Y tế

Hưng Nguyên: Tập huấn vệ sinh an toàn thực phẩm

15:28, 23/06/2022
Trong 2 ngày 23-24/6, huyện Hưng Nguyên phối hợp với Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh tổ chức 4 lớp tập huấn kiến thức đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm cho Ban chỉ đạo vệ sinh an toàn vệ sinh thực phẩm huyện, xã, các cơ sở sản xuất kinh doanh, chế biến thực phẩm trên địa bàn huyện.
Toàn cảnh lớp tập huấn.

Tại lớp tập huấn, các học viên được giới thiệu: Một số văn bản về an toàn thực phẩm liên quan đến quản lý cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống; Hướng dẫn hồ sơ, quy trình, thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực cho các hộ kinh doanh, Bộ tiêu chí thẩm định đủ điều kiện an toàn thực phẩm và hướng dẫn chế độ kiểm tra, lưu mẫu thức ăn;

Chuyên viên Chi cục vệ sinh An toàn thực phẩm truyền đạt nội dung điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh.

Đồng thời, được quán triệt về Quy định xử phạt vi phạm và công tác Quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm…

Các học viên tham dự lớp tập huấn.

Thông qua các lớp tập huấn, giúp các thành viên Ban Chỉ đạo Vệ sinh an toàn thực và các cơ sở sản xuất, linh doanh phẩm nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về việc tuyên truyền, hướng dẫn các hộ kinh doanh, chế biến thực phẩm, có ý thức hơn trong bảo đảm an toàn vệ sinh, phòng, chống và hạn chế nguy cơ ngộ độc thực phẩm cũng như bảo đảm Vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn./.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện