TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Thường trực HĐND tỉnh giám sát công tác tổ chức bộ máy tại huyện Anh Sơn

11:37, 03/05/2018

Đoàn giám sát HĐND tỉnh do đồng chí Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dẫn đầu đã về giám sát công tác tổ chức bộ máy và biên chế, hợp đồng trong các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện Anh Sơn.

 

Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc

Hiện nay, huyện Anh Sơn có 3 đơn vị sự nghiệp thực hiện các dịch vụ nông nghiệp và 1 đơn vị sự nghiệp kinh tế có thu. Cả 4 đơn vị đều có bộ máy tổ chức nhỏ, lao động ít.

Đối với xã Thạch Sơn, hiện nay xã được sắp xếp bộ máy đúng theo quy định gồm có 10 cán bộ chuyên tráchh và 11 công chức chuyên môn. Số biên chế công chức, viên chức từ năm 2015 đến 2017 ở xã không tăng.

Đồng chí Đặng Thanh Tùng- bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện phát biểu taioj buổi làm việc
Đồng chí Đặng Thanh Tùng - Bí thư Huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại buổi làm việc.

Theo báo cáo của UBND huyện Anh Sơn, từ năm 2015 đến nay, thực hiện chủ trương sắp xếp, cải cách tổ chức bộ máy, huyện đã giảm 6 Phó Chủ tịch UBND cấp xã, và giảm 59 biên chế trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiêọ công lập; đồng thời giảm đầu mối bằng việc sáp nhập 2 Trung tâm Dạy nghề và Trung tâm Giáo dục thường xuyên. Nhất thể hóa chức danh Trưởng ban Tuyên giáo là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hiền ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của huyện Anh Sơn trong việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị thời gian tới huyện Anh Sơn cần quan tâm bố trí, điều hòa đội ngũ công chức cấp xã phù hợp với tình hình thực tế của từng cơ sở, tránh lãng phí nguồn lực. Chủ động rà soát, sắp xếp đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, cấp xóm, đảm bảo vừa tinh gọn, hoạt động hiệu quả.

Thái Hiền