Báo chí và Cuộc sống

Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025: Bầu 52 Ủy viên Ban Chấp hành

22:12, 30/12/2021
Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, chiều 30/12, Đại hội đã thông qua đề án nhân sự Ban Chấp hành và bầu 52 đồng chí tham gia Ban Chấp hành khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Các đại biểu dự Đại hội.  

Ngày 15/11/2021, BCH Hội Nhà báo Việt Nam khóa X tiến hành Hội nghị lần thứ 16, qua đó thống nhất các nội dung chương trình Đại hội lần thứ XI, trong đó công tác nhân sự Đại hội được triển khai theo đề án được BCH Hội Nhà báo khóa X thông qua. Đó là các phương án nhân sự tham gia BCH, BTV, Thường trực, Ban Kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 với các điều kiện và độ tuổi theo quy định. 

Đồng chí Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam khóa X, thông qua cơ chế bầu cử, cơ cấu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới.  

BCH khóa X đã trình Đại hội phương án nhân sự khóa XI. Cụ thể:

Số lượng Ủy viên BCH Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI gồm 57 đồng chí; Ủy viên BTV 17 đồng chí; Thường trực Hội 4 đồng chí gồm: 1 Chủ tịch kiêm nhiệm, 3 Phó Chủ tịch chuyên trách; Ban Kiểm tra Hội có 15 đồng chí. 

Về cơ cấu thành phần Ban Chấp hành thực hiện theo nguyên tắc chung phải đảm bảo tính kế thừa, đổi mới, tính đại diện khu vực và các cấp hội. Đảm bảo các yếu tố: nữ, trẻ, dân tộc thiểu số từ 10-12%.

Trong phân bố tỉ lệ tham gia BCH chú ý tới đội ngũ chuyên trách cơ quan Trung ương Hội; Lãnh đạo các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí; cơ sở đào tạo báo chí; lãnh đạo các Hội Nhà báo tỉnh, thành phố có số lượng hội viên đông, chi hội các cơ quan báo chí lớn, các loại hình báo chí.

Dựa trên tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần BCH Hội Nhà báo khóa XI, trên cơ sở đề cử của các cấp hội, dự kiến BCH khóa mới được cơ cấu: Cơ quan Trung ương Hội 8 đồng chí; Đại diện 10 cụm thi đua của 63 Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố 24 đồng chí; mỗi vùng thi đua 2 đồng chí; Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội: 2 đồng chí; Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh: 2 đồng chí.
Đại diện 19 Liên chi hội trực thuộc Trung ương Hội từ 12-16 đồng chí. 

Đoàn Chủ tịch Đại hội bỏ phiếu bầu BCH nhiệm kỳ mới.  

Liên chi hội của các cơ quan báo chí lớn như: Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân mỗi đơn vị giới thiệu 2 đồng chí. Các liên chi hội: Văn phòng Quốc hội, Báo Quân đội nhân dân, Bộ Công an, Bộ Thông tin & Truyền thông, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ VH,TT&DL, ngành Tài chính, Báo Thanh niên, mỗi đơn vị giới thiệu 1 đồng chí.

Đại diện 201 cơ quan chi hội thường trú Trung ương hội từ 11-13 đồng chí.

Các đại biểu Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An bỏ phiếu bầu BCH Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ mới.

 Cơ cấu, thành phần Ban Thường vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 17 đồng chí được cơ cấu như sau:
Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội; 3 cơ quan Trung ương Hội là: Ban Kiểm tra, Ban Nghiệp vụ, Ban Công tác hội; Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương; Lãnh đạo Bộ Thông tin & Truyền thông và 6 liên chi hội nhà báo mỗi đơn vị một đồng chí; các đơn vị: Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Quân đội nhân dân, Bộ Công an và 2 đồng chí là Chủ tịch Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. 

Các đại biểu Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An bỏ phiếu bầu. 

Đối với việc bầu Chủ tịch và 3 Phó Chủ tịch Hội: Chủ tịch Hội làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, các Phó Chủ tịch Hội làm việc chuyên trách, trong đó 1 đồng chí là Phó Chủ tịch Thường trực.
Cơ cấu Ban Kiểm tra dự kiến 15 đồng chí. Trưởng Ban kiểm tra là Ủy viên BTV Hội Nhà báo Việt Nam; Phó Trưởng ban kiểm tra là Ủy viên Thường trực chuyên trách và 13 đơn vị liên chi hội  mỗi đơn vị có 1 đồng chí.

Về số dư bầu cử: Theo quy định, số dư để bầu do Đại hội quyết định nhưng không quá 30% số lượng cần bầu, cụ thể danh sách giới thiệu để Đại hội bầu không quá 74 người. Trên cơ sở đó, Đại hội sẽ bầu 52 đồng chí tham gia BCH Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI; 5 đồng chí khác sẽ được bổ sung tham gia Ban Chấp hành sau Đại hội.
Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa X đã giới thiệu 61 đồng chí để Đại hội bầu vào Ban Chấp hành khóa XI. Trong phiên làm việc buổi chiều, Đại hội đã giới thiệu bổ sung 2 đồng chí. Như vậy, có 63 đại biểu được đề cử, ứng cử để Đại hội bầu chọn 52 đồng chí.

Có 474 đại biểu có mặt tham gia bầu cử. Kết quả có 52 đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng đã bầu 15 đồng chí vào Ban Kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tiếp đó, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Quốc Minh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, các ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI đã tiến hành phiên họp lần thứ nhất để bầu Ban Thường vụ; bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI. 
Đại hội Hội Nhà báo lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, diễn ra từ ngày 29-31/12 với 553 đại biểu tiêu biểu đại diện cho 27.448 hội viên, sinh hoạt trong 288 đơn vị cấp Hội, 63 Hội Nhà báo tỉnh, thành phố, 20 Liên Chi hội, 205 Chi hội trực thuộc Trung ương Hội.

Đào Tuấn

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện