Báo chí và Cuộc sống

Đài PT-TH Nghệ An nhận Bằng khen của Bộ Thông tin-Truyền thông vì thành tích xuất sắc năm 2022

12:28, 10/03/2023
Sáng 10/3, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2023 và tổng kết phong trào thi đua năm 2022 lĩnh vực Phát hanh - Truyền hình. Đài PT-TH Nghệ An và 2 cá nhân được Bộ tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong năm 2022.

Đồng chí Nguyễn Thanh Lâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các Đài PT-TH trong cả nước.

Tại hội nghị, Bộ Thông tin và Truyền thông đã đánh giá các nội dung thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và phong trào thi đua năm 2022 các Đài PT-TH trong cả nước. 

Mặc dù vẫn còn một số khó khăn, ảnh hưởng đến hoạt động, tuy nhiên các Đài đã thực hiện nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng thông tin của Đảng, Nhà nước, bám sát mục tiêu giữ vững ổn định chính trị, sự đồng thuận xã hội và lòng tin của nhân dân, Thông tin, tuyên truyền kịp thời trung thực toàn diện đời sống chính trị, kinh tế, xã hội trong nước và quốc tế....

Năm 2023, Bộ Thông tin - Truyền thông đề nghị các Đài PT-TH trong cả nước tiếp tục thực hiện tốt sứ mạng của báo chí cánh mạng, tích cực tham gia chương trình chyển đổi số quốc gia, thực hiện nghiêm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác báo chí, hoạt động báo chí… tạo sự đồng thuận, niềm tin xã hội và khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, đặc biệt là tuyên truyền thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

a
Trao Bằng khen cho các Đài có thành tích xuất sắc trong năm 2022.

Cũng tại hội nghị, Bộ Thông tin - Truyền thông đã tặng Cờ thi đua và Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022. 

Dịp này, Đài PT-TH Nghệ An và 2 cá nhân được Bộ Thông tin - Truyền thông tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong năm 2022.

Trung Thảo

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện