Quỳ Châu. Ngày 5/2, BN có triệu chứng đau rát họng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính. 
33.    BN KTT, Nữ, sinh 1992. Địa chỉ: Tân Sáng, Ngọc Lâm, Thanh Chương. Ngày 5/2, BN có triệu chứng đau họng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính. 
34.    BN VTA, nữ, sinh 1995. Địa chỉ: Tân Sáng, Ngọc Lâm, Thanh Chương. Ngày 5/2, BN có triệu chứng đau họng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính. 
35.    BN NNT, nam, sinh 1987. Địa chỉ: khối 2, Thu Thủy, Cửa Lò. Ngày 4/2, BN có triệu chứng sổ mũi, đau họng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính. 
36.    BN TTL, nữ, sinh 1987. Địa chỉ: khối 2, Thu Thủy, Cửa Lò. Ngày 5/2, BN có triệu chứng ho, đau họng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính. 
37.    BN NTT, nữ, sinh 1980. Địa chỉ: Tân Triều, Nghi Hải, Cửa Lò. Ngày 5/2, BN có triệu chứng đau đầu, ớn lạnh nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.
38.    BN HKT, nam, sinh 1984. Địa chỉ: khối 4, Nghi Thu, Cửa Lò. Ngày 5/2, BN có triệu chứng đau đầu, sổ mũi nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính. 
39.    BN NTH, nữ, sinh 1991. Địa chỉ: xóm Tân Xuân, Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn. BN là công nhân công ty may Hitex. Ngày 5/2, công ty test nhanh định kỳ cho công nhân  cho kết quả dương tính. 
40.    BN PVB, nam, sinh 1987. Địa chỉ: khối 2, thị trấn Tân Kỳ, Tân Kỳ. Ngày 5/2, BN có triệu chứng mệt mỏi nên lên TYT test nhanh cho kết quả dương tính. 
41.    BN CNA, Nam, sinh 1996. Địa chỉ: K2, thị trấn Tân Lạc, Quỳ Châu. Ngày 5/2 BN có triệu chứng ho, đau họng nên đến TTYT làm test nhanh cho kết quả dương tính. 
42.    BN LVT, nam, sinh 1984. Địa chỉ: Xăng Cọc, Châu Bính, Quỳ Châu. Ngày 5/2 BN đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính. 
43.    BN LTP, nữ, sinh 1964. Địa chỉ: Xăng Cọc, Châu bính, Quỳ Châu. Ngày 5/2 BN đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính. 
44.    BN LHK, nam, sinh 2008. Địa chỉ: Bản Hạt, Châu Bính, Quỳ Châu. Ngày 5/2 BN đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính. 
45.    BN CTC, nữ, sinh 1960. Địa chỉ: thị trấn Diễn Châu, Diễn Châu. Ngày 5/2 BN có triệu chứng mệt mỏi nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính. 
46.    BN CTH, nữ, sinh 1975. Địa chỉ: khối 3, thị trấn Diễn Châu, Diễn Châu. Ngày 5/2 BN có triệu chứng mệt mỏi, sốt, ho nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính. 
47.    BN TQH, nam, sinh 1978. Địa chỉ: thị trấn Diễn Châu, Diễn Châu. Ngày 5/2 BN có triệu chứng mệt mỏi, sốt, ho nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính. 
48.    BN CTH, nữ, sinh 1978. Địa chỉ: Xóm Hải Đông, Diễn Bích, Diễn Châu. Ngày 5/2 BN có triệu chứng hắt hơi, sổ mũi nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính. 
49.    BN ĐVQ, nam, sinh 1992. Địa chỉ: xóm Vạn Thọ, Diễn Mỹ, Diễn Châu. Ngày 4/2 BN có triệu chứng sổ mũi, ớn lạnh nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính. 
50.    BN PTH, nữ, sinh 1995. Địa chỉ: xóm Tân Quảng, Tân Thành, Yên Thành. Ngày 5/2 BN có triệu chứng mệt mỏi nên đến TYT Diễn Hồng, Diễn Châu làm test nhanh cho kết quả dương tính. 
51.    BN LTP, nữ, sinh 1976. Địa chỉ: thôn 17, Quỳnh Văn, Quỳnh Lưu. Ngày 5/2 BN đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính. 
52.    BN NTN, nữ, sinh 1991. Địa chỉ: thôn 5, Quỳnh Văn, Quỳnh Lưu. Ngày 5/2 BN đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.
53.    BN NTT, nữ, sinh 1983. Địa chỉ: Quỳnh Dị, Hoàng Mai. Ngày 5/2 BN có triệu chứng ho, đau họng, ngạt mũi nên đến BVĐK Quang Khởi test nhanh cho kết quả dương tính. 
54.    BN NTPT, nữ, sinh 1993. Địa chỉ: xóm 10, Sơn Hải, Quỳnh Lưu. Ngày 5/2 BN có triệu chứng mệt mỏi, đau đầu nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính. 
55.    BN LTD, nữ, sinh 2002. Địa chỉ: Tân Tiến, Tân Thắng, Quỳnh Lưu. Ngày 5/2 BN bị ngã xe đến BV Quang Khởi khám làm test nhanh cho kết quả dương tính. 
56.    BN LTL, nữ, sinh 1992. Địa chỉ: khối 7, thị trấn Cầu Giát, Quỳnh Lưu. Ngày 5/2 BN có triệu chứng đau đầu, đau họng nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính. 
57.    BN NTM, nữ, sinh 1971. Địa chỉ: Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu. Ngày 5/2 BN có triệu chứng đau đầu, đau họng nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính. 
58.    BN CTH, nữ, sinh 1990. Địa chỉ: Ngọc Sơn, Quỳnh Lưu. Ngày 5/2 BN có triệu chứng đau đầu, đau họng đưa con đến BV Sản Nhi khám và làm xét nghiệm cho kết quả dương tính. 
59.    BN NTL, nữ, sinh 1984. Địa chỉ: Ngọc Sơn, Quỳnh Lưu. Ngày 5/2 BN có triệu chứng đau đầu, đau họng đưa con đến BV Sản Nhi khám và làm xét nghiệm cho kết quả dương tính. 
60.    BN NĐA, nam, sinh 1980. Địa chỉ: Phúc Hòa, Hưng Tây, Hưng Nguyên. Ngày 5/2 BN có triệu chứng đau đầu, đau mỏi nên đến TYT làm test nhanh kết quả dương tính. 
61.    BN NTT, nữ, sinh 1988. Địa chỉ: xóm 9B, Hưng Trung, Hưng Nguyên. Ngày 5/2 BN có triệu chứng ho, sốt nên đến TYT làm test nhanh kết quả dương tính. 
 

Theo CDC Nghệ An

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện