Báo chí và Cuộc sống

Thể lệ Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh Nghệ An năm 2020

08:10, 27/11/2020
Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng gắn với tổ chức Giải Búa liềm vàng, ngày 25/11/2020, Ban Chỉ đạo Giải "Búa liềm vàng" tỉnh Nghệ An ra Quyết định số 01-QĐ-BCĐ ban hành Thể lệ Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh Nghệ An năm 2020. NTV trân trọng giới thiệu toàn văn Thể lệ.

 

 

 

 

NTV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện