Y tế

Đề xuất hoàn tiền cho người bệnh khi phải tự mua thuốc, vật tư

14:31, 11/12/2023

Người bệnh phải đi mua thuốc, vật tư y tế bên ngoài khi bệnh viện thiếu, sẽ được BHYT thanh toán thay vì phải bỏ tiền túi như hiện nay

Đây là điểm mới trong dự thảo Thông tư quy định thanh toán chi phí thuốc, vật tư y tế trực tiếp cho người bệnh tham gia BHYT do Bộ Y tế xây dựng và đang được lấy ý kiến

Bà Trần Thị Trang, Vụ trưởng Vụ BHYT (Bộ Y tế), cho biết theo dự thảo này, BHYT sẽ thanh toán chi phí thuốc, vật tư y tế trực tiếp cho người bệnh có thẻ BHYT hoặc thanh toán chi phí thuốc, vật tư y tế cho cơ sở khám, chữa bệnh (KCB) nếu có đủ 3 điều kiện:

Cấp phát thuốc cho bệnh nhân có BHYT
Cấp phát thuốc cho bệnh nhân có BHYT

Thuốc, vật tư y tế mà người bệnh được kê đơn thuộc phạm vi quyền lợi của người tham gia BHYT; Người bệnh được chẩn đoán, kê đơn và chỉ định thuốc, vật tư y tế nhưng tại thời điểm sử dụng hoạt chất thuốc, vật tư y tế không sẵn có tại cơ sở KCB; Không sẵn có vật tư y tế phù hợp mà người bệnh được chỉ định sử dụng.

Ngoài ra, một điều kiện để nữa được BHYT thanh toán là bệnh nhân mua tại nhà thuốc ở các nhà thuốc đã trúng thầu tại một cơ sở KCB khác.

Để được thanh toán, người bệnh hoặc thân nhân người bệnh xuất trình với cơ quan BHXH đơn thuốc, vật tư y tế đã được bác sĩ chỉ định cùng hóa đơn mua thuốc, vật tư y tế.

Người bệnh tự mua thuốc, vật tư y tế được BHYT hoàn tiền trong trường hợp nào?

Chi phí cơ quan BHYT thanh toán trực tiếp cho người bệnh bằng với chi phí được ghi trên hóa đơn hợp pháp của người bệnh mà nhà thuốc bệnh viện hoặc đơn vị cung ứng cung cấp và theo mức hưởng trong phạm vi quyền lợi của người tham gia BHYT.

BHXH Việt Nam sẽ ban hành quy trình giám định đối với các trường hợp thanh toán từ quỹ BHYT theo phạm vi điều chỉnh của thông tư. Để tránh việc lạm dụng quy định thanh toán trực tiếp và để các cơ sở KCB phải chủ động đấu thầu, đảm bảo đủ thuốc, vật tư y tế cho người bệnh.

Theo thông tư này, các cơ sở KCB phải có trách nhiệm đấu thầu mua sắm theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm cung ứng thuốc đầy đủ kịp thời cho người bệnh. Trong trường hợp cơ sở KCB không đủ thuốc cung ứng, cần chuyển người bệnh đến cơ sở KCB có đủ điều kiện cung cấp thuốc, vật tư cho người bệnh. Cơ sở KCB sẽ phải giải trình nếu không có sẵn thuốc, vật tư y tế để điều trị cho người bệnh.

Thông tư cũng quy định nếu cơ sở KCB không có sẵn thuốc, vật tư y tế để điều trị cho người bệnh vì lý do khách quan mà không thể chuyển được người bệnh đến cơ sở khác phải hướng dẫn người bệnh tại các cơ sở cung ứng nhằm bảo đảm chất lượng mua thuốc, vật tư y tế và thông báo với cơ quan BHXH về trường hợp người bệnh tự mua.

Trường hợp cơ sở KCB không có đủ thuốc, vật tư y tế cung ứng cho người bệnh vì lý do chủ quan của sơ sở KCB phải chịu trách nhiệm theo quy định của hợp đồng KCB BHYT và quy định pháp luật về đấu thầu.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện